παιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή


παιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων με θέμα την όξινη βροχή και ποιους αυτή επηρεάζει. Τα παιδιά λοιπόν χωρίζονται σε 5 ομάδες και κάθε ομάδα παίρνει από ένα φάκελο που περιέχει διδακτικό υλικό, φύλλο εργασίας και το ιστορικό - κοινωνικό πλαίσιο, π. χ «μια περιοχή το 2020 υποφέρει από το φαινόμενο της όξινης βροχής. Οι εργοστασιακές μονάδες της περιοχής αρνούνται να πάρουν οικολογικά μέτρα και εν τω μεταξύ οι αγροτικές καλλιέργειες, η αλιεία, αλλά και πολλά ιστορικά μνημεία υποφέρουν από σοβαρές καταστροφές, με αντίκτυπο την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων». Επίσης θα περιλαμβάνει το ρόλο που καλείται να παίξει κάθε παιδί. Στο σύνολό τους οι ρόλοι θα είναι οι εξής: εργοστασιάρχες - βιομήχανοι, αλιείς - γεωργοί - κτηνοτρόφοι, αρχαιολόγοι - συντηρητές μνημείων, δημοσιογράφοι και απλοί πολίτες. Έτσι όλοι/ες θα έχουν ένα κοινό υλικό που θα πρέπει να επεξεργαστούν.

Κάθε μια από τις ομάδες καλείται να υπερασπιστεί με επιχειρήματα τις απόψεις της σχετικά με την κατάσταση που έχει δημιουργήσει το φαινόμενο, στα πλαίσια μιας συζήτησης που διοργανώνεται στο δήμο (ή την κοινότητα) ώστε να
βρεθούν λύσεις στο πρόβλημα. Οι δημοσιογράφοι θα συντονίζουν τη συζήτηση και θα θέτουν ερωτήματα στις ομάδες.
Κάθε ομάδα οφείλει να επιχειρηματολογεί ολοκληρωμένα ανάλογα με την ιδιότητα που της έχει δοθεί. Αρχικά γίνεται η επεξεργασία του εκπαιδευτικού υλικού και αρχίζει η συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, ενώ η ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας πραγματοποιείται μετά το τέλος της συζήτησης.

διδακτικό υλικό


Η ρύπανση είναι η άμεση ή έμμεση εισαγωγή μιας βλαβερής ουσίας στο περιβάλλον. Ο βαθμός της ρύπανσης
εξαρτάται από τη φύση και την ποσότητα του ρύπου και την τοποθεσία στην οποία γίνεται η εισαγωγή του.

Από τις τεράστιες ποσότητες καυσαερίων που παράγονται από τα εργοστάσια, ακόμα και από τα αυτοκίνητα, στις
μεγάλες αστικές περιοχές, η βροχή συνήθως γίνεται όξινη. Στις Η.Π.Α. τα 2/3 απ' όλο το διοξείδιο του θείου και το ¼ απ'όλα τα οξείδια του αζώτου προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας.

Καθώς το όξινο νερό της βροχής κυλάει πάνω και μέσα απ' το έδαφος, επηρεάζει ένα μεγάλο ποσοστό των φυτών και
των ζώων. Το μέγεθος της επιρροής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως πόσο όξινο είναι το νερό, την σύσταση
του εδάφους καθώς και τα είδη των ψαριών, δέντρων ή και άλλων έμβιων όντων έρχονται σε επαφή με το νερό. Η όξινη βροχή είναι καταστροφική για τη χλωρίδα και την πανίδα. Σ’ αυτήν οφείλεται η καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων δασών, καθώς και η εξαφάνιση ψαριών από πολλές λίμνες και ποτάμια, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Προκαλεί όξυνση στονερό των λιμνών και των ποταμών, όπως επίσης την καταστροφή δέντρων σε μεγάλα ύψη (π.χ. κόκκινα έλατα, πάνω τα 650 μέτρα) και πολλών ευαίσθητων εδαφών στα δάση.

παιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswiki

Το PH της όξινης βροχής εκτείνεται από 1,5 έως 5,6. Όταν αυτή η βροχή καταλήξει σ΄ ένα ποτάμι ή μια λίμνη χωρίς
αλκαλικά πετρώματα, τότε ανεβάζει την οξύτητα του νερού. Τα οξέα βρίσκουν τον δρόμο τους στο περιβάλλον και με
χιονόνερο, την πάχνη και το χιόνι. Με την αύξηση της οξύτητας στο νερό, τα αυγά των ψαριών και των αμφιβίων
καταστρέφονται. Στη συνέχεια, τα διάφορα βακτήρια πεθαίνουν. Χωρίς βακτήρια, οι βιολογικές διασπάσεις δεν
γίνονται και φύλλα και άλλα οργανικά υλικά συγκεντρώνονται στον πυθμένα. Διάφορα φύκια εμφανίζονται και το
πλαγκτόν χάνεται. Τα ψάρια εξαφανίζονται, και πρώτα τα ευαίσθητα όπως οι πέστροφες. Τυχόν αυγά που θα
επωασθούν παράγουν παραμορφωμένα ψαράκια που σύντομα πεθαίνουν. Στο τέλος η λίμνη έχει μόνο φύκια και χόρτα.

Στη γεωργία η όξινη βροχή έχει και άλλες επιπτώσεις. Εμποδίζει την ανάπτυξη των φυτών και των δένδρων.
Εργαστηριακές μετρήσεις έχουν δείξει ότι τα δάση ίσως βρεθούν σε μεγάλο κίνδυνο στο εγγύς μέλλον. Στη Σουηδία και στη Νέα Αγγλία έχουν παρατηρηθεί μειωμένοι αριθμοί ανάπτυξης των δένδρων. Η ανάπτυξη των φασολιών είναι επίσης μειωμένη στις Η.Π.Α.


παιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswiki

Η όξινη βροχή μοιάζει, έχει την ίδια αίσθηση και την ίδια γεύση με την κανονική βροχή. Οι βλάβες που μπορεί να
προκαλέσει στον άνθρωπο δεν είναι τόσο άμεσες. Το να περπατάει κάποιος μέσα στην όξινη βροχή ή ακόμη και να
κολυμπάει σε κάποια όξινη λίμνη, δεν είναι παραπάνω επικίνδυνο απ' το να περπατάει ή να κολυμπάει μέσα σε καθαρό νερό. Ωστόσο, οι ρύποι που προκαλούν την όξινη βροχή (διοξείδιο του θείο και οξείδια του αζώτου), μπορούν επίσης να βλάψουν την υγεία του ανθρώπου. Τα αέρια αυτά, όπως είπαμε, αντιδρούν στην ατμόσφαιρα σχηματίζοντας διάφορα μόρια από ενώσεις θείου και αζώτου τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν σε μεγάλες αποστάσεις από ανέμους, μέσα σε κατοικημένες περιοχές όπου καθένας μπορεί να τα εισπνεύσει. οι καθαρές ενώσεις μπορούν επίσης να διεισδύσουν μέσα σε κλειστούς χώρους. Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν αναγνωρίσει μια σχέση μεταξύ υψηλού επιπέδου καθαρών ενώσεων και αυξημένης παρουσίασης ασθενειών και πρόωρων θανάτων από καρδιακές και πνευμονικές δυσλειτουργίες, όπως το άσθμα και η βρογχίτιδα. Άλλοι επιστήμονες έχουν επιβεβαιώσει και άμεσες βλάβες στην ανθρώπινη υγεία: αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου και επιβαρύνεται η αναπνευστική λειτουργία σε ανθρώπους με προδιάθεση άσθματος.


Επιπλέον, η όξινη βροχή επιταχύνει την φθορά των οικοδομικών υλικών και χρωμάτων. Αυτοκίνητα, κτίρια και άλλες
κατασκευές παθαίνουν διάβρωση και βαθμιαία καταστρέφονται.

Αυτό σημαίνει πως αναντικατάστατα κτίρια, αγάλματα και γλυπτά που μπορεί να είναι μέρος της εθνικής κληρονομιάς
μιας χώρας, βρίσκονται στο έλεος της όξινης βροχής. Τα μαρμάρινα ιστορικά μνημεία είναι το πιο συνηθισμένο θύμα
της όξινης βροχής. Ο Παρθενώνας επιβίωσε περισσότερο από 2000 χρόνια. Υπέστη σεισμούς και βομβαρδισμούς, από πάνω του πέρασαν κατακτητές και ο άνεμος και η βροχή τον χτύπησαν επανειλημμένα. Δεν έπαθε όμως διάβρωση ούτε μεγάλες κακώσεις. Μέσα στις τελευταίες δεκαετίες έγιναν πολύ περισσότερα από ό, τι σε δύο χιλιετίες. Η όξινη βροχή του κατατρώγει τα μάρμαρα. Οι Καρυάτιδες ήδη είναι στο μουσείο για να προστατευτούν. Σε μερικά χρόνια ο Παρθενώνας θα έχει γίνει άμορφος και τα μάρμαρά του θα γίνονται σκόνη.

παιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswiki

Η Νότρ Ντάμ στο Παρίσι, ο Άγιος Πέτρος στο Βατικανό και το περίφημο Ταζ Μαχάλ της Ινδίας έχουν πάθει βλάβες. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένας αρχαίος αιγυπτιακός οβελίσκος, «Βελόνα της Κλεοπάτρας», όπως λέγεται. Η μια του πλευρά εκτίθεται στους δυτικούς ανέμους της πόλης που μεταφέρουν ρυπαντές και όξινη βροχή. Όλες οι γραφές και γλυπτές παραστάσεις του οβελίσκου στην πλευρά αυτή έχουν τελείως εξαφανιστεί. Ο οβελίσκος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη εδώ και 90 χρόνια. Η καταστροφή που έπαθε σ’ αυτά τα 90 χρόνια είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη απ΄ αυτήν που έπαθε σε 3500 χρόνια στην Αίγυπτο.

Όταν αντιδρά χημικά το θειικό οξύ της όξινης βροχής με τις ενώσεις ασβεστίου στις πέτρες (ασβεστόλιθος, ψαμμίτης,
μάρμαρο και γρανίτης) δημιουργεί ευδιάλυτο και εύθρυπτο γύψο.

Μερικοί από τους λεγόμενους τεχνοκράτες και οικονομολόγους μπορούν να πουν, έστω και χωρίς πολλά ψάρια στις
λίμνες και χωρίς Παρθενώνες μπορούμε να ζήσουμε με πρόοδο και ανάπτυξη. Το ζήτημα είναι η όξινη βροχή σκοτώνει
και τη γεωργία και τα υλικά μας αγαθά. Κάνει τους πνεύμονες μας άμορφους σαν το Παρθενώνα και τον οβελίσκο.
Σκοτώνει εμάς τους ίδιους. Κι όμως, ηθικά, ένα μέρος της ανθρωπότητας έχει ήδη γίνει άμορφο με την ανοχή που
δείχνει στη βίαιη καταστροφή του όμορφου πλανήτη μας.

παιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswiki

φύλλο εργασίας

ομάδα συνεργασίας:

Υποθέστε ότι μια περιοχή το 2020 υποφέρει από το φαινόμενο της όξινης βροχής. Οι εργοστασιακές μονάδες της
περιοχής αρνούνται να πάρουν οικολογικά μέτρα και εν τω μεταξύ οι αγροτικές καλλιέργειες, η αλιεία, αλλά και πολλά
ιστορικά μνημεία υποφέρουν από σοβαρές καταστροφές, με αντίκτυπο την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων. Συμμετέχετε σε συζήτηση για τις διαστάσεις που έχει πάρει το φαινόμενο και προσπαθείτε να βρείτε μια
κοινά αποδεκτή λύση. Σε αυτή τη συζήτηση εκφράζονται τέσσερις διαφορετικές απόψεις από τέσσερις διαφορετικές
ομάδες και η συζήτηση συντονίζεται από τους δημοσιογράφους, την πέμπτη ομάδα.

  • 1η ομάδα: εργοστασιάρχες της περιοχής
  • 2η ομάδα: αλιείς - γεωργοί - κτηνοτρόφοι της περιοχής
  • 3η ομάδα: αρχαιολόγοι - συντηρητές μνημείων
  • 4η ομάδα: κάτοικοι της περιοχής
  • 5η ομάδα: δημοσιογράφοι

Ανήκετε στην 1η ομάδα (εργοστασιάρχες). Αντλώντας πληροφορίες από το εκπαιδευτικό υλικό που σας δόθηκε και από τις γενικές σας γνώσεις και εμπειρίες, καταγράψτε τα επιχειρήματα σας ώστε να υπερασπιστείτε τη θέση σας σε σχέση με το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην περιοχή σας.

1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ανήκετε στη 2η ομάδα (αλιείς - γεωργοί - κτηνοτρόφοι). Αντλώντας πληροφορίες από το εκπαιδευτικό υλικό που σας
δόθηκε και από τις γενικές σας γνώσεις και εμπειρίες, καταγράψτε τα επιχειρήματά σας ώστε να υπερασπιστείτε τη
θέση σας σε σχέση με το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην περιοχή σας.

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ανήκετε στην 3η ομάδα (αρχαιολόγοι-συντηρητές μνημείων). Αντλώντας πληροφορίες από το εκπαιδευτικό υλικό που
σας δόθηκε και από τις γενικές σας γνώσεις και εμπειρίες, καταγράψτε τα επιχειρήματά σας ώστε να υπερασπιστείτε
τη θέση σας σε σχέση με το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην περιοχή σας.

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ανήκετε στην 4η ομάδα (κάτοικοι της περιοχής). Αντλώντας πληροφορίες από το εκπαιδευτικό υλικό που σας δόθηκε
και από τις γενικές σας γνώσεις και εμπειρίες, καταγράψτε τα επιχειρήματά σας ώστε να υπερασπιστείτε τη θέση σας
σε σχέση με το φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην περιοχή σας.

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ανήκετε στην 5η ομάδα (δημοσιογράφοι). Διαβάζοντας το υλικό που σας δόθηκε, καταγράψτε τις ερωτήσεις που θα
υποβάλετε σε κάθε μια από τις άλλες ομάδες ώστε αυτές να αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους.

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

3)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γράψτε σε λίγες σειρές τα συμπεράσματά σας σχετικά με το ποιος/ποιοι έχουν την ευθύνη για τη δημιουργία του
φαινομένου της όξινης βροχής καθώς και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις του προβλήματος.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Καταγράψτε τις εντυπώσεις σας από την συζήτηση που προηγήθηκε. Σας άρεσε ο ρόλος που σας δόθηκε και ο τρόπος με τον οποίο τον εκπροσωπήσατε;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

στόχοι δραστηριότητας

1) Να κατανοήσουν τα παιδιά την πολυπλοκότητα του φαινομένου.

2) Να γίνει αντιληπτό το πώς το φαινόμενο αυτό επηρεάζει την ανθρωπότητα στο σύνολό της, αλλά και κάθε άνθρωπο
ξεχωριστά ανάλογα με το επάγγελμα ή την ιδιότητά του.

χρονική διάρκεια

i) 20 λεπτά για την επεξεργασία του υλικού και συμπλήρωση του φύλλου εργασίας πριν από τη συζήτηση
ii) 25 λεπτά για το διάλογο και την ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας

χάρτης εννοιών

παιχνίδι ρόλων για την όξινη βροχή - atlaswiki
Μια διδακτική πρόταση από τη Μαρία Γιακουμή και τη Θωμαή Γκερλεκτσή

More pages