παιχνίδι ρόλων για την Augusta Ada Lovelace


παιχνίδι ρόλων για την Augusta Ada Lovelace - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την Augusta Ada Lovelace - atlaswiki


Σ΄ αυτή τη δραστηριότητα μοιράζουμε στα παιδιά ρόλους για να υποδυθούν.
Για να τα διευκολύνω θα τους έδινα μερικές βασικές κατευθύνσεις.
Ορισμένα θα ήταν δημοσιογράφοι και τα υπόλοιπα παιδιά θα αναλάμβαναν τους ρόλους των προσώπων της εργασίας. Για παράδειγμα κάποιο παιδί θα υποδυόταν την ANNABELLA MILANKE (μητέρα της ADA BYRON) και ο/η «δημοσιογράφος» θα τη ρωτούσε γιατί χώρισε από το Λόρδο BYRON, τί θεωρούσε σημαντικό για τη σωστή διαπαιδαγώγηση της κόρης της ή/και αν είναι περήφανη για αυτήν. Κάποιο άλλο παιδί θα υποδυόταν τον CHARLES BADDAGE (συνεργάτη της ADA BYRON) και ένας άλλος/μία άλλη «δημοσιογράφος» θα τον ρωτούσε αν πάει καλά η συνεργασία του με την ADA BYRON ή/και γιατί την αποκαλεί «διερμηνέα» ή «νεράιδα των αριθμών». Τέλος, κάποιο άλλο παιδί θα αναλάμβανε το ρόλο της ADA BYRON και ένας άλλος/μία άλλη «δημοσιογράφος» θα της έκανε διάφορες ερωτήσεις σχετικά με την παιδική της ηλικία, την έρευνά της και γενικά τη ζωή της.


Αυτό το δρώμενο θα άξιζε να γίνει μέσα στην τάξη γιατί πιστεύω ότι θα ενθάρρυνε όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να ασχοληθούν με τις φυσικές επιστήμες, τα μαθηματικά και τις νέες τεχνολογίες.


μια διδακτική πρόταση από
τη Λασπίδου Αλίκη

More pages