παιχνίδι ρόλων για την Elizabeth Blackwell


παιχνίδι ρόλων για την Elizabeth Blackwell - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την Elizabeth Blackwell - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την Elizabeth Blackwell - atlaswiki


Προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να ασχοληθούν με ενδιαφέρον με το αντικείμενο του μαθήματος, που στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι η ζωή και το έργο της επιστημόνισσας Elizabeth Blackwell, προτείνουμε μια δραστηριότητα πέρα από τον κλασσικό τύπο μαθήματος. Αρχικά, παρουσιάζουμε στα παιδιά όσες πληροφορίες έχουμε συγκεντρώσει σχετικά με τη ζωή της, τα βιογραφικά στοιχεία και το έργο της (χρήσιμο υλικό είναι διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/Elizabeth+Blackwell).

Αφού γίνει συζήτηση για το έργο και τη βιογραφία της συγκεκριμένης επιστημόνισσας, ζητάμε απ’ τα παιδιά να χωριστούν σε τρεις μικτές ομάδες (ο αριθμός των παιδιών σε κάθε ομάδα εξαρτάται από τον αριθμό των παιδιών της τάξης). Η πρώτη ομάδα (1) θα αντιπροσωπεύει τους διευθυντές - υπεύθυνους των 29 ιατρικών σχολών που απέρριψαν την E. Blackwell, η δεύτερη (2) την ίδια τη Blackwell και η τρίτη (3) ομάδα τους φοιτητές ή/και τους καθηγητές του κολλεγίου Geneva, που τελικά τη δέχτηκε (αν και … κατά λάθος). Η κάθε ομάδα θα αναλάβει να καταγράψει τις σκέψεις, τα επιχειρήματα, τους λόγους των ομάδων - προσώπων που ανέλαβε (όχι σε μορφή έκθεσης).

Έτσι, η πρώτη ομάδα (διευθυντές) θα γράψει τους λόγους για τους οποίους οι υπεύθυνοι των ιατρικών σχολών δε δέχτηκαν την Ε. Blackwell στα ιδρύματά τους (λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τη νοοτροπία της εποχής του 18ου αιώνα για τη θέση και το ρόλο της γυναίκας), καθώς επίσης και τι σκέψεις, εντυπώσεις και συναισθήματα δημιουργήθηκαν στους διευθυντές όταν μια γυναίκα (!) ζήτησε να σπουδάσει ιατρική. Η δεύτερη ομάδα (Elizabeth Blackwell) θα παρουσιάσει τις απόψεις που εξέθεσε η γυναίκα αυτή στα διάφορα πανεπιστήμια όπου έκανε αίτηση προκειμένου να σπουδάσει ιατρική, καθώς και πώς ένιωθε έπειτα από κάθε απόρριψη (αλλά και αφού τη δέχτηκαν). Η τρίτη ομάδα θα αναλάβει να γράψει πώς αντιμετώπισαν τη Blackwell οι συμφοιτητές και οι καθηγητές της στο κολλέγιο Geneva, γιατί την αντιμετώπισαν με αυτό τον τρόπο και, επιπλέον, τι εντύπωση είχαν γι’ αυτή.

Στη συνέχεια τα παιδιά χρησιμοποιούν τα όσα έγραψαν σε ένα είδος συζήτησης μεταξύ των ομάδων το οποίο φέρει έντονα τα χαρακτηριστικά ενός παιχνιδιού ρόλων. Δηλαδή, η ομάδα 2, απευθυνόμενη αρχικά στην ομάδα 1, θα παρουσιάσει τα επιχειρήματα της Blackwell που στόχευαν στο να τη δεχτούν σε κάποια ιατρική σχολή (ουσιαστικά δηλαδή θα παρουσιάσουν την άποψη μιας γυναίκας σχετικά με την ισότιμη εκπαίδευση). Η ομάδα 1 θα αντιταχθεί παρουσιάζοντας τα δικά της επιχειρήματα, τους λόγους για τους οποίους απορρίπτει την αίτησή της Blackwell, καθώς και εκφράζοντας το πώς φαίνεται στους διευθυντές το γεγονός ότι μια γυναίκα κάνει μια τέτοια κίνηση. Έπειτα η ομάδα 2 μπορεί να κάνει λόγο για τα συναισθήματα της Blackwell μετά από 29 απορρίψεις. Στη συνέχεια η ομάδα 2 θα αρχίσει συζήτηση με την ομάδα 3. Η ομάδα 3 θα μιλήσει για το τι πιστεύουν οι συμφοιτητές της γι’ αυτή και το γεγονός ότι σπουδάζει μια γυναίκα ιατρική (επομένως και τι αντιδράσεις είχαν απέναντί της), ενώ η ομάδα 2 για το πώς η Blackwell τους αντιμετωπίζει και πώς νιώθει που πλέον μπορεί να σπουδάσει ιατρική.
μια διδακτική πρόταση από την Παναγιώτα Αλτινίδου και την Αναστασία Αλεξανδρίδου

More pages