παιχνίδι ρόλων για την Rosalind Franklin


παιχνίδι ρόλων για την Rosalind Franklin - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την Rosalind Franklin - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για την Rosalind Franklin - atlaswikiΟι μαθητές με βάση τη βιογραφία της R. Franklin και ένα κείμενο για την εκπαίδευση και την εργασία των γυναικών και εικόνες που απεικονίζουν τις εργασίες που αναλαμβάνουν συνήθως οι άντρες και οι γυναίκες καλούνται να λάβουν μέρος σε ένα παιχνίδι ρόλων .Αφού η τάξη χωριστεί σε 3 ομάδες διαλέγουν έναν από τους 3 φακέλους που περιέχει τις εξής ομάδες:
  1. Γυναίκες της εποχής που σχολιάζουν την απόφαση της R. Franklin να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα.
  2. Άνδρες της εποχής.
  3. Η οικογένεια της R. Franklin.

διδακτικό υλικό

Η γυναίκα στην εκπαίδευση και την εργασία κατά τον 19ο και 20ο αιώνα.

εκπαίδευση:

Η εκπαίδευση δεν ήταν πάντα ανοιχτή και αυτονόητη για τις γυναίκες. Χρειάστηκαν κόποι και αγώνες για να καταστεί πραγματικότητα το δικαίωμα στην μόρφωση.
Κατά το παρελθόν τα κορίτσια δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση στο θέμα της εκπαίδευσης σε σχέση με τα αγόρια. Τα αγόρια στέλνονταν στο σχολείο ενώ α κορίτσια παρέμειναν στο σπίτι. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της αντίληψης που επικρατούσε ότι τα κορίτσια ήταν προορισμένα να μένουν στο σπίτι ώστε να μπορούν να ασχολούνται με τις οικιακές δουλειές και να φροντίζουν την οικογένειά τους. Ιδιαίτερα διαδεδομένη ήταν και η άποψη ότι οι γυναίκες είχαν περιορισμένες διανοητικές ικανότητες και συνεπώς δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν επαρκώς.
Έτσι η μόρφωση που λάμβαναν τα κορίτσια περιοριζόταν σε αυτά που μπορούσαν να τα διδάξουν οι μητέρες τους, δηλαδή πώς να εκτελούν τις δουλειές του σπιτιού.
Ευκαιρίες για εκπαίδευση είχαν τα κορίτσια των εύπορων οικογενειών, τα οποία έπαιρναν μαθήματα κατ’ οίκον. Αργότερα όταν τα κορίτσια άρχισαν να φοιτούν στα σχολεία δεν επιτρεπόταν να κάνουν μαθήματα μαζί με τα αγόρια, με αποτέλεσμα τα σχολεία να χωρίζονται σε αρρένων και θηλέων. Επιπλέον τα μαθήματα που διδάσκονται στα αντίστοιχα σχολεία αναπαράγουν τα διαφυλικά πρότυπα.
Οι μαθήτριες προετοιμάζονται για έναν ποιο συγκεκριμένο και ειδικό ρόλο από αυτό των αγοριών. Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση λίγες είναι οι γυναίκες που συνεχίζουν και προετοιμάζονται για επαγγέλματα όπως αυτά της παιδαγωγού. Για τις επιστήμες ούτε λόγος.

Στις αρχές του 20ου αιώνα οι αλλαγές που συντελούνται στην κοινωνία επιφέρουν αλλαγές και στην εκπαίδευση. Παρά τους περιορισμούς του παρελθόντος η εκπαίδευση των γυναικών γίνεται πιο εύκολη και ο αριθμός αυτών που συμμετέχουν αυξάνει σημαντικά.
Μερικές μάλιστα εισάγονται στην εκπαίδευση χωρίς όμως αυτό αν γίνεται πάντα αποδεκτό από την οικογένεια και την κοινωνία, η οποία εξακολουθεί να είναι ανδροκρατούμενη.
Έτσι οι μορφωμένες γυναίκες πληθαίνουν και αρχίζουν να διεκδικούν θέσεις εργασίας σε πνευματικά επαγγέλματα κυρίως.


εργασία:

Η αντίληψη ότι η γυναίκα ανήκει στο σπίτι και το νοικοκυριό της απέκλειε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα εκτός σπιτιού. Ο ρόλος και η θέση της ήταν συγκεκριμένα. Ωστόσο αυτό άλλαξε. Η Βιομηχανική Επανάσταση κατά τον 19ο αιώνα δημιούργησε νέες ανάγκες και νέες και θέσεις εργασίας. Τις θέσεις αυτές κάλυψαν οι γυναίκες οι οποίες εργάζονταν ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας της οικογένειας και της κοινωνικής τους τάξης.
Στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα πολλές γυναίκες εξακολουθούν αν εργάζονται στην βιομηχανία. Ωστόσο αρκετές είναι και αυτές που διεκδικούν θέσεις που κατείχαν μέχρι τότε οι άνδρες. Αυτό οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού των μορφωμένων γυναικών. Παρ’ όλα αυτά όμως οι γυναίκες συχνά πέφτουν θύματα διακρίσεων και ρατσισμού. Παρά τις σπουδές τους δεν αναγνωρίζεται ακόμα πλήρως η αξία τους. Ειδικότερα οι γυναίκες που καταπιάνονται με τις επιστήμες αντιμετωπίζουν την απόρριψη και την υποτίμηση.
Δεν γίνονται δεκτές σε ερευνητικά προγράμματα και όταν τα καταφέρνουν συνήθως συμμετέχουν εθελοντικά χωρίς να πληρώνονται. Επιπλέον όταν συμβάλουν στην ανακάλυψη νέων επιτευγμάτων η εργασία τους και η συνδρομή τους δεν αναγνωρίζονται καθώς καλύπτεται από την αναγνώριση των ανδρών συναδέλφων τους. Η αγάπη και η θέλησή τους για μάθηση και εργασία όμως δεν τις πτοούν αλλά συνεχίζουν πεισματικά την προσπάθειά τους. Οι περισσότερες από αυτές πέρασαν στην αφάνεια και η συμβολή τους στην εξέλιξη των επιστημών δεν έγινε γνωστή. Αποτελούν ωστόσο φωτεινό παράδειγμα που μας φανερώνει ότι ο καθένας ανεξαρτήτου φύλου είναι ικανός να ασχοληθεί με θέματα που παλαιότερα θεωρούνταν δικαίωμα μόνο των ανδρών.


φύλλο εργασίας

Αφού διαβάσετε και επεξεργαστείτε προσεκτικά τις πληροφορίες και τις φωτογραφίες που σας δόθηκαν, δημιουργήστε μία θεατρική παράσταση! Αφού χωριστείτε σε τρεις ομάδες διαλέξτε έναν από τους τρεις φακέλους που περιλαμβάνουν τις εξής ομάδες.
1. Γυναίκες της εποχής της R. Franklin που συζητούν για την απόφασή της να ασχοληθεί με τις επιστήμες.
2. Άνδρες της εποχής της R. Franklin.
3. Οικογένεια της R. Franklin.

Σκιαγραφήστε τα χαρακτηριστικά κάθε ομάδας, της σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των μελών κάθε ομάδας και στην συνέχεια αναπτύξτε τα επιχειρήματά σας. Αφού τα καταγράψετε, αναπτύξτε τους ρόλους και τους διαλόγου σας. Μετά παρουσιάστε το μικρό θεατρικό έργο που οι ίδιοι σχεδιάσατε στην τάξη!


χρονική διάρκεια

Ο χρόνος που απαιτείται για αυτή την δραστηριότητα υπολογίζεται στις δύο διδακτικές ώρες. Την πρώτη ώρα γίνεται η παρουσίαση των πληροφοριών και η επεξεργασία τους από τους μαθητές και στη δεύτερη η παρουσίαση του θεατρικού από τα παιδιά στην τάξη.


μια διδακτική πρόταση της Κυριακής Τσώλα

More pages