παιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς

παιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς - atlaswiki παιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Μοιράζουμε στις ομάδες των παιδιών την ακόλουθη ανακοίνωση. Η ανακοίνωση αυτή ενημερώνει τους κάτοικούς της Σεισμούπολης ότι την επόμενη Δευτέρα θα γίνει έλεγχος, από τον ίδιο τον Δήμαρχο και την βοηθό του κα Ρίχτερ, σε όλες τις πολυκατοικίες τις πόλης, για να ελέγξει αν έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για έναν ενδεχόμενο σεισμό. Ζητάμε από την κάθε ομάδα να υποδυθούν τους ένοικους μιας πολυκατοικίας. Αφού κάθε ομάδα διαβάσει τα μέτρα που τους έχουν δοθεί συζητούν μεταξύ τους για αυτά, και παρουσιάζουν τις ενέργειες που θα πραγματοποιήσουν στην δική τους πολυκατοικία για να είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα σε περίπτωση σεισμού.


διδακτικό υλικό


παιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς - atlaswiki

παιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς - atlaswiki


ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ

-Στερεώστε καλά στους τοίχους τα ράφια και τις βιβλιοθήκες.
-Βιδώστε καλά στους τοίχους δεξαμενές καυσίμων και νερού καθώς και θερμοσίφωνες.
-Τοποθετήστε τα βαριά αντικείμενα στα χαμηλότερα ράφια.
-Απομακρύνετε τα βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες.
-Στερεώστε καλά τα φωτιστικά σώματα.
-Προσδιορίστε καλά προφυλαγμένους χώρους σε κάθε δωμάτιο του σπιτιού:
  • Κάτω από ανθεκτικά γραφεία ή τραπέζια
  • Μακριά από γυάλινες επιφάνειες και βιβλιοθήκες
  • Μακριά από εξωτερικούς τοίχους
-Καθορίστε ασφαλείς χώρους έξω από το σπίτι:
  • Μακριά από κτίρια και δέντρα
  • Τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά καλώδια
-Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του ηλεκτρικού δικτύου καθώς και των συνδέσεων του δικτύου φυσικού αερίου.
-Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένειας για το πως κλείνουν οι γενικοί διακόπτες (ηλεκτρικού, νερού, φυσικού αερίου).
-Ενημερώστε όλα τα μέλη της οικογένεια για τα παραπάνω μέτρα.
-Προμηθευτείτε φορητό ραδιόφωνο με μπαταρίες, φακό και βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.
-Ενημερώστε, ειδικά τα παιδιά της οικογένειας, για τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης (112, 100, 166, 199 κτλ).
-Συμφωνείστε όλοι για ένα συγκεκριμένο τρόπο συνάντησης μετά το σεισμό.


παιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς - atlaswiki

παιχνίδι ρόλων για τη λήψη μέτρων προστασίας από τους σεισμούς - atlaswiki


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα διαρκεί δυο διδακτικές ώρες. Στην μία τα παιδιά θα συζητούν-προετοιμάζονται για το ποια μέτρα θα λάβουν στην δική τους πολυκατοικία. Στην άλλη κάθε ομάδα θα παρουσιάσει τις δικές της ενέργειες, και το τελευταίο τέταρτο οι ομάδες θα συζητήσουν μεταξύ τους για τα μέτρα που υπάρχουν στα δικά τους σπίτια στην πραγματικότητα.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Πρώτον τα παιδιά μαθαίνουν πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους γύρω τους από ένα φυσικό φαινόμενο, τον σεισμό. Έτσι προετοιμάζονται κατάλληλα και γνωρίζουν τους κινδύνους που έχουν να αντιμετωπίσουν σε περίπτωση σεισμού. Δεύτερον μέσα από το παιχνίδι ρόλων καλλιεργούν τη φαντασία τους και αναπτύσσουν ευχέρεια λόγου αλλά και χειρισμού μιας τέτοιας κατάστασης. Δραστηριοποιούνται και ευαισθητοποιούνται στην πρόληψη. Επίσης μαθαίνουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν σε μικρές ομάδες.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα αυτή εμπλέκει τους εξής κλάδους : Την φυσική και την θεατρική αγωγή (μέσα από την ανάληψη ρόλων.)


μια διδακτική πρόταση από τις Παχατουρίδου Αικατερίνη και Χατζηγεωργίου ΈλληMore pages