παιχνίδι ρόλων για τη Florence Nightingale


παιχνίδι ρόλων για τη Florence Nightingale - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για τη Florence Nightingale - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για τη Florence Nightingale - atlaswiki


Ο/η δάσκαλος/α παρουσιάζει στη τάξη τη βιογραφία και το έργο της Florence Nightingale, εστιάζοντας στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επαγγελματική της πορεία εξαιτίας του φύλου της (χρήσιμο υλικό υπάρχει διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/Florence+Nightingale).

Τα παιδιά καλούνται να χωριστούν σε ομάδες και να δραματοποιήσουν το παρακάτω απόσπασμα, ερμηνεύοντας διαλόγους γραμμένους από τα ίδια. Όταν όλες οι ομάδες ολοκληρώσουν τη συγγραφή των διαλόγων, παρουσιάζουν την εργασία τους στη τάξη.

Το απόσπασμα που δίνεται είναι το εξής: «Οι ανώτεροι στρατιωτικοί υπάλληλοι και γιατροί αντιτέθηκαν στις απόψεις της σχετικά με τη μεταρρύθμιση των στρατιωτικών νοσοκομείων. Έβλεπαν με καχυποψία τις ενέργειές της, ερμήνευαν τα σχόλιά της ως επίθεση στον επαγγελματισμό τους και, γενικά, την έκαναν να αισθανθεί ανεπιθύμητη.»
μια διδακτική πρόταση από την Κατερίνα Σταυριανουδάκη,
τη Μαρία Τσαλίκη και την Ευφραιμία Τσορμπατζίδου

More pages