παιχνίδι ρόλων για τους σεισμούς

μύθοι σχετικοί με τους σεισμούς - atlaswiki μύθοι σχετικοί με τους σεισμούς - atlaswikiearthquake

οργάνωση της δραστηριότητας

Χωρίζουμε αρχικά τα παιδιά σε τέσσερις ομάδες:
  • Οι επιστήμονες (οι οποίοι υποστηρίζουν τις επιστημονικές θεωρίες που εξηγούν τα σεισμικά φαινόμενα)
  • Οι υποστηρικτές της Ελληνικής μυθολογίας (οι οποίοι πιστεύουν ότι οι σεισμοί προκαλούνται από θεϊκές δυνάμεις π.χ από τον Ποσειδώνα ή τον Εγκέλαδο)
  • Οι υποστηρικτές των Χριστιανικών θεωριών (οι οποίοι θεωρούν ότι οι σεισμοί αποτελούν μια μορφή θεϊκής παρέμβασης)
  • Το ακροατήριο (το οποίο θέτει ερωτήματα πάνω στις απόψεις που θα διατυπωθούν από τις άλλες ομάδες και προσπαθεί να διασαφηνίσει την ορθότητα ή μη παλιότερων και σύγχρονων "μύθων")
Στη συνέχεια δίνουμε σε κάθε ομάδα ένα φάκελο που περιέχει τουλικό που χρειάζεται για να προετοιμάσει τη θέση της. Έπειτα δίνεται χρόνος στους μαθητές κάθε ομάδας να μελετήσουν το υλικό που τους δόθηκε και να προετοιμάσουν τους ρόλους τους.

Έπειτα, διεξάγεται το παιχνίδι των ρόλων. Αρχικά δίνεται σε κάθε ομάδα χρόνος να διατυπώσει τις θέσεις τις και να επιχειρηματολογήσει υπέρ αυτών. Στη συνέχεια η ομάδα του ακροατηρίου θέτει διάφορες ερωτήσεις απευθυνόμενη στις τρεις άλλες ομάδες. Οι ερωτήσεις του ακροατηρίου ποικίλουν ανάλογα με την ομάδα στην οποία απευθύνονται. Για παράδειγμα οι ερωτήσεις που απευθύνονται στην ομάδα των επιστημόνων αφορούν ερωτήματα σχετικά με επιστημονικά ευρήματα και σύγχρονους μύθους, ενώ οι ερωτήσεις προς τις υπόλοιπες ομάδες τους ζητούν να παρουσιάσουν λογικά επιχειρήματα που να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους.

Μετά το τέλος της δραστηριότητας, ακολουθεί μία συζήτηση στην τάξη κατά την οποία αρχικά αξιολογείται η απόδοση της κάθε ομάδας (όσον αφορά τον τρόπο παρουσίασης των απόψεων τους και την επαρκή επιχειρηματολογία τους πάνω σε αυτές) και έπειτα προσπαθούμε μέσα από συζήτηση με τους μαθητές να διακρίνουμε τι είναι τελικά αλήθεια και τι μύθος. Μήπως τελικά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση;


στάσεις και δεξιότητες

Το παιχνίδι ρόλων αποτελεί ένα πεδίο ανάπτυξης πολύτιμων κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως είναι η αντίληψη μιας κατάστασης από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Προβλήματα και καταστάσεις απο το παρόν ή το παρελθόν, που αφορούν το κοινωνικό σύνολο, στο πλαίσιο ενός παιχνιδιού ρόλων αναβιώνουν μέσα στην τάξη και δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να έρθουν αντιμέτωποι με τις ιδέες κοινωνικών ομάδων που είναι διαφορετικές απο τις δικές τους.
Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται τα κοινωνικά φαινόμενα καθώς και ο τρόπος που αντιδρούν σε αυτά. Επιπλέον το παιχνίδι ρόλων οξύνει τις ικανότητες της έκφρασης, της παρατήρησης και της ανάλυσης και εκθέτει τους συμμετέχοντες στην πολυπλοκότητα των πραγματικών προβλημάτων. Ταυτόχρονα, οδηγεί στην επαναξιολόγηση διαφορετικών θέσεων και αυξάνει το βαθμό κατανόησης της πραγματικής συμμετοχής στις αληθινές καταστάσεις της ζωής, η οποία αυξάνεται στο πλαίσιο της υιοθέτησης ρόλων του αντίθετου φύλου.
Γνωστική Διάσταση: Οι μαθητές και οι μαθήτριες συζητούν για το σεισμό ως φυσικό φαινόμενο καθώς και για τις διάφορες θεωρίες που αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν αυτό το φαινόμενο από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, είτε αυτές αναφέρονταν σε υπερφυσικές δυνάμεις είτε όχι. Γνωρίζουν έτσι καλύτερα τη φύση και το περιεχόμενο των Φυσικών Επιστημών.
Μεταγνωστική Διάσταση: Τα παιδιά καλούνται να αξιολογήσουν τα επιχειρήματα που χρησιμοποιήθηκαν για τη στήριξη των διάφορων θεωριών και να αναπτύξουν και οι ίδιοι δικά τους προκειμένου να υποδυθούν με επιτυχία τους "ρόλους" τους. Μέσα από αυτή την ενέργεια κατανοούν την επίδραση των επιστημονικών αλλά και μη επιστημονικά τεκμηριωμένων θεωριών στην εκάστοτε κοινωνία. Έρχονται, έτσι σε επαφή με την φύση της εξέλιξης των διάφορων επιστημονικών θεωρών αλλά και την αλληλεπίδραση αυτών με την κοινωνία.
Συναισθηματική Διάσταση: Τα παιδιά έρχονται αντιμέτωπα με τις απόψεις που είχαν τα ίδια πριν από το παιχνίδι ρόλων και τα όσα έμαθαν από αυτό. Νιώθουν ότι βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τις απόψεις που συζητιούνται (καθώς αυτές δεν είναι δικές τους αλλά των ρόλων τους) και έτσι είναι σε θέση να τις κρίνουν και να τις αξιολογήσουν αντικειμενικά. Έτσι γνωρίζουν τις αξίες και τις στάσεις που είναι απαραίτητες για την επιστήμη αλλά και χρήσιμες στην εκπαίδευση των επιστημονικά εγγράμματων πολιτών.


μια διδακτική πρόταση από
την Καλεντζή Ελένη και τη Σταυρίδου Μελπομένη

More pages