παιχνίδι ρόλων για το τρίγωνο των Βερμούδων

παιχνίδι ρόλων για το τρίγωνο των Βερμούδων - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για το τρίγωνο των Βερμούδων - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για το τρίγωνο των Βερμούδων - atlaswiki

στάσεις και δεξιότητες

Με τη διεξαγωγή αυτού του παιχνιδιού τα παιδιά είναι φανερό πως από τη μια έρχονται σε επαφή με έννοιες της Φυσικής και γενικά της επιστήμης αφού χρειάζεται να μελετούν επιστημονικές πηγές προκειμένου να συγκεντρώσουν τα κατάλληλα επιχειρήματα για τη επίρρωση των θέσεών τους και επόμενα να γνωρίζουν πτυχές των επιστημονικών δεδομένων. Ακόμη, και οι υπόλοιπες ομάδες μαθαίνουν να ακούν τις επιστημονικές απόψεις και να τις επεξεργάζονται. Από την άλλη, γίνονται γνώστες των παραδοσιακών μύθων και δοξασιών που περιπλέκονται γύρω από το μυστήριο του Τριγώνου του Διαβόλου, όπως αλλιώς λέγεται, άρα και του γενικότερου πολιτισμού της περιοχής. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται κατανοητή η συνάντηση από τη μια της επιστήμης και από την άλλη του πολιτισμού μια περιοχής και η διαλογικότητα που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Αλλά και πέρα από αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να γίνονται διαλογικοί, να ακούν και να λαμβάνουν υπόψη τις γνώμες των άλλων και να κατανοούν την πολυπλοκότητα των επιστημονικών θεμάτων καθώς χρειάζεται και η βοήθεια και άλλων περιοχών προκειμένου να ερμηνευθούν.

Στο παιχνίδι αυτό, που είναι αρκετά διασκεδαστικό, τα παιδιά αναλαμβάνουν να διαδραματίσουν συγκεκριμένους ρόλους και να υποστηρίξουν τις θέσεις της ομάδας στην οποία ανήκουν, ακόμη και αν στη πραγματικότητα δεν συμφωνούν με αυτούς. Η κάθε ομάδα που εκπροσωπεί ένα συγκεκριμένο μέρος του πληθυσμού αναφέρει τις απόψεις της για ένα συγκεκριμένο θέμα συζήτησης καθώς και τα επιχειρήματα στα οποία στηρίζεται και στο τέλος γίνεται διάλογος μεταξύ των ομάδων με στόχο να βγούν νέα συμπεράσματα. Επίσης, υπάρχει και μία ομάδα που αντιπροσωπεύει τα παιδιά, η οποία κάνει διάφορες ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα και δίνει τροφή στη συζήτηση.


oργάνωση δραστηριότητας

Αρχικά, οι μαθητές και οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και η κάθε ομάδα διαλέγει στη τύχη από ένα φάκελο ο οποίος περιέχει υλικό για μία συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι, οι μαθητές και οι μαθήτριες ανάλογα με το υλικό που έχουν στα χέρια τους αναλαμβάνουν να εκπροσωπήσουν τις απόψεις της ομάδας αυτής.

Οι ομάδες που προτείνονται είναι τρεις: α) τα παιδιά που συγκεντρώνουν απορίες για το θέμα που πρόκειται να συζητηθεί, β)οι επιστήμονες που ασχολούνται και μελετούν το θέμα (στη συγκεκριμένη περίπτωση το Τρίγωνο των Βερμούδων και το μυστήριο που το καλύπτει) και γ) οι απλοί πολίτες με τους μύθους και τις δοξασίες που κουβαλούν απο χρόνια γι αυτό.
Το
υλικό μπορεί να είναι ποικίλο όπως, άρθρα από εφημερίδες και περιοδικά, συζητήσεις από συνέδρια, βίντεο και οποιοδήποτε οπτικοακουστικό υλικό που μιλάνε για το Τρίγωνο των Βερμούδων, έντυπο ή ηλεκτρονικό, κλπ.

Όσον αφορά τη διάρκεια της δραστηριότητας πιστεύουμε πως ένα δίωρο θα είναι υπεραρκετό για τους "πρωταγωνιστές". Την πρώτη ώρα μπορεί να γίνει ο χωρισμός των ομάδων, η μοιρασιά των ρόλων και του υλικού και η μελέτη τους ώστε τα παιδιά να ενστερνιστούν τις ιδέες της ομάδας τους. Η επόμενη ώρα είναι αρκετή ώστε να αρχίσει η συζήτηση και να εξαχθούν νέα συμπεράσματα.


μια διδακτική πρόταση από
τη Βουβουνίκου Φρόσω, τον Ζουλούμη Αλέξανδρο και την Καράμπαλη Χαρούλα

More pages