παιχνίδι ρόλων για το φαινόμενο της παλίρροιας


χαρυβδη
παιχνίδι ρόλων για το φαινόμενο της παλίρροιας - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων για το φαινόμενο της παλίρροιας - atlaswiki


περιγραφή της δραστηριότητας

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες καλούνται να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων με κεντρικό θέμα το φαινόμενο της παλίρροιας. Ο/η εκπαιδευτικός παρουσιάζει εν συντομία το θέμα καθώς και το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται το παιχνίδι. Ζητάμε από τα παιδιά της τάξης μας να φανταστούν ότι διαθέτουν μια μηχανή του χρόνου που τους δίνει την δυνατότητα να μεταφέρονται στον παρελθόν. Τα παιδιά μπορούν να δουν τις αντιλήψεις των λαών του παρελθόντος για το φαινόμενο της παλίρροιας και να τις θέσουν σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιστημονικές ερμηνείες της εποχής μας, ξεκινώντας έτσι ένα ενδιαφέρον ταξίδι μπροστά και πίσω στο χρόνο. Έπειτα ζητάμε από τα παιδιά να χωρισθούν σε 4 ομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται τυχαία ένας φάκελος μευλικό για να ενημερωθούν και να καθοδηγηθούν τα παιδια σχετικα με το θέμα που πρόκειται να επεξεργαστούν αλλά και το ρόλο που καλείται η ομάδα να υιοθετήσει και να παίξει. Αφού τα παιδιά πάρουν το φάκελο δίνεται ο απαιτούμενος χρόνος για να αυτοσχεδιάσουν και να δημιουργήσουν τους ρόλους τους. Στην συνέχεια αρχίζει μία αντιπαράθεση επιχειρημάτων μέσα στην τάξη έχοντας ως πηγή τροφοδότησης τόσο επιστημονικά στοιχεία όσο και αρχαίγονους μύθους. Η πρώτη ομάδα ρόλων εκπροσωπεί τους Αρχαίους Έλληνες που αποδίδουν την εμφάνιση του φαινομένου στο τέρας Χάρυβδη. Η δεύτερη ομάδα εκπροσωπεί τους Νεοζηλανδούς που υποστηρίζουν την ύπαρξη του τέρατος Παράτα και θεωρούν οτι το τέρας αποτελεί την αιτία εμφάνισης του φαινομένου. Η τρίτη ομάδα καλείται να ερμηνεύσει την παλίρροια με την επιστημονική εξήγηση. Τέλος η τέταρτη ομάδα είναι τα παιδιά που προσπαθούν να κατανοήσουν τι είναι η παλίρροια και για να το επιτύχουν θέτουν διαρκώς ερωτήσεις στους συμμαθητές του.
χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα που περιγράψαμε πιο πάνω αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2 διδακτικές περιόδους. Οι μαθητές θα χρειαστούν 45 λεπτά για να διαβάσουν το υλικό που θα τους δοθεί στους φακέλους, να προετοιμάσουν τα επιχειρήματα τους και ετοιμάσουν τον ρόλο τους και άλλα 45 λεπτά για να πραγματοποιηθεί η δραματοποίηση-παιχνίδι ρόλων.


στάσεις και δεξιότητες

Γνωστικές δεξιότητες:
1) αποκτούν γνώσεις σχετικές με το φαινόμενο της παλλίροιας.
-μαθαίνουν τι σημαίνει πάλλίροια
-μαθαίνουν να ερμηνεύουν το φαινόμενο
-μαθαίνουν τις επιδράσεις του φαινομένου στη ζωή μας, αλλά και στη ζωή άλλων λαών, αρχαίων και σύγχρονων.
2)γνωρίζουν διάφορους μύθους που γεννήθηκαν μέσα απο τις προσπάθειες των ανθρώπων να ερμηνεύσουν το φαινόμενο.
Μεταγνωστικές:
  • Ικανότητα επιχειρηματολογίας
  • Αναγνώριση της σύνδεσης μεταξύ ανάπτυξης μιας θεωρίας και του πλαισίου στο οποίο δημιουργείται
Στάσεις που καλλιεργούνται :
Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών, τα παιδιά αναπτύσσουν πολύτιμες δεξιότητες, όπως είναι η ικανότητα αντίληψης μιας κατάστασης ή ερμηνείας ενός φαινομένου, από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το παιχνίδι ρόλων οξύνει τις ικανότητες της έκφρασης, της παρατήρησης και της ανάλυσης. Το παιχνίδι ρόλων συμβάλλει στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων, που επιτρέπουν στους/στις μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε δημόσιες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις επιχειρημάτων. Επιπλέον, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι τα παιδιά, στο πλαίσιο του παιχνιδιού ρόλων, ενθαρρύνονται να παίρνουν αποφάσεις, να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους σε σχέση με τους άλλους και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας τους, ενώ παράλληλα ενισχύουν την αυτοεκτίμησή και την αυτοπεποίθησή τους. Ακόμη, η δραστηριότητα αυτή προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να εξερευνήσουν γνώμες και ιδέες διαφορετικές από τις δικές τους. Τα παιδιά βοηθούνται στο να εκφράσουν τα συναισθήματα τους καθώς προσεγγίζουν πολύπλευρα το φαινόμενο της παλίρροιας χρησιμοποιόντας το σώμα και τη φωνή τους για να δραματοποιήσουν το φαινόμενο.Έτσι οι μαθητές έχουν μια άμεση εμπειρία με την γνώση διότι νιώθουν, βλέπουν και αγγίζουν το επιστημονικό νόημα των λέξεων και των εννοιών. Με την δραστηριότητα αυτή μάλιστα οι μαθητές/τριες καλλιεργούν την ικανότητα τους να διατυπώνουν ερωτήσεις και να συγκρίνουν τις επιστημονικές απόψεις φέρνοντας στο προσκήνιο ιστορίες της μυθολογίας σχετικά με το παλιρροιακό φαινόμενο. Μ΄αυτη την δραστηριότητα αποφεύγεται η στείρα απομνημόνευση και παθητική αποδοχή της καινούργιας γνώσεις . Τέλος ενθαρρύνονται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν αποδείξεις, να αλλάζουν απόψεις υπό το φως των αποδείξεων και να κάνουν κριτική ανασκόπηση των διαδικασιών.
Πιο συγκεκριμένα:
  • Εξοικείωση με την δραματοποίηση και διευκόλυνση της έκφρασης και της άνεσης τους μπροστά σε πολλόυς.
  • Στάση ακροατή - συζητητή
  • Σεβασμός στον συνομιλητή
  • Ενδιαφέρον για μάθηση
  • Αυτοπεποίθηση και τόλμη να ερμηνέυσουν φυσικά φαινόμενα


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η δραστηριότητα που έχουμε επιλέξει καταργεί τα όρια των θεματικών περιοχών και εμπλέκεται διαθεματικά με πολλά πεδία γνώσης. Πέρα από το μάθημα των φυσικών επιστημών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιχνίδι ρόλων ενσωματώνει δραστηριότητες που αφορούν την αισθητική αγωγή, όπως είναι το θέατρο, την υποκριτική και την δραματοποίηση, αφού οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν να υποδυθούν κάποιους ρόλους. Επίσης το μάθημα της ιστορίας εμπλέκεται με την δραστηριότητα αφού τα παιδιά καλούνται να παίξουν ρόλους προσώπων από την αρχαιότητα και να υιοθετήσουν αντιλήψεις και ιδέες του εκάστοτε πολιτισμού που σχετίζονται με τη μυθολογία. Ακόμη με τη διαδικασία συνδέεται και το μάθημα της γεωγραφίας, αφού τα παιδιά στην προσπάθεια να γνωρίσουν καλύτερα το ρόλο μπαίνουν στη διαδικασία να συλλέξουν πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση κάθε πολιτισμού. Το μάθημα της γλώσσας εμπλέκεται επίσης σε μεγάλο βαθμό αφού οι μαθητές/τριες ασκούνται στο διάλογο καλλιεργούν τον προφορικό τους λόγο και μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν.


φ
ύλλο εργασίας

Ομάδα εργασίας:…………………………………………………………………………………………………

1.Επιλέξτε έναν από τους τρεις φακέλους που βρίσκονται τοποθετημένοι πάνω στο τραπέζι.

2.Στο φάκελο που ανοίξατε βρήκατε μια από τις ακόλουθες φράσεις:
-Αρχαίοι Ελληνες που υποστηρίζουν την ύπαρξη της Χάρυβδης
-Νεο Ζηλανδοί που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Παράτα
-Επιστήμονες που ερμηνεύουν το φαινόμενο της παλίρροιας
-Ομάδα παιδιών που προσπαθούν καταλάβουν το φαινόμενο της παλίρροιας

3α. Αν ο φάκελος που πήρατε γράφει <<Αρχαίοι Έλληνες που υποστηρίζουν την ύπαρξη της Χάρυβδης >>, τότε είστε εκπρόσωποι μιας ομάδας πολιτών που αποδέχεται και προσπαθεί να πείσει ότι η παλίρροια οφείλεται στην ύπαρξη της Χάρυβδης. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε με την ομάδα σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα σας. Προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που πρόκειται να δεχτείτε από την ομάδα παιδιών που προσπαθούν να καταλάβουν το φαινόμενο.

3β. Αν ο φάκελος σας γράφει <<Νεο Ζηλανδοί που υποστηρίζουν την ύπαρξη του Παράτα>>, τότε είστε οι εκπρόσωποι της ομάδας πολιτών που υποστηρίζει και προσπαθεί να πείσει ότι το φαινόμενο της παλίρροιας οφείλεται στην ύπαρξη του Παράτα. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε και συζητήστε με την ομάδα σας προκειμένου να καταλήξετε στα επιχειρήματα σας. Προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που πρόκειται να δεχτείτε από την ομάδα παιδιών που προσπαθούν να κατανοήσουν το φαινόμενο.

3γ. Αν ο φάκελος σας γράφει <<επιστήμονες που ερμηνεύουν το φαινόμενο της παλίρροιας>>, τότε καλείστε να ερμηνεύσετε το φαινόμενο της παλίρροιας με επιστημονική ματιά. Μελετήστε το υλικό που σας δόθηκε για να καταλήξετε στα επιχειρήματα και τις αποδείξεις σας και προετοιμαστείτε για τυχόν ερωτήσεις που πρόκειται να δεχτείτε από την ομάδα παιδιών που προσπαθούν να κατανοήσουν το φαινόμενο.

3δ.Αν ο φάκελος σας γράφει <<ομάδα παιδιών που προσπαθούν να κατανοήσουν το φαινόμενο >>, τότε είστε παιδιά που θέλουν να καταλάβουν τι είναι παλίρροια , γιατί και πως συμβαίνει και θέτετε συνεχώς ερωτήσεις μέχρι να το καταφέρετε. Συντάξτε τα ερωτηματά σας.

4. Μια συμβουλή...
Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ρόλων προσπαθήστε να ακούσετε προσεκτικά τους συνομιλητές σας χωρίς να σκέφτεστε τι θα πείτε εσείς στη συνέχεια αλλά επικεντρωθείτε σε αυτά που συζητιούνται. Διατυπώστε ξεκάθαρα τις απόψεις και τις ερωτήσεις σας και φροντίστε πάντα να επιχειρηματολογείτε.μια διδακτική πρόταση από
την Κοντούλη Δήμητρα, την Περικλέους Στέλλα και την Πογιατζή Αθανασία

More pages