παιχνίδι ρόλων και δημιουργία κολάζ για την Caroline Lucretia Herschel


παιχνίδι ρόλων και δημιουργία κολάζ για την Caroline Lucretia Herschel - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων και δημιουργία κολάζ για την Caroline Lucretia Herschel - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων και δημιουργία κολάζ για την Caroline Lucretia Herschel - atlaswiki


Η δραστηριότητα ξεκινά με μια εξιστόρηση από τον/την εκπαιδευτικό της ζωής της Caroline Lucretia Herschel, του έργου της και των δυσκολιών που αντιμετώπισε στην πορεία της αυτή. Είναι δυνατό, μάλιστα, να μοιραστεί σε έντυπη μορφή στους μαθητές και τις μαθήτριες υλικό - πληροφορίες και φωτογραφίες - που αναφέρεται στη ζωή και το έργο της επιστημόνισσας (διαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://atlaswikigr.wikifoundry.com/page/Caroline+Lucretia+Herschel). Μετά από αυτήν την εξιστόρηση και τη διανομή του υλικού, γίνεται συζήτηση των δεδομένων και τα παιδιά, χωρισμένα σε τετραμελείς ομάδες, προσπαθούν να παρουσιάσουν σκηνές από τη ζωή της Herschel, επιστρατεύοντας την φαντασία τους και δημιουργώντας τους δικούς τους διάλογους. Μέσα από αυτό το παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα μπορέσουν να κατανοήσουν πολύ καλύτερα την πορεία της Caroline Herschel και να αντιληφθούν το πόσο μεγάλη ήταν η συμβολή αυτής της επιστημόνισσας στο χώρο της αστρονομίας.

Επίσης, για να γίνει περισσότερο κατανοητό στους μαθητές και τις μαθήτριες το πόσο δύσκολο ήταν στα παλιότερα χρόνια για μια γυναίκα να αναδειχθεί στην επιστήμη, προβάλλεται ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται η δυσπιστία ενός μεγάλου επιστήμονα, του Γαλιλαίου, απέναντι στο πρόσωπο της Caroline Herschel, αλλά και το έργο της. Στο συγκεκριμένο βίντεο, φαίνεται αρχικά η στερεοτυπική άποψη των παλιών χρόνων πως μία γυναίκα δεν είναι δυνατόν να έχει σχέση με την επιστήμη και πόσο μάλλον να έχει κιόλας διακριθεί στο χώρο αυτό. Βέβαια, στο ίδιο βίντεο η ίδια η Caroline Herschel καταφέρνει να πείσει το Γαλιλαίο για την προσωπικότητά της. Μάλιστα, ο Γαλιλαίος εντέλει φαίνεται πολύ ενθουσιασμένος με την Caroline και το έργο της. Το βίντεο αυτό είναι στην αγγλική γλώσσα και εκ των πραγμάτων είναι δύσκολο να γίνει πλήρως κατανοητό από τα παιδιά (εκτός και αν αναλάβει να τους το μεταφράσει ο/η εκπαιδευτικός). Φτάνουν όμως και μόνο οι εκφράσεις και οι κινήσεις των δύο προσώπων, ώστε να καταλάβει κανείς την αλλαγή πρόθεσης και γνώμης του Γαλιλαίου για το έργο της Caroline Herschel και την ίδια.

Τέλος, ακολουθεί η κατασκευή ενός κολάζ από τους μαθητές και τις μαθήτριες με θέμα τη ζωή και το έργο της Caroline Herschel. Ενδεικτικά, κάποιες από τις φωτογραφίες που θα μπορούσαν να δοθούν στα παιδιά είναι οι ακόλουθες:


Caroline Lucretia Herschel - atlaswikiCaroline Lucretia Herschel - atlaswiki

Caroline Lucretia Herschel - atlaswikiCaroline Lucretia Herschel - atlaswiki

Caroline Lucretia Herschel - atlaswikiCaroline Lucretia Herschel - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων και δημιουργία κολάζ για την Caroline Lucretia Herschel - atlaswiki

Caroline Lucretia Herschel - atlaswikiCaroline Lucretia Herschel - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τη Δέσποινα Μιχαήλ

More pages