παιχνίδι ρόλων με αφορμή μια έκλειψη σελήνης

παιχνίδι ρόλων με αφορμή μια έκλειψη σελήνης - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων με αφορμή μια έκλειψη σελήνης - atlaswikiπαιχνίδι ρόλων με αφορμή μια έκλειψη σελήνης - atlaswiki

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες της Στ' τάξης
και μπορεί να γίνει σε συνδυασμό με το πρώτο κεφάλαιο της γεωγραφίας της συγκεκριμένης τάξης. Η δραστηριότητα θα διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες.


στάσεις και δεξιότητες

Αρχικά με τη διαδικασία του πρώτου μέρους της δραστηριότητας επιδιώκουμε να κατανοήσουν τα παιδιά την έκλειψη σαν φυσικό φαινόμενο στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας. Σαν προέκταση όμως αυτού του φαινομένου θέλουμε να τους δείξουμε πώς μια
δεισιδαιμονία που έχει τις ρίζες της στο μακρινό παρελθόν ερμηνεύεται από μια παραεπιστήμη όπως η αστρολογία. Μέσω των αποσπασμάτων που θα επεξεργαστούν τα παιδιά θέτουμε ως κύριο στόχο την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και ικανότητας. Επιπλέον, θέλουμε να εγείρουμε προβληματισμούς στα παιδιά ώστε στη ζωή τους να μη δέχονται κάποια πράγματα ως δεδομένα αλλά να κοιτάνε πίσω από το "φαίνεσθαι".

Όσον αφορά το παιχνίδι ρόλων τονίζουμε ότι το παιχνίδι ρόλων και γενικότερα η δραματοποίηση ενισχύει την ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης καθώς και την ικανότητα έκφρασης συναισθημάτων. Επίσης, σε ό,τι αφορα τις φυσικές επιστήμες, με αυτό το παιχνίδι στοχοθετούμε στη:
  • γνωστική διάσταση (φύση του περιεχομένου και του περιβάλλοντος τους)
  • συναισθηματική διάσταση (καλλιέργεια στάσεων και αξιών)
  • μεταγνωστική διάσταση (πώς αλλάζουν και πώς αλληλεπιδρούν με την κοινωνία)
Επιλογικά, ως παράπλευροι στόχοι τίθενται η συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων, η ικανότητα σύνταξης μιας συνέντευξης καθώς και η οργάνωση επιχειρημάτων- αντεπιχειρημάτων (αντιλογία- δικανικός λόγος).


οργάνωση της δραστηριότητας

Πρώτο-εισαγωγικό μέρος της δραστηριότητας
Εξηγούμε στα παιδιά τι είναι η έκλειψη, εφόσον έχουμε μελετήσει στο μάθημα της γεωγραφίας για την κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο. Επισημαίνουμε ότι αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τη γη μας αλλά όλα τα ουράνια σώματα κινούνται. Έτσι, προκύπτουν οι εκλείψεις. Στη συνέχεια, μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά κάποια αποκόμματα από περιοδικά που παραθέτουν κείμενα αστρονόμων σχετικά με κάποια έκλειψη που έγινε ή επίκειται να γίνει ή να έχουμε εκτυπώσει την επιστημονική ερμηνεία μιας έκλειψης. Σχολιάζουμε με τα παιδιά τις παρατηρήσεις που έχουν γίνει σχετικά με τη σημασία της έκλειψης για τον επιστημονικό κόσμο. Παράλληλα, δίνουμε στα παιδιά να επεξεργαστούν και αποκόμματα από κάποιο αστρολογικό περιοδικό το οποίο αναφέρεται στην αντίστοιχη περίοδο της έκλειψης (ή βρίσκουμε κείμενα που έχουν γραφτεί για κάποια έκλειψη στο διαδίκτυο). Αφήνουμε χρόνο στα παιδιά να επεξεργαστούν αυτές τις πληροφορίες. Έπειτα, δείχνουμε στα παιδιά το παρακάτω βίντεο σχετικά με την έκλεψη σελήνης.


Δεύτερο-κύριο μέρος της δραστηριότητας
Η κυρίως δραστηριότητα αποτελείται από ένα παιχνίδι ρόλων. Γνωρίζουμε ότι τα παιδιά ενθουσιάζονται όταν καλούνται να ενσαρκώσουν κάποιους ρόλους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έτσι λοιπόν, χωρίζουμε τους μαθητές και τις μαθήτριες σε ομάδες των 3 ατόμων δικής τους επιλογής. Οι ρόλοι που η κάθε ομάδα έχει μοιραστεί είναι: ένας δημοσιογράφος, ένας αστρονόμος και ένας αστρολόγος. Ο δημοσιογράφος φέρει την ευθύνη να οργανώσει κάποιες ερωτήσεις που θα απευθύνει στους δύο καλεσμένους της εκπομπής του καθώς και να οργανώσει τη συζήτηση. Η εκπομπή έχει ως θέμα μια επερχόμενη έκλειψη σελήνης. Οι άλλοι δύο μαθητές ή μαθήτριες οφείλουν να οργανώσουν επιχειρήματα για να στηρίξουν τις θέσεις τους. Ο μεν αστρολόγος προσπαθεί να πείσει για τις επιπτώσεις της έκλειψης στους διάφορους τομείς της ζωής μας όπως τα οικονομικά, τα αισθηματικά κ.α, ο δε αστρονόμος προσπαθεί να καταρρίψει αυτές τις απόψης με αντικειμενικά, επιστημονικά πειστήρια. Αφού τα παιδιά κάνουν μια μικρή πρόβα παρουσιάζουν τη δουλειά τους στην υπόλοιπη τάξη. Αυτή τη διαδικασία θα ήταν ωραίο να τη βιντεοσκοπήσουμε ώστε να αποτελέσει πηγή για περαιτέρω συζήτηση.


μια διδακτική πρόταση από
τη Βαρσαμίδου Αθανασία και τη Γκουτζέρη Φανή

More pages