παιχνίδι ρόλων σχετικά με τα πράσινα γραφεία

παιχνίδι ρόλων σχετικά με τα πράσινα γραφεία - atlaswikiΣτην τρίτη δραστηριότητα, τα παιδιά καλούνται να μελετήσουν το αρχικό άρθρο που τους είχε δοθεί (Πράσινα γραφεία από την εφημερίδα Έθνος). Με βάση το άρθρο αυτό, τα παιδιά θα αυτοσχεδιάσουν και θα συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι ρόλων. Οι μαθητές θα χωριστούν σε τρεις ομάδες ανάλογα με τους φακέλους που θα πάρουν στα χέρια τους. Ο πρώτος φάκελος εκπροσωπεί μια ομάδα ατόμων περιβαλλοντικής οργάνωσης, η οποία διαμαρτύρεται έντονα, προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο δεύτερος φάκελος αντιπροσωπεύει τους ιδιοκτήτες των εταιριών, οι οποίοι καλούνται να αλλάξουν τις κτιριακές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τους. Τέλος, τον τρίτο φάκελο, θα έχουν στα χέρια τους τα παιδιά που θα παριστάνουν τους υπαλλήλους αυτών των επιχειρήσεων.
Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητα θα κυμαίνεται μία και μισή ώρα έξω από το συνηθισμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου. Στο πρώτο σαρανταπεντάλεπτο της ώρας, τα παιδιά θα λάβουν τους φακέλους και θα αναπτύξουν την επιχειρηματολογία τους στις ομάδες τους. Στο υπόλοιπο της ώρας θα κάνουν πράξη τους ρόλους που έχουν ήδη ετοιμάσει. Το διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές, είναι κατά βάση το άρθρο. Θα χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που ήδη έχουν και θα ακολουθήσουν τις οδηγίες του φύλλου εργασιών για την αναπαράσταση των ρόλων τους.
Μέσα από το παιχνίδι ρόλων, οι μαθητές/τριες αναγνωρίζουν κοινωνικά φαινόμενα τα οποία έχουν να κάνουν με θέματα των φυσικών επιστημών. Επίσης, αναπτύσσεται η συναισθηματική φόρτιση για περιβαλλοντικά θέματα. Καλλιεργείται η ικανότητα έκφρασης, παρατήρησης, ανάλυσης των υπαρχόντων προβλημάτων, καθώς ακόμα ο διάλογος και η επιχειρηματική σκέψη. Οι στόχοι αυτοί θα βοηθήσουν τα παιδιά στη μελλοντική τους ζωή. Συνεπάγεται ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι ρόλων, εμπλέκει πολλές διαθεματικές ενότητες, όπως την κοινωνιολογία, τη γλώσσα και φυσικά τη θεατρολογία.


Φύλλο εργασίας


1 εργασία Ημερομηνία___________
Ομάδα συνεργασίας_______________________________________

 1. Διαβάστε το άρθρο ¨Πράσινα γραφεία¨ που σας δόθηκε.
 2. Επιλέξτε έναν από τους τρεις φακέλους που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι.
 3. Ο φάκελος που κρατάτε θα έχει μια από τις ακόλουθες λέξεις ή φράσεις:
  1. ομάδα περιβαλλοντικής οργάνωσης
  2. ιδιοκτήτες εταιριών
  3. υπάλληλοι

  1. Αν ο φάκελός σας γράφει ¨ομάδα περιβαλλοντικής οργάνωσης¨ τότε είστε εκπρόσωποι μιας ομάδας ατόμων που υποστηρίζουν την άμεση λήψη μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας.
  2. Αν ο φάκελός σας γράφει ¨ιδιοκτήτες εταιριών¨ τότε είστε οι επιχειρηματίες οι οποίοι αρνούνται να αλλάξουν τις κτιριακές και τεχνολογικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τους για την προστασία του περιβάλλοντος.
  3. Αν ο φάκελος γράφει ¨υπάλληλοι¨ τότε πρέπει να υποδυθείτε τα άτομα που εργάζονται στις επιχειρήσεις αυτές. Από τη μια πλευρά, είστε υπέρμαχοι των τεχνολογικών και κτιριακών αλλαγών, ενώ από την άλλη δε θέλετε να υπάρξουν μισθολογικές αλλαγές.
 1. Συζητήστε με την ομάδα σας το θέμα που υποστηρίζετε και φτιάξτε ένα κείμενο το οποίο θα παρουσιάζετε δημόσια στην τάξη. Προετοιμαστείτε για ερωτήσεις που τυχόν θα δεχτείτε.
 2. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακούστε προσεκτικά τους συνομιλητές σας και προσπαθήστε με συνάφεια να εκφράσετε την επιχειρηματολογία σας, λαμβάνοντας υπόψη και το άρθρο που διαβάσατε.
μια διδακτική πρόταση από την Γκώτη Μαρία, την Αθανασίου Μυριάνθη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages