παιχνίδι ρόλων - αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την Stephanie Kwolek


[Untitled][Untitled]Παιχνίδι ρόλων - αντιπαράθεση επιχειρημάτων για την Stephanie Kwolek - atlaswiki


δραστηριότητα

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά θα χωριστούν σε τρεις ομάδες (ομάδα Α, ομάδα Β, ομάδα Γ), οι οποίες θα απαρτίζονται από αγόρια και κορίτσια.
Η ομάδα Α θα αντιπροσωπεύει την γυναίκα επιστημόνισσα - Stephanie Kwolek,
η ομάδα Β έναν δημοσιογράφο που καλείται να της πάρει συνέντευξη και
η ομάδα Γ μέλη του Kevlar Survivors Club που έχουν σώσει τις ζωές τους χάρη στο kevlar.
Έπειτα ο εκπαιδευτικός θα βοηθήσει τις ομάδες να κατανοήσουν τους ρόλους τους.

Αναλυτικότερα:
η ομάδα Α θα είναι η Stephanie Kwolek που μιλά για τον εαυτό της, τα δικαιώματα της και εκφράζει την άποψη της στις ερωτήσεις που της θέτει ο δημοσιογράφος,
η ομάδα Β θα είναι ο δημοσιογράφος που μέσα από τις ερωτήσεις που της θέτει προβάλλει στοιχεία σεξισμού και η ομάδα Γ θα υποστηρίζει την επιστημονισσα αυτή και το έργο της με κατάλληλα τεκμήρια και χρήση κάποιων παραδειγμάτων.


Σ’ αυτό το σημείο ο εκπαιδευτικός εξηγήσει στην τάξη την έννοια σεξισμός.
Ο σεξισμός θεωρείται κοινώς η διάκριση εναντίον ανθρώπων βασισμένη στο φύλο τους ή τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό παρά στα ατομικά τους λάθη, αλλά μπορεί επίσης να αναφέρεται οποιαδήποτε ή σε όλες τις διαφοροποιήσεις που βασίζονται στο φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό.

Ο σεξισμός μπορεί να αναφέρεται σε τρεις λεπτά διαφοροποιημένες πίστεις ή συμπεριφορές:
  • Την πίστη πως το ένα φύλο είναι ανώτερο του άλλου
  • Την πίστη πως οι άντρες και οι γυναίκες είναι πολύ διαφορετικοί και ότι αυτό πρέπει να αντανακλάται έντονα στην κοινωνία, τη γλώσσα, τα σεξουαλικά δικαιώματα και το νόμο.
  • Μπορεί επίσης να αναφέρεται απλά στο μίσος απέναντι στις γυναίκες (μισογυνισμό) ή λιγότερο κοινά, μίσος απέναντι στους άντρες (μισανδρισμός.)

Στη συνέχεια, τα παιδιά κάθε ομάδας θα πρέπει ομαδικά και μέσα από την μεταξύ τους συζήτηση να συλλογιστούν και κατόπιν να καταγράψουν τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού (το διδακτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο σε όλες τις ομάδες).

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού των ρόλων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση στη τάξη, όπου θα γίνει λόγος για τις αντιλήψεις που εκφράστηκαν, για την αξιοπιστία των επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν και θα θιχθούν θέματα φύλου και θετικών επιστημών.
Πιο συγκεκριμένα, κατά πόσο στις μέρες μας έχει εκτιμάται η θέση της γυναίκας στο κλάδο των θετικών επιστήμων, γιατί πρέπει να συμμετέχουν και τα δύο φύλα στις θετικές επιστήμες και ποια μειονεκτήματα υπάρχουν όταν αποκλείεται το ένα ή το άλλο φύλο από τους διάφορους τομείς.
προτεινόμενο διδακτικό υλικό

http://www.uh.edu/engines/epi2480.htm

http://www.chemheritage.org/discover/online-resources/chemistry-in-history/themes/petrochemistry-and-synthetic-polymers/synthetic-polymers/kwolek.aspx
μια διδακτική πρόταση από
την Μελίδου Στεφανία


More pages