παντομίμα για το κάπνισμα

παντομίμα για το κάπνισμα - atlaswiki παντομίμα για το κάπνισμα - atlaswiki παντομίμα για το κάπνισμα - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Η δραστηριότητα αποτελεί ένα παιχνίδι παντομίμας. Ο δάσκαλος χωρίζει τα παιδιά σε δύο ομάδες, καπνίζοντες και μη καπνίζοντες. Τα παιδιά στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες θα αναπαραστήσουν τους δύο ρόλους, σε διάφορες περιστάσεις της καθημερινής ζωής, χρησιμοποιώντας την παντομίμα. Όταν ολοκληρωθεί η αναπαράσταση ο δάσκαλος μπορεί να παροτρύνει τα παιδιά για μια συζήτηση σχετικά με το θέμα, όπου θα καταθέσουν τις εμπειρίες και τα σχόλια τους.


διδακτικό υλικό

Φύλλο Εργασίας

1) Επιλέξτε ένα φάκελο η κάθε ομάδα, για να μοιραστούν οι ρόλοι.
2) Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις αλλά και τη φαντασία σας, αποδώστε τις διαφορές μεταξύ καπνιζόντων και μη, στις παρακάτω καταστάσεις:

α) Στην αντοχή (π.χ. τρέξιμο)
β) Στην οσμή
γ) Στο χαμόγελο
δ) Στα μέρη που συχνάζουν
ε) Σε μια μεικτή παρέα( καπνιστές και μη καπνιστές)στ)Στο παιχνίδι
ζ) Στη διάθεση των χρημάτων τους
η) Στην απώλεια του καπνίσματος (και παθητικού)
θ) Στη φωνή (π.χ. βήχας)

Παρατηρήσεις:
α) Μπορείτε να αξιοποιήσετε και δικές σας ιδέες.
β) Κάθε ένας θα αναπαραστήσει μια διαφορετική περίσταση και όχι η ομάδα συνολικά.
γ) Η υπερβολή είναι χαρακτηριστικό του θεάτρου και της παντομίμας, χρησιμοποιείστε την αλλά χωρίς να γελοιοποιείται καταστάσεις. Σκοπός είναι να καταλάβουμε τη δυσάρεστη ίσως θέση των καπνιστών και όχι να θίξουμε.


χρονική διάρκεια

30 λεπτά


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα οι διδασκόμενοι βλέπουν και μαθαίνουν πιο σαφείς και άμεσες συνέπειες του καπνίσματος στην καθημερινότητα, που λειτουργούν αποτρεπτικά προς το κάπνισμα. Παράλληλα βέβαια μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το σώμα τους ως μέσο έκφρασης, ασκούν τη φαντασία τους και αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους. Αναζητούν πρωτότυπες ιδέες, απελευθερώνονται και μεταδίδουν μηνύματα με μη λεκτικούς κώδικες.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα συνδέεται με την αισθητική αγωγή και συγκεκριμένα τη θεατρική έκφραση και επικοινωνία.


χάρτης εννοιών
παντομίμα για το κάπνισμα - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από τις Πασχάλη Σοφία και Τσόκανου Μαρία


More pages