παρακολούθηση βίντεο σχετικά με τις πηγές ενέργειας

παρακολούθηση βίντεο σχετικά με τις πηγές ενέργειας - atlaswikiΣτη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά θα ασχοληθούν με την παρακολούθηση δυο βίντεο μικρού μήκους και στη συνέχεια η σύγκριση τους μέσα στην τάξη. Τα παιδία θα μεταφερθούν στη αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών γιατί τα βίντεο υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδίκτυο.
Το πρώτο βιντεάκι βρίσκεται στη σελίδα ‘www.youtube.gr’ και ονομάζεται ‘Mother earth- Her beauty and fury’ (=Μητέρα Γη – Η ομορφιά και η ορμή τους). Το δεύτερο βίντεο βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://video.e-go.gr στο τμήμα περιβάλλον με όνομα “Συναγερμός για το κλίμα”. Τα παιδιά θα προσπαθήσουν να μπουν στο διαδίκτυο με την βοήθεια του/ τους δασκάλου/ τους και τους οδηγίες του φύλλου εργασίας, έτσι ώστε να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα βίντεο.
Στη συνέχεια, οι μαθητές θα επιστρέψουν στην τάξη τους για να συζητήσουν τους απορίες τους και τα συμπεράσματά τους.
Η χρονική διάρκεια τους δραστηριότητας τους θα κρατήσει μιάμιση ώρα περίπου. Η εισαγωγή τους στο internet και η παρακολούθηση των ταινιών μικρού μήκους θα καλύψει το χρονικό περιθώριο τους μιας ώρας. Στο υπόλοιπο διάστημα τους δραστηριότητας θα ακολουθήσει συζήτηση και σύγκριση μέσα στην τάξη.
Το διδακτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε είναι τα δύο βίντεο. Τους, η χρήση Η/Υ και η εισαγωγή τους στο διαδίκτυο είναι απαραίτητα συστατικά για την ολοκλήρωση τους δραστηριότητας.
Σκοπός τους είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν πόσο όμορφο μπορούμε να διατηρήσουμε τον πλανήτη τους και να δουν ποιες είναι οι καταστρεπτικές συνέπειες που έχει η κακή χρήση τους ενέργειας. Στη συναισθηματική διάσταση, ευαισθητοποιούνται και αντιλαμβάνονται το μέγεθος του προβλήματος.
Με τη δραστηριότητα αυτή, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τον υπολογιστές, το internet και την τεχνολογία. Μέσα από τα αντιφατικά βίντεο που τους παρουσιάζονται, καλλιεργείται η συγκριτική και κριτική τους ικανότητα.


Φύλλο εργασίας

1 Εργασία Ημερομηνία___________
Ομάδα συνεργασίας_____________________________________
1. Πηγαίνετε στην αίθουσα των Η/Υ του σχολείου.
2. Αφού ανοίξετε τους Η/Υ τοποθετήστε το ποντίκι στο εικονίδιο e (Internet Explorer) και διπλοπατήστε το αριστερό πλήκτρο του.
3. Κάνετε 1 αριστερό κλικ δεξιά της λέξης ¨διεύθυνση¨. Επιλέξτε τη διεύθυνση που ήδη υπάρχει, σέρνοντας το ποντίκι πάνω της, πατώντας παράλληλα το αριστερό πλήκτρο του και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτρο ¨Delete¨ από το πληκτρολόγιο.
4. Γράψτε τη διεύθυνση: www.youtube.com και πατήστε Enter. Στη συνέχεια, πριν από τη λέξη Search γράψτε ¨Mother earth-Her beauty and fury¨. Πατήστε το play και δείτε το βίντεο.
5. Δείτε το άλλο βίντεο στη διεύθυνση: http://video.e-go.gr στο τμήμα ¨Περιβάλλον¨ και με όνομα ¨Συναγερμός για το κλίμα¨.
6. Επιστρέψτε στην τάξη σας και συζητήστε τα 2 βίντεο.

μια διδακτική πρόταση από την Γκώτη Μαρία, την Αθανασίου Μυριάνθη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages