πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας

πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki
οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές/ριες τι είναι η ενέργεια και ποιες οι διάφορες μορφές της. Αρχικά, ξεκινήστε με ένα διάλογο με τους/τις μαθητές/ριες. Ρωτήστε πώς αντιλαμβάνονται την ενέργεια και πώς τη βιώνουν στην καθημερινή τους ζωή, με την ταυτόχρονη επίδειξη σχετικών εικόνων. Μέσω των εικόνων και του διαλόγου στην τάξη, οι μαθητές/ριες θα πρέπει να μπορούν επίσης να διαπιστώσουν ότι μια μορφή ενέργειας είναι δυνατόν να μετατραπεί σε άλλη. Στη συνέχεια, τους αναφέρετε τη θεμελιώδη αρχή διατήρησης της ενέργειας κατά τις μετατροπές της. Είναι σημαντικό να καταλάβουν τα παιδιά ότι η ενέργεια διατηρείται, δεν χάνεται, απλά μετατρέπεται, πράγμα που θα προσπαθήσετε να αποδείξετε στην τάξη με ένα πείραμα. Τοποθετήστε πάνω στην έδρα ένα φακό με δυναμό, ώστε να είναι ορατός σε όλα τα θρανία, και ζητήστε από ένα παιδί να περιστρέψει πρώτα αργά και έπειτα γρήγορα το δυναμό. Κλείστε τις κουρτίνες στην τάξη, για να μπορούν οι μαθητές/ριες να παρατηρήσουν καλύτερα τη διαφορά στη φωτεινότητα του φακού. Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές/ριες παρατηρούν ότι η μετατροπή της ενέργειας από τη μια μορφή σε μια άλλη είναι μια συνεχής διαδικασία. Στο σημείο αυτό, θέστε κάποια καθοδηγητικά ερωτήματα στα παιδιά, με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση όπως "Τι παρατηρήσατε;", "Μπορείτε να συνδέσετε αυτά που παρατηρήσατε με όσα αναφέραμε προηγουμένως σχετικά με τη μετατροπή της ενέργειας σε άλλες μορφές;". Ρωτήστε τους/τις μαθητές/ριες αν πιστεύουν πως έχουν οι ίδιοι ενέργεια, σε ποιες περιπτώσεις την παρατηρούν και από πού νομίζουν ότι την αντλούν. Κάνετε έτσι και μια αναφορά στην τροφή ως πηγή ενέργειας, στις οποίες πηγές ενέργειας μπορείτε να αναφερθείτε σε επόμενο μάθημα.

διδακτικό υλικό

εικόνες για συζήτηση
πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki

πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki πείραμα για την αρχή διατήρησης της ενέργειας - atlaswiki
φακός με δυναμό για το πείραμα

χρονική διάρκεια

1 διδακτική ώρα

θεματικές που εμπλέκονται
η δραστηριότητα αφορά αυτό καθ'αυτό το μάθημα της φυσικής


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Καλλιεργείται η παρατηρητικότητά των μαθητών και γίνεται σύνδεση της καθημερινής ζωής με τη σχολική γνώση και εμπειρία.

μια διδακτική πρόταση από τις Αφροδίτη Βαργιάμη, Βασιλική Βουλγαρούλη και Ξανθή Ζώτου, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages