πείραμα για τη διάδοση του ήχου

πείραμα για τη διάδοση του ήχου - atlaswikiπείραμα για τη διάδοση του ήχου - atlaswiki πείραμα για τη διάδοση του ήχου - atlaswiki
κατασκευή "τηλεφώνου"
οδηγίες για τους εκπαιδευτικούς

αρχικά χωρίζετε τους μαθητές σε ομάδες των 4-5 ατόμων και μοιράζετε σε κάθε ομάδα τα υλικά καθώς κι ένα φύλλο εργασίας για την εκτέλεση του πειράματος. Αφού λύσετε τις απορίες των παιδιών, τους δίνετε χρόνο για να πραγματοποιήσουν το πείραμα. Στη συνέχεια όλες οι ομάδες συζητούν μεταξύ τους και απαντούν σε ερωτήματα όπως τι παρατηρούν τα παιδιά που βρίσκονται στην άλλη άκρη του “τηλεφώνου” και τι συμπεραίνουν σχετικά με τη μετάδοση του ήχου.
διδακτικό υλικό
  • 2 άδεια κονσερβοκούτια,
  • δύο σπίρτα,
  • 20-30 μέτρα νήμα
  • φύλλο εργασίας
1) Τρυπήστε το εσωτερικό των κουτιών με πολλή προσοχή και αφού περάσετε
την κλωστή μέσα από τη τρύπα στερεώστε την με ένα σπίρτο.
2)Στην άλλη άκρη της κλώστης επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.
3)Απομακρύνετε τα κουτιά μέχρι να τεντωθεί το νήμα και μιλήστε από τη μια άκρη ενώ κάποια μέλη της ομάδας έχουν την άλλη άκρη στο αυτί τους.

πείραμα για τη διάδοση του ήχου - atlaswiki
χρονική διάρκεια
περίπου 1 διδακτική ώρα

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
μέσα από το πείραμα οι μαθητές ασκούνται στη μεθοδολογία της επιστήμης. Μαθαίνουν να κάνουν υποθέσεις για το τι μπορεί να συμβεί, να ακολουθούν οδηγίες και να καταλήγουν σε συμπεράσματα έπειτα από παρατήρηση. Τέλος εξασκούνται στη χρήση υλικών και αναπτύσσουν τη λεπτή κινητικότητα τους. Όλα αυτά συντελούν στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων και ελεύθερων πολιτών.

μια διδακτική πρόταση από τις Λαζαρίδου Ελένη και Στεργίδου Κωνσταντίνα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages