πείραμα για τη συστολή και διαστολή του νερού

πείραμα για τη συστολή και διαστολή του νερού - atlaswiki πείραμα για τη συστολή και διαστολή του νερού - atlaswiki πείραμα για τη συστολή και διαστολή του νερού - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

η δραστηριότητα περιλαμβάνει την εκτέλεση ενός πειράματος Φυσικής, το οποίο θα διεξάγουν οι μαθητές σε ομάδες. Το πείραμα αφορά την συστολή και διαστολή των υγρών. Αρχικά, η τάξη χωρίζεται σε ομάδες των 4 ατόμων και ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε όλους τους μαθητές τα υλικά του πειράματος και ένα φύλλο εργασίας, στο οποίο είναι γραμμένες οδηγίες για την εκτέλεση του. Το πείραμα βασίζεται στην εφαρμογή 4 παραμέτρων:
(1) περιγραφή του πειράματος και ερώτημα προς διερεύνηση, (2) διατύπωση υποθέσεων, (3) απομόνωση μεταβλητών, (4)ανακοίνωση συμπερασμάτων. Προαιρετικά μπορεί να δοθεί στους μαθητές ένα φύλλο που θα περιέχει την θεωρία του μαθήματος. Η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού σχολείου.

διδακτικό υλικό
φύλλο εργασίας
Ακολούθησε τα παρακάτω βήματα δουλεύοντας με τα μέλη της ομάδας σου.
(1) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Όργανα και υλικά
νερό
νερομπογιά
μικρό μπουκαλάκι
καλαμάκι
πλαστελίνη
μεγάλο δοχείο
μαρκαδόρος
Οδηγίες
Χρωμάτισε με νερομπογιά λίγο νερό και γέμισε με αυτό μέχρι πάνω το μικρό μπουκαλάκι. Άνοιξε μια τρύπα στο καπάκι του μπουκαλιού, ώστε να περνάει από μέσα το καλαμάκι και στερέωσε το με πλαστελίνη για να μη περνάει αέρας. Σημείωσε την στάθμη του νερού στο καλαμάκι. Τοποθέτησε το μπουκαλάκι στο μεγάλο δοχείο και ζήτησε από την δασκάλα ή τον δάσκαλο σου να γεμίσει το μεγάλο δοχείο με ζεστό νερό. Σημείωσε με άλλο χρώμα τη στάθμη του νερού στο καλαμάκι. Βγάλε το μικρό μπουκαλάκι από το μεγάλο δοχείο και άφησέ το να κρυώσει. Τι παρατηρείς;

(2) ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Γιατί πιστεύεις ότι συνέβη αυτό; Γράψε μερικούς λόγους που νομίζεις ότι συνέβαλαν σε αυτό το αποτέλεσμα.(3) ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ
Προσπάθησε τώρα στα πλαίσια της ομάδας σου να πραγματοποιήσεις τις υποθέσεις που έκανες αλλάζοντας πάντα μόνο έναν παράγοντα που πιστεύεις ότι επηρεάζει την εξέλιξη του πειράματος. ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!!!! Για να επαληθεύσεις τις υποθέσεις σου πρέπει να απομονώνεις μια μεταβλητή κάθε φορά που θα διεξάγεις το πείραμα. Τι παρατηρείς;(4) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ
Αφού ολοκλήρωσε η ομάδα σου τα προηγούμενα 3 βήματα, μπορείτε να παρουσιάσετε στην υπόλοιπη τάξη τα ερευνητικά σας αποτελέσματα.
πείραμα για τη συστολή και διαστολή του νερού - atlaswiki πείραμα για τη συστολή και διαστολή του νερού - atlaswiki πείραμα για τη συστολή και διαστολή του νερού - atlaswiki
χρονική διάρκεια
περίπου 2,5 διδακτικές ώρες (120 λεπτά)

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Η εκτέλεση πειραμάτων στο πλαίσιο μιας ομάδας καλλιεργεί μια ποικιλία δεξιοτήτων, που είναι απαραίτητες για την νοητική ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Κατά τη διάρκεια και μέχρι το τέλος της δραστηριότητας τα παιδιά έχουν καταφέρει να
υλοποιούν ομαδικά αλλά και ατομικά απλές έρευνες και πειράματα, να ακολουθούν με συνέπεια τις γραπτές οδηγίες που τους δίνονται για την εκτέλεση μιας δραστηριότητας, να ελέγχουν τις μεταβλητές που υποθέτουν ότι παίζουν ρόλο σε μια πειραματική διαδικασία καθώς επίσης και να επανασχεδιάζουν ένα πείραμα με τροποποίηση ενός μόνο παράγοντα, κάθε φορά, σε σχέση με το αρχικό πείραμα. Επιπλέον οι μαθητές εργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες, δίνοντας έμφαση στο σεβασμό της προσωπικότητας και της διαφορετικότητας του άλλου, μετακινούνται, παρατηρούν, συλλέγουν και καταγράφουν πληροφορίες. Ταυτόχρονα συνάγουν συμπεράσματα από τα δεδομένα που συλλέγουν και αποφασίζουν αν τα συμπεράσματά τους συμφωνούν με τις υποθέσεις ή τις προβλέψεις τους και αν επιτρέπουν να γίνουν περεταίρω προβλέψεις . Στην περίπτωση αυτή επιλέγουν εναλλακτικές λύσεις ή εναλλακτικά συμπεράσματα που είναι δυνατόν να προκύπτουν από τις διαθέσιμες αποδείξεις. Έτσι ανακοινώνουν συμπεράσματα με τρόπο κατανοητό και σαφή για το δεδομένο ακροατήριο ενώ παράλληλα διακρίνουν αν τα συμπεράσματα ή οι ισχυρισμοί ενός τρίτου στηρίζονται σε δεδομένα και προκύπτουν από σωστό χειρισμό μεταβλητών. Τέλος ακούνε προσεκτικά τους άλλους και αποδέχονται τις απόψεις τους, όταν είναι τεκμηριωμένες ενώ διαπραγματεύονται δημιουργικά τις διαφωνίες στη διαδικασία λήψης των συνεργατικών αποφάσεων

μια διδακτική πρόταση από τις Μπούρα Μαρίνα και Μάττου Ιωάννα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages