πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους

πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους - atlaswiki πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους - atlaswiki πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

πρόκειται για ένα πείραμα επίδειξης που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός υλοποιεί, για λόγους επικινδυνότητας, στην τάξη και οι μαθητές παρακολουθούν. Ο πρώτος φέρνει στην τάξη δύο κουτιά και τα τοποθετεί σε μέρος όπου τα βλέπει ο ήλιος, φροντίζοντας να είναι κάθετα στην διεύθυνση του ήλιου ώστε να παρουσιάζουν ομοιόμορφες αρχικές συνθήκες. Σφραγίζει το ένα κουτί που αντιπροσωπεύει την “ατμόσφαιρα” χωρίς καυσαέριο, ενώ στο
δεύτερο δημιουργεί συνθήκες ανάλογες με αυτές που οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου γεμίζοντάς το με διοξείδιο του άνθρακα. Μόλις γίνει αυτό τοποθετεί και στα δύο κουτιά από ένα πιάτο μέσα στο οποίο έχει καταψύξει από την προηγούμενη μέρα νερό ίδιας ποσότητας. Έπειτα ο εκπαιδευτικός χωρίζει τα παιδιά σε δύο ομάδες κάθε μία από τις οποίες αναλαμβάνει να παρακολουθεί την άνοδο της θερμοκρασίας στα κουτιά και να συμπληρώνει παράλληλα το φύλλo εργασίας, που δίνεται παρακάτω. Στο τέλος γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων.

διδακτικό υλικό
2 διάφανα κουτιά (ίδιου μεγέθους και σχήματος)
2 πιάτα (ίδιου μεγέθους και σχήματος)
1 ποτήρι

Χωνί
Λάστιχο ποτίσματος
2 μεγάλα θερμόμετρα (κατά προτίμηση ηλεκτρονικά)
2 κουβέρτες που να μπορούν να καλύψουν τα κουτιά
2 χρονόμετρα
100ml καύσιμο (λάδι ή βενζίνη ή οινόπνευμα)


Αναλυτικές οδηγίες για το πείραμα

Σχήμα 1:
οι «ατμόσφαιρες» Σχήμα 2: οι «πόλοι»
πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους - atlaswiki
πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους - atlaswiki
Σχήμα 3: το «εργοστάσιο»πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους - atlaswiki
ΦΑΣΗ 1:
πείραμα για τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου στους πάγους - atlaswiki Τοποθετείτε τα κουτιά στον ίδιο χώρο και φροντίζετε η ευθεία που τα ενώνει να είναι κάθετη στην διεύθυνση του ήλιου ώστε να παρουσιάζουν ομοιόμορφες αρχικές συνθήκες.
Ονομάζετε Α την «ατμόσφαιρα» χωρίς καυσαέριο (σφραγίζετε το κουτί) και στο Β προσαρμόζετε το «εργοστάσιο», τοποθετώντας την ελεύθερη άκρη του λάστιχου
στην τρύπα του κουτιού.
Ανοίγετε την είσοδο του Β ώστε να μπορεί να εξέλθει ο καθαρός αέρας και βάζετε φωτιά στο καύσιμο. Μόλις το καυσαέριο αντικαταστήσει όλον τον αέρα (θα βγαίνει καυσαέριο από την είσοδο) και καεί όλο το καύσιμο, βγάζετε το λάστιχο και σφραγίζετε την τρύπα και
την είσοδο.
ΦΑΣΗ 2:
Το Β είναι πιο ζεστό επειδή το καυσαέριο ήταν θερμό. Επίσης είχατε την είσοδο ανοιχτή. Για να επαναφέρετε τα Α και Β στην ίδια θερμοκρασία, τα καλύπτετε με δύο κουβέρτες (ώστε να αποτρέψετε το φαινόμενο του θερμοκηπίου) και τοποθετείτε τα θερμόμετρα στις τρύπες. Περιμένετε μέχρι να φτάσουν στην ίδια θερμοκρασία ( αν αργούν, η διαφορά 0,1º C είναι καλή).

ΦΑΣΗ 3:
Βάζετε τα κουτιά στους πόλους και σφραγίζετε (τα θερμόμετρα πρέπει να ακουμπούν τις παγωμένες επιφάνειες). Περιμένετε μέχρι να φτάσουν στους 0ºC. Όταν φτάσουν αρχίζετε να χρονομετρείτε και να σημειώνετε τους χρόνους (tΑ, tΒ). Αν tB›1,2tA, τότε το πείραμα πέτυχε.


Φύλλο εργασίας
α) Περιμένετε μέχρι το θερμόμετρο να φτάσει τους 0º C. Μόλις το θερμόμετρο φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία αρχίστε την χρονομέτρηση και σημειώστε τα αποτελέσματα σ’ ένα πίνακα όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:
Χρόνος (λεπτά) Θερμοκρασία πάγου (º C)
1ο λεπτό
3ο λεπτό
6ο λεπτό…

β) Απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν:
1) Σε ποιο λεπτό και σε ποιά θερμοκρασία άρχισε να λιώνει ο πάγος;
2) Σε ποιο λεπτό και σε ποια θερμοκρασία μετατράπηκε όλος ο πάγος σε νερό;

γ) Λύστε τις παρακάτω ασκήσεις:
1) Βρείτε την διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο 18ο και το 3ο λεπτό της χρονομέτρησης.
2) Βρείτε την διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στο 30ο και το 21ο λεπτό της χρονομέτρησης
3) Πόση ώρα χρειάστηκε μέχρι να αρχίσει να λιώνει ο πάγος;
4) Σχεδιάστε την καμπύλη χρόνου-θερμοκρασίας.

δ) Ενωθείτε με την άλλη ομάδα και συγκρίνετε τα αποτελέσματα που βρήκατε.

χρονική διάρκεια
περίπου δυόμισι ώρες. Το πρώτο τέταρτο χρησιμοποιείται προκειμένου να παραχθούν οι συνθήκες που οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η ώρα μέχρι να φτάσουν τα δύο κουτιά
στην ίδια θερμοκρασία (μισή με μία ώρα) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια πιο αναλυτική εξήγηση των ενεργειών και για επίλυση αποριών. Η υπόλοιπη ώρα αφιερώνεται στη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας και στην συζήτηση των αποτελεσμάτων.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Με την συγκεκριμένη δραστηριότητα τα παιδιά εξοικειώνονται με τις απαιτήσεις που έχει η διεξαγωγή ενός πειράματος όπως είναι για παράδειγμα ο όσο το δυνατόν ακριβής έλεγχος των συνθηκών, η προσεκτική παρατήρηση και η συλλογή και καταγραφή των δεδομένων, καθώς επίσης και η σύγκριση με άλλα ερευνητικά δεδομένα. Ακόμη, ασκούνται στη δημιουργία γραφικών παραστάσεων και στις σχέσεις τις οποίες εκφράζουν. Σε ότι αφορά τις στάσεις, μέσα από την ομαδική συμμετοχή στο πείραμα τα παιδιά εξασκούνται στην συνεργατική μάθηση και μαθαίνουν να συνεργάζονται για την επίτευξη στόχων. Επίσης, αντιλαμβάνονται με άμεσο και βιωματικό τρόπο το πόσο σοβαρές είναι οι συνέπειες του φαινομένου του θερμοκηπίου και ευαισθητοποιούνται για την αντιμετώπισή του.


μια διδακτική πρόταση από τις Δώσσα Ανδρομάχη, Ιωαννίδου Ανθή και Κατσανά Μαρία, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages