πειραματική διδασκαλία για το πετρέλαιο

πειραματική διδασκαλία για το πετρέλαιο - atlaswiki Η δραστηριότητα μας αυτή είναι μια ανακαλυπτική επίδειξη. Σε αυτή τη δραστηριότητα ο δάσκαλος κάνει ένα πείραμα μπροστά στους μαθητές οι οποίοι το παρακολουθούν με προσοχή. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του πειράματος, ωστόσο, οι μαθητές δεν έχουν μόνο έναν παθητικό ρόλο παρακολούθησης και χωρίς έλεγχο αποδοχής των λεγομένων του δασκάλου/ της δασκάλας. Μπορούν να παρέμβουν και να διατυπώσουν τις προτάσεις τους για έναν διαφορετικό τρόπο εκτέλεσης του πειράματος και ταυτόχρονα μπορούν να οδηγηθούν στη διατύπωση συμπερασμάτων που προκύπτουν μέσα από την πειραματική διαδικασία.

Πιο αναλυτικά:

Ξεκινάμε τη δραστηριότητα αρχίζοντας την εκτέλεση του πειράματος μπροστά στους μαθητές με έναν τέτοιο τρόπο που να γίνεται εύληπτη η διαδικασία από όλους τους μαθητές. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι πως τα παιδιά μας έχουν οπτική αντίληψη όλων όσων συμβαίνουν έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν ανά πάσα στιγμή στην εξέλιξη του πειράματος. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του πειράματος ο δάσκαλος/η δασκάλα είναι υποχρεωμένος/η να κάνει ερωτήσεις στους μαθητές που θα διευκολύνουν τα παιδιά να διατυπώσουν τις υποθέσεις τους σχετικά με την εξέλιξη του πειράματος, να τους καθοδηγήσει έτσι ώστε να γίνουν πράξη οι υποθέσεις τους και μέσα από αυτές τις δοκιμές να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας αγγίζει τη 1 ½ διδακτική ώρα( 1 ώρα για την εκτέλεση των πειραμάτων και μισή για την εξαγωγή των συμπερασμάτων μέσα από τη συζήτηση). Όσον αφορά το διδακτικό υλικό πιστεύουμε πως αρκούν τα υλικά που θα χρειαστούν για την εκτέλεση του πειράματος.
Δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο διαθεματικό στοιχείο στην εν λόγω δραστηριότητα. Ωστόσο, μέσα από τη δραστηριότητα αυτή αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη δεξιότητα που είναι απαραίτητη για τη διαμόρφωση του σύγχρονου πολίτη. Το παιδί αναπτύσσει την κριτική του σκέψη, μαθαίνει να ελέγχει και να αποτιμά οτιδήποτε γίνεται γύρω του και παύει να αποδέχεται παθητικά τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος του. Επιπλέον, μέσα από τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά εξασκούνται στην έρευνα και μαθαίνουν να βρίσκουν τα ίδια τη γνώση.


μια διδακτική πρόταση από την Παπαδοπούλου Αικατερίνη, τον Παπαθανασίου Χρήστο
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages