πολυμεσικό διδακτικό υλικό


πολυμεσικό διδακτικό υλικό - atlaswiki


Η ομάδα ΑΤΛΑΣ έχει αναπτύξει πολυμεσικό διδακτικό υλικό με σχεδιασμό ενημερωμένο από την έρευνα στη διδακτική των φυσικών επιστημών όπως:
α) Το εκπαιδευτικό atlaswiki (στα ελληνικά, αγγλικά και ισπανικά) που έχει σχεδιαστεί από τον Βασίλη Κουλούντζο και τη Φανή Σέρογλου.
β) Μια σειρά από βίντεο για τη διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού που έχει σχεδιαστεί από τον Βασίλη Κουλούντζο, το Γιώργο Πριμεράκη και τη Φανή Σέρογλου και βρίσκονται στη διεύθυνση http://ppp.unpv.it/stet

γ) Μια ταινία animation με τίτλο "Από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα" που σχεδιάστηκε και γυρίστηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες της Στ' τάξης του 101 Δημοτικού Σχολείου Αθήνας υπό την επίβλεψη του Σπύρου Σιάκα, του Παναγιώτη Πήλιουρα και της Φανής Σέρογλου.

δ) Μια εκπαιδευτική ταινία με τίτλο "Θερμοκήπιο" για την κλιματική αλλαγή που σχεδιάστηκε και γυρίστηκε από τη Ζωή Τσαρσιώτου, τον Οδυσσέα Κνάβα και τη Φανή Σέρογλου. Η ταινία είναι ένα παράδειγμα σχεδιασμού πολυμεσικού διδακτικού υλικού με το μοντέλο GNOSIS.
ε) Μια σειρά από βιβλία για παιδιά με ενδιαφέρουσες αφηγήσεις εμπλουτισμένες με ιδέες από τον κόσμο των φυσικών επιστημών. Σε αυτό το νέο σκηνικό αναπτύσσονται παράλληλα με τα βιβλία δραστηριότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο.
στ) Μια σειρά από μικρές ταινίες slowmation για διάφορα θέματα φυσικών επιστημών που έχουν δημιουργηθεί από ερευνητές/ερευνήτριες και μελλοντικούς και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς.