προβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklinπροβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswikiπροβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswiki


Ξεκινούμε προβάλλοντας στην τάξη τα ακόλουθα βίντεο:

Έπειτα μοιράζουμε στα παιδιά το παρακάτω φύλλο εργασίας, το οποίο θα δουλέψουν σε ομάδες:


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ομάδα συνεργασίας:……………………...

1. Νομίζετε ότι η Rosalind Franklin είχε πολλές συμφοιτήτριες στο πανεπιστήμιο; Γιατί;


2. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι ο M. Wilkins θεωρούσε τη Rosalind Franklin ως βοηθό του στις έρευνες του για το DNA;

3. Θεωρείτε δίκαιη την απονομή του Νόμπελ Ιατρικής στους επιστήμονες Watson και Crick χωρίς την παραμικρή αναγνώριση της συνεισφοράς της Franklin στην ανακάλυψη της δομής του DNA;

4. Μπορείτε με βάση τις παρακάτω εικόνες και τα βίντεο που παρακολουθήσατε να ξαναγράψετε την ιστορία της Rosalind Franklin; Προσέξτε! Προετοιμαστείτε καλά! Θα αναπαραστήσετε τη ζωή της Franklin μπροστά στην υπόλοιπη τάξη.

προβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswikiπροβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswiki
προβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswiki

προβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswiki
προβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswiki

προβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswikiπροβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswikiπροβολή βίντεο, συζήτηση και αναπαράσταση της ζωής της Rosalind Franklin - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τη Σταματία Σατραζάνη και την Αθανασία ΤσιαούσηMore pages