προβολή βίντεο για τα εργοστάσια της Δ.Ε.Η.

προβολή βίντεο για τα εργοστάσια της Δ.Ε.Η. - atlaswiki προβολή βίντεο για τα εργοστάσια της Δ.Ε.Η. - atlaswiki προβολή βίντεο για τα εργοστάσια της Δ.Ε.Η. - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

συγκεντρώστε όλους τους μαθητές/-τριες της τάξης στην αίθουσα που υπάρχει συσκευή video player. Εάν δεν υπάρχει τέτοια αίθουσα, μπορεί να φέρει ο/η δάσκαλος/-α ένα προβολέα που θα είναι συνδεδεμένος με τον υπολογιστή. Αρχικά προβάλλεται το βίντεο και στη συνέχεια πραγματοποιείται μια συζήτηση με τα παιδιά που αφορά τις συνέπειες των εργοστασίων της Δ.Ε.Η και την επιβαρυντική τους επίδραση στο περιβάλλον.

διδακτικό υλικό
το βίντεο που επιλέχθηκε είναι το επεισόδιο «Πεθαίνοντας στην Πτολεμαΐδα, πεθαίνοντας σα χώρα», από την εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης «Ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα». Σχετικά βίντεο που μπορούν να βρεθούν στο διαδίκτυο είναι
τα εξής:
χρονική διάρκεια
περίπου 2 διδακτικές ώρες


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
το συγκεκριμένο επεισόδιο αναφέρεται στις επιπτώσεις της λειτουργίας του εργοστασίου παραγωγής ενέργειας της Δ.Ε.Η. στην Πτολεμαΐδα, όχι μόνο σε ο, τι αφορά το περιβάλλον, αλλά και στην ανθρώπινη υγεία. Ακόμη, παρουσιάζεται η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε άλλες χώρες (οξύτατη αντίθεση με την ελληνική πραγματικότητα) και «καταγγέλλεται» πώς με γνώμονα το κέρδος οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν πραγματοποίησαν την «πράσινη Ολυμπιάδα του 2004». Μέσα από αυτό το βίντεο, λοιπόν, τα παιδιά θα γνωρίσουν τα θετικά και τα αρνητικά των πηγών ενέργειας, είτε των συμβατικών είτε των ανανεώσιμων, θα μάθουν πώς πραγματικά λειτουργεί το ελληνικό κράτος σε αυτά τα ζητήματα και έτσι θα είναι σε θέση να κρίνουν και έπειτα από βαθύτερη σκέψη να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση.


μια διδακτική πρόταση από τις Μέρελη Ακυλίνα, Στοϊου Αθηνά και Τουρνάκη Δήμητρα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages