προβολή βίντεο για τις ανεμογεννήτριες

προβολή βίντεο για τις ανεμογεννήτριες - atlaswiki προβολή βίντεο για τις ανεμογεννήτριες - atlaswiki προβολή βίντεο για τις ανεμογεννήτριες - atlaswiki
οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς

αρχικά παρουσιάστε στα παιδιά το βίντεο με τίτλο Hywind που βρίσκεται παρακάτω και το οποίο αφορά την κατασκευή αιολικών πάρκων. Στη συνέχεια, κάντε μια συζήτηση στην τάξη και απαντήστε στις απορίες που ενδεχομένως θα θέσουν τα παιδιά. Έπειτα επεξεργαστείτε το φύλλο εργασίας.


διδακτικό υλικό
βίντεο
φύλλο εργασίας
1) Έχετε σκεφτεί ότι οι ανεμογεννήτριες δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στη στεριά;
…………………………………………………..............................................................................................................
………………………………………………………........................................................................................................
2) Για ποιο λόγο πιστεύεις γυρίστηκε αυτό το βίντεο;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Για ποιο λόγο οι άνθρωποι επέλεξαν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες στη θάλασσα;
……………………………………………………………………………………………………………………....................................
4) Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τι σου έκανε εντύπωση σε αυτό που είδες.
……………………………………………………………………………………………………………………....................................

χρονική διάρκεια
1 διδακτική ώρα
θεματικές που εμπλέκονται

Φυσικές επιστήμες, ιστορία και μελέτη φυσικού περιβάλλοντος.
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
Οπτικός γραμματισμός, κριτική και οπτική επεξεργασία βίντεο. Συγκριτική ικανότητα και σύγκριση μέλλοντος-παρελθόντος.

μια διδακτική πρόταση από τις Παπακώστα Φωτεινή και Σαββίδου Γεσθημανή, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages