προβολή βίντεο και διαθεματικές δραστηριότητες για την Stephanie Kwolek


δραστηριότητα

Για τη δραστηριότητα αυτή προτείνεται η προβολή ενός βίντεο στην τάξη που αφορά στη Stephanie Kwolek για περαιτέρω κατανόηση της βιογραφίας της.

Δεδομένου ότι κάθε μαθητής έχει διαθέσιμη την βιογραφία της επιστημόνισσας μπορούν να εκτελεστούν οι επόμενες δραστηριότητες.

γενικές ερωτήσεις - συζήτηση στην τάξη

1. Σκιαγραφείστε την Stephanie Kwolek μέσα από την ζωή και το έργο της.

2. Η Stephanie Kwolek από μικρή ηλικία θέλησε να λάβει ανώτατη μόρφωση κάτι που τελικά κατάφερε. Πόσο σημαντική θεωρείτε την ανώτατη μόρφωση στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου;

3. Που εργάστηκε η Stephanie Kwoek και για ποιο λόγο αρχικά επέλεξε να εργαστεί;

4. Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα η Stephanie Kwolek δυσκολεύτηκε αρχικά να εργαστεί λόγω της προτίμησης των εργοδοτών προς τον ανδρικό πληθυσμό.
Τι γνώμη έχετε για την ισότητα των δυο φύλων στην εργασία;
Θεωρείτε πως οι γυναίκες είναι ικανές να αντεπεξέλθουν σε όλες τις εργασίες;ερωτήσεις σχετικές με τα Μαθηματικά

1. Ποιο έτος πέθανε ο πατέρας τη Stephanie Kwolek;

2. Ποια είναι η ηλικία της Stephanie Kwolek σήμερα;

3. Ας υποθέσουμε πως η Stephanie Kwolek τελείωσε το σχολείο στα 18 και χρειάστηκε 4 χρόνια για να τελειώσει το πανεπιστήμιο και 3 χρόνια για να βρει δουλειά. Αν τελικά επέλεγε να συνεχίσει τις σπουδές της στην ιατρική σχολή μετά από 6 χρόνια εργασίας στο εργαστήριο του Du Pont σε ποιο έτος και ποια ηλικία θα έπαιρνε το δεύτερο πτυχίο; (δίνεται ο χρόνος φοίτησης στην ιατρική σχολή 7 χρόνια)

4. Όπως αναφέρεται στη βιογραφία το Kevlar είναι ένα υλικό 5 φορές πιο δυνατό το ατσάλι και 9 φορές πιο δυνατή από το νάιλον. Αν η δύναμη του ισούται με 90 τότε πόση είναι η δύναμη του ατσαλιού και πόση του νάιλον; Αν υποθέσουμε πως υπάρχει ένα υλικό που έχει τη διπλάσια δύναμη από το ατσάλι.
α) Να τοποθετήσετε τις δυνάμεις των υλικών που αναφέρονται στο πρόβλημα κατά αύξουσα σειρά (από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο) με χρήση των συγκριτικών τελεστών ( <, > )
β) Να γράψετε την προπαίδεια του αριθμού 5 και να συγκρίνετε τα κλάσματα 5/10 και 25/100 αφού πρώτα κάνετε τις κατάλληλες απλοποιήσεις.


[Untitled] Προβολή βίντεο και διαθεματικές δραστηριότητες για την Stephanie Kwolek - atlaswiki


ερωτήσεις σχετικές με την Φυσική

Ένας αστυνομικός που φοράει αλεξίσφαιρο γιλέκο κατασκευασμένο από kevlar δέχτηκε μια σφαίρα κατά τη διάρκεια μια ένοπλης ληστείας. Τι ενέργεια είχε η σφαίρα όταν ξεκίνησε από το όπλο και μέχρι να ακουμπήσει τον αστυνομικό; Να αναφέρετε μια ακόμη περίπτωση ύπαρξης αυτής της ενέργειας στην καθημερινή ζωή.


ερωτήσεις σχετικές με την Ιστορία

Η Stephanie Kwolek αποφάσισε να εργαστεί μετά τη λήξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου.
Πότε διαδραματίστηκε ο πόλεμος, πόσα χρόνια διήρκησε και ποιο ποιο συμβάν που έλαβε χώρα στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι οδήγησε στη λήξη του;δραστηριότητα σχετική με τα Εικαστικά

Ζωγραφίστε σε μία αφίσα τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της ζωής της Stephanie Kwolek (η τάξη θα χωριστεί σε ομάδες έτσι ώστε κάθε ομάδα να ζωγραφίσει κάτι διαφορετικό).μια διδακτική πρόταση από
την Μελίδου Στεφανία

More pages