προβολή και σχολιασμός ταινίας για περιβαλλοντικά προβλήματα


προβολή και σχολιασμός ταινίας για περιβαλλοντικά προβλήματα - atlaswikiπροβολή και σχολιασμός ταινίας για περιβαλλοντικά προβλήματα - atlaswikiπροβολή και σχολιασμός ταινίας για περιβαλλοντικά προβλήματα - atlaswiki

περιγραφή

Προβολή της ταινίας ΗΟΜΕ του Yann Arthus-Bertrand.

Η ταινία ΗΟΜΕ προβλήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως την ίδια μέρα (5 Ιουνίου 2009 - Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος) σε 50 χώρες και σε όλες τις πλατφόρμες: Κινηματογράφο, Τηλεόραση, DVD, και Διαδίκτυο. Στόχος ενός τέτοιου εγχειρήματος ήταν το ΗΟΜΕ να αγγίξει όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό και να μας πείσει όλους για την ατομική και συλλογική μας ευθύνη απέναντι στον πλανήτη. Είναι η πρώτη ταινία που αποτελείται εξ ολοκλήρου από εναέρια πλάνα, ενώ επιτυγχάνει μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες να αναδείξει όλα τα περιβαλλοντικά προβλήματα και πώς αυτά είναι αλληλένδετα.

Τα παιδιά, μετά την προβολή της ταινίας, χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων και απαντούν στο φύλλο εργασίας που ακολουθεί.

Μετά τη συμπλήρωση των φύλλων εργασίας οι ομάδες ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους και ακολουθεί συζήτηση και σχολιασμός της ταινίας και του φύλλου εργασίας, εκφράζονται τυχόν απορίες και δίνονται διευκρινίσεις για όσα περιβαλλοντικά ζητήματα δεν έχουν γίνει επαρκώς κατανοητά.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα υπολογίζεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες.

διδακτικό υλικό

  • ταινία  • φύλλο εργασίας

1. Ποιο είναι το θέμα της ταινίας που παρακολουθήσαμε;

2. Ποια περιβαλλοντικά ζητήματα αναδεικνύει η ταινία;

3. Σχεδιάστε μία αλυσίδα που να καταδεικνύει με ποιο τρόπο συνδέονται μεταξύ τους τα παραπάνω περιβαλλοντικά ζητήματα.

4. Ποια είναι τα αίτια των περιβαλλοντικών προβλημάτων που παρουσιάζει η ταινία;

5. Ποια από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αναφέρονται στην ταινία γνωρίζατε και ποια όχι; Υπάρχουν κάποια οικολογικά ζητήματα, για τα οποία έχετε απορίες και θα θέλατε περισσότερες διευκρινίσεις;

6. Όλα τα πλάνα της ταινίας είναι εναέρια. Γιατί πιστεύετε ότι ο σκηνοθέτης οδηγήθηκε σε αυτήν την επιλογή;

7. Ποιος ήταν ο στόχος του σκηνοθέτη; Πιστεύετε ότι πετυχαίνει τον στόχο του;

8. Ποιες οργανώσεις γνωρίζετε, οι οποίες να ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά ζητήματα που παρουσιάζει η ταινία; Αναζητήστε πληροφορίες στο Διαδίκτυο και παρουσιάστε τες την επόμενη φορά στους συμμαθητές/τριες σας.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

  • κεντρίζετε το ενδιαφέρον των παιδιών για την ενότητα με την οποία θέλουμε να ασχοληθούμε,
  • καταλαβαίνουν ποια είναι τα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας,
  • καταλαβαίνουν ποια είναι τα αίτια της καταστροφής του πλανήτη μας,
  • καταλαβαίνουν πώς τα διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα συνδέονται μεταξύ τους,
  • αντιμετωπίζουν πλέον το φυσικό περιβάλλον με προσοχή και ευαισθησία.

χάρτης εννοιών

προβολή και σχολιασμός ταινίας για περιβαλλοντικά προβλήματα - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από την Αγγελική Γερούση,
τη Μαρία - Ιωάννα Καλιδάκη και την Αθηνά Σεραφειμίδου

More pages