προβολή ταινίας για το λιώσιμο των πάγων

[Untitled]Για να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά το μέγεθος της καταστροφής που μπορεί να προκαλέσει η ανεύθυνη συμπεριφορά του ανθρώπου, θεωρούμε σκόπιμο να προβάλουμε την ταινία «The day after tomorrow», «Μετά την επόμενη μέρα», μια ταινία στην οποία διαδραματίζεται μια τεράστια φυσική καταστροφή που προήρθε από την όλο και αυξανόμενη άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Το λιώσιμο των πάγων είναι ουσιαστικό θέμα της και συνεπώς η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και τα αποτελέσματά που αυτά φέρνουν για τη γη και τους ανθρώπους που κατοικούν επάνω σε αυτήν.
Πριν την προβολή της ταινίας, διαβάζουμε στα παιδιά το άρθρο που δίνεται παρακάτω. Κάνουμε μια μικρή συζήτηση έτσι ώστε να τα προϊδεάσουμε και να καταλάβουν την εξέλιξη της ταινίας. Αφού, λοιπόν, δουν την ταινία, θα τους δώσουμε το παρακάτω φύλλο εργασίας για να το συμπληρώσουν.
Μετά το φύλλο εργασίας, τους δίνουμε το χάρτη εννοιών, που παρατίθεται και αυτός παρακάτω, και ζητάμε να μας εξηγήσουν τι συμβαίνει, δηλ. τι θέλει να μας δείξει ο συγκεκριμένος χάρτης.
Αυτή η δραστηριότητα διαρκεί 4 διδακτικές ώρες.
Στόχος της είναι να προβληματιστούν τόσο, ώστε να μπουν στη θέση των ηρώων της ταινίας και να αναλογιστούν το κόστος των ανθρωπίνων πράξεων. Έτσι πιστεύουμε πως θα αρχίσουν σιγά-σιγά να αλλάζουν στάσεις και συμπεριφορές.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1. Τι πιστεύετε ότι προκάλεσε την καταστροφή;2. Ποιο ήταν το ακριβές πρόβλημα που δημιουργήθηκε;3. Πιστεύετε πως ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα; Αν ναι, προτείνετε τρόπους αντιμετώπισης. Αν όχι δικαιολογήστε την απάντησή σας.

4. Ποιο πιστεύετε πως ήταν το μήνυμα που ήθελε να περάσει η ταινία;
μια διδακτική πρόταση από την Λασπά Ελένη, την Νιώτη Στυλιανή
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages