προβολή υλικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

προβολή υλικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki Πρότασή μας είναι η προβολή ενός CD-ROM με θέμα:
«καινούργιες πηγές ενέργειας – καινούργια όνειρα για τη ζωή». Μέσα από αυτήν την προβολή, παρουσιάζεται μια ιστορική ανάλυση της πορείας του πετρελαίου σε όλο τον κόσμο. Το ορυκτό αυτό έλαιο, χρησιμοποιείται από το ανθρώπινο είδος από τα τέλη του 19ου αιώνα έως και στις μέρες μας. Η πολυτιμότητα του ορυκτού, και συνεπώς η υπέρογκη τιμή που επακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα μια σοβαρότατη διαταραχή της παγκόσμιας οικονομίας. Σε κάθε αύξηση όμως της τιμής του πετρελαίου οι ηγέτες των διαφόρων κρατών στρέφουν την προσοχή τους στις διάφορες εναλλακτικές μορφές ενέργειας, καθώς επίσης προβαίνουν στην ενθάρρυνση μεθόδων ορθολογικής χρησιμοποιήσεως των βασικών πρώτων υλών. Αναφέρονται και ορισμένα παραδείγματα, όπως η μόνωση των κτιρίων, η μετακίνηση με μέσα μαζικής μεταφοράς και η χρήση αυτοκινήτων μικρού κυβισμού. Πέρα όμως από τα μέτρα περιορισμού της καύσης του πετρελαίου, δόθηκαν ταυτόχρονα και κίνητρα οικονομικής φύσεως για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ενέργειας, βασισμένες στον άνεμο, τον ήλιο και τη θάλασσα. Η χρησιμοποίηση της υδατικής ενέργειας ήταν ήδη σε πλήρη ανάπτυξη κατά την περίοδο του ΄70, όταν οι ΗΠΑ έδωσαν ουσιαστική ώθηση στην ανάπτυξη ανεμογεννητριών, ενώ παρόμοια προσπάθεια ανέλαβε και η Δυτική Ευρώπη. Φυσικά είναι γνωστή η χρήση της αιολικής ενέργειας, τόσο από τους ανεμόμυλους των νησιών της Ελλάδας για το άλεσμα σιτηρών, όσο και από τα πλοία. Στα τέλη επίσης του 18ου αιώνα εμφανίζονται στις ΗΠΑ μηχανισμοί που χρησιμοποιούν την αιολική ενέργεια για την άντληση νερού για το πότισμα των βοοειδών, αφού η βροχόπτωση εκεί δεν είναι εγγυημένη.
Αυτή η ιστορική αναδρομή προβάλλεται (με τη βοήθεια του Η/Υ και του προτζέκτορα) στα μάτια των μαθητών μέσα από ψηφιακές εικόνες και πλούσιο ήχο. Παρουσιάζεται περιγραφικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι σχετικές μηχανές παραγωγής ενέργειας, καθώς και φωτογραφίες – ιστορικά στοιχεία, από την αναδρομή στα χρόνια της εξέλιξης της ανθρωπότητας. Τέλος παρουσιάζονται κάποιες περιβαλλοντικές μελέτες από φοιτητές του αντίστοιχου τμήματος πανεπιστημίου, σχετικά με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις.
Πριν από την προβολή, έχει γίνει μια σχετική συζήτηση και επίσης οι μαθητές έχουν χωριστεί σε ομάδες, ζητώντας τους να καταγράψουν α) ότι έχει σχέση με το πετρέλαιο, β) ότι έχει σχέση με τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας και γ) τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Κατόπιν τούτου, και μετά το τέλος της προβολής, συζητάμε με τα παιδιά τα όσα τους έχουν εντυπωσιάσει και έχουν καταγράψει, τυχόν απορίες τους για το θέμα, και τέλος διευκρινίζουμε όσα στοιχεία έχουν απομείνει.

προβολή υλικού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

Ολόκληρη η προβολή του CD-ROM αλλά και η ανάγνωση των κειμένων που περιέχει, διαρκεί περίπου 1 διδακτική ώρα. Στην επόμενη διδακτική ώρα, που θα φροντίσουμε να είναι εν συνεχεία της πρώτης, θα δοθούν οι τυχών διευκρινήσεις για το περιεχόμενο της προβολής και στη συνέχεια θα ακολουθήσει συζήτηση, πάνω στην εργασία που ανατέθηκε στους μαθητές. Στο σύνολό της αυτή η δραστηριότητα, δε θα ξεπερνάει τις 2 διδακτικές ώρες.

  • CD-ROM
  • Ηλεκτρονικός υπολογιστής
  • Προβολέας-προτζέκτορας

μια διδακτική πρόταση από την ΓΟΥΡΓΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages