ραβδόγραμμα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας

ραβδόγραμμα σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswikiΈνας άλλος τρόπος για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών για την εκπαίδευση του πολίτη, είναι η ενασχόληση των παιδιών με μαθηματικές πράξεις, με σκοπό να διαβάσουν το μήνυμα που θα ακολουθήσει, αντιστοιχίζοντας τα αποτελέσματα που έβγαλαν με λέξεις που ισοδυναμούν με έναν αριθμό. Μια άλλη άσκηση, είναι να γράψουν ποσοστιαίους αριθμούς σε δεκαδικούς και σε κλάσματα και στη συνέχεια να κάνουν ένα ραβδόγραμμα. Τα ποσοστά αυτά αντιπροσωπεύουν CO2 (διοξειδίου του άνθρακα).
Οι ασκήσεις αυτές ίσως φανούν δύσκολες στα παιδιά, γι’αυτό το χρονικό διάστημα που τους παραχωρούμε για να τις λύσουν είναι 1 ώρα. Απαραίτητη προϋπόθεση, είναι τα παιδιά να είναι στη ΣΤ΄ τάξη και να έχουν διδαχτεί αυτές τις ενότητες από το δάσκαλο.
Το διδακτικό υλικό που θα δώσουμε στα παιδιά είναι οι μαθηματικές ασκήσεις, χάρακας, μολύβι, γόμα, χρώματα για να ζωγραφίζουν τις ράβδους του ραβδογράμματος και φυσικά το φύλλο εργασίας.
Στόχος μας είναι τα παιδιά να μπορέσουν να κατανοήσουν τα ποσοστιαία νούμερα ύπαρξης πηγών ενέργειας και να συνειδητοποιήσουν την εξασθένιση τους. Επίσης, οι μαθητές/τριες, θα εξασκηθούν πάνω σε μαθηματικές πράξεις. Επομένως η διαθεματική ενότητα που συνδέεται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι τα μαθηματικά.

Φύλλο εργασίας

1 Εργασία Ημερομηνία_____________
Ομάδα συνεργασίας________________________________________

  1. Διάβασε τις οδηγίες της πρώτης άσκησης και προσπάθησε να βρεις τα αποτελέσματα στις πράξεις.
  2. Στη συνέχεια, βάλε τις λέξεις με τη σειρά. Κάθε λέξη αντιστοιχεί σε ένα αποτέλεσμα της πράξης σου.
  3. Διάβασε ολοκληρωμένο το κείμενο.
  4. Διάβασε τη δεύτερη άσκηση και κάνε τις πράξεις που σου ζητάει.
  5. Μετέφερε τα νούμερα σε ένα ραβδόγραμμα και χρωμάτισε τις ράβδους.


Ασκήσεις
Προσπάθησε να μετατρέψεις τους παρακάτω ποσοστιαίους αριθμούς σε κλάσματα και στη συνέχεια σε αριθμούς δεκαδικούς. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν τα ποσοστά των πηγών εκπομπής CO2 από την καύση ορυκτών καυσίμων.
CO2

15% - νοικοκυριά και τομέας υπηρεσιών
21% - βιομηχανία
27% - μεταφορές
36% - εργοστάσια παραγωγής ενέργειας
1% - άλλα

μια διδακτική πρόταση από την Γκώτη Μαρία, την Αθανασίου Μυριάνθη
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages