συγγραφή ιστορίας με αφορμή την ανάγνωση ενός κόμικ για την ατμοσφαιρική ρύπανση

συγγραφή ιστορίας με αφορμή την ανάγνωση ενός κόμικ για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswikiσυγγραφή ιστορίας με αφορμή την ανάγνωση ενός κόμικ για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής, δίνονται στα παιδιά φωτοτυπίες του κόμικ «Απόδραση» της Ευγενίας Κουμάκη, το οποίο παρατίθεται παρακάτω και πραγματεύεται το σενάριο μιας περιβαλλοντικής καταστροφής. Μετά την ανάγνωσή του και την κατανόηση του πολυτροπικού λόγου (το κόμικ αποτελείται μόνο από εικόνες, χωρίς καθόλου κείμενο), οι μαθητές/τριες καλούνται να ασχοληθούν με επιμέρους ερωτήματα και δραστηριότητες, με στόχο την εμβάθυνση στο θέμα του κόμικ και τον περαιτέρω κριτικό αναστοχασμό πάνω στις συνέπειες της ρύπανσης του αέρα μακροπρόθεσμα για τη ζωή στον πλανήτη (όπως π.χ. φαίνεται στο κόμικ η υψηλή θερμοκρασία, η απουσία βλάστησης, το νέφος πάνω από την πόλη). Έτσι, όσον αφορά τη δραστηριότητα, τα παιδιά σε πρώτη φάση απαντούν σε ερωτήσεις που τους εισάγουν στην καρδιά του νοήματος και αφορούν το θέμα που, κατά τη γνώμη τους, πραγματεύεται το κόμικ που διάβασαν, τον τόπο και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και την ηρωίδα και τα συναισθήματα που μπορεί να βιώνει. Τέλος, οι μαθητές/τριες καλούνται να γίνουν οι ίδιοι/ες συγγραφείς, να κινητοποιήσουν τη φαντασία τους και να αναπτύξουν την ικανότητα πρόβλεψης, ώστε να γράψουν μια μικρή ιστορία, που να αφορά το πριν, το πώς πιστεύουν πως φτάσαμε στο σημείο από το οποίο αρχίζει η εξιστόρηση της ιστορίας στο κόμικ.

Για την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων οι μαθητές/τριες θα χωριστούν σε τέσσερις ή πέντε ομάδες. Οι ιστορίες που θα συγγράψει η κάθε ομάδα θα διαβαστούν αμέσως μετά στους υπόλοιπους μαθητές/τριες και στη συνέχεια θα ενταχθούν στη βιβλιοθήκη της τάξης μας.


διδακτικό υλικό

Απόδραση, Ευγενία Κουμάκη
9, τεύχος 483, Ελευθεροτυπία, Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2009συγγραφή ιστορίας με αφορμή την ανάγνωση ενός κόμικ για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki συγγραφή ιστορίας με αφορμή την ανάγνωση ενός κόμικ για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki

συγγραφή ιστορίας με αφορμή την ανάγνωση ενός κόμικ για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswiki


Φύλλο εργασίας


Διαβάστε με προσοχή το κόμικ. Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

Δώστε έναν σύντομο, πρωτότυπο και περιεκτικό τίτλο στο κόμικ, που να συνοψίζει, κατά τη γνώμη σας, το περιεχόμενο της ιστορίας.....................

Που ζει η ηρωίδα; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του τόπου της;..............

Μπορείτε να εντοπίσετε τις συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον, όπως φαίνονται μέσα από το κόμικ;......................

Προσπαθήστε να φανταστείτε τι σκέφτεται η ηρωίδα και ποια μπορεί να είναι τα συναισθήματά της...........


Ας γίνουμε συγγραφείς:

Πως νομίζετε ότι ξεκίνησε η ιστορία; Τι συνέβη στην πόλη αυτή; Γιατί είναι τόσο διαφορετική από αυτές, στις οποίες ζούμε;…Ή μήπως δεν είναι;
Να γράψετε μια σύντομη ιστορία (μίας ή δύο σελίδων), να την εικονογραφήσετε και στη συνέχεια να την παρουσιάσετε στους/στις συμμαθητές/τριες σας.


χρονική διάρκεια

2 διδακτικές ώρες
Στη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας θα γίνει η ανάγνωση της ιστορίας από τα παιδιά και η ενασχόληση με τις δραστηριότητες που τους δόθηκαν. Στη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν με την ολοκλήρωση της συγγραφής της ιστορίας, με την εικονογράφησή της και, τέλος, με την παρουσίασή της στην υπόλοιπη τάξη.


στάσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, καλλιεργείται κατ’ αρχάς η κριτική ανάγνωση του πολυτροπικού λόγου. Όπως στη λογοτεχνία –στην περίπτωση μας στην υποκατηγορία των κόμικς-, έτσι και στην καθημερινή ζωή το νόημα δεν βρίσκεται μόνο στις λέξεις. Επομένως, η δεξιότητα του να διακρίνεις τα νοήματα πίσω από τις εικόνες και να τα επεξεργάζεσαι κριτικά συνιστά μια βασική δεξιότητα που πρέπει να κατακτηθεί μέσα την εκπαίδευση του πολίτη.

Πέρα από αυτό, μέσω της συγγραφής της ιστορίας, τα παιδιά κινητοποιούν τη φαντασία τους και απελευθερώνουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις, εκφράζοντας τη δική τους οπτική και τα δικά τους έμμεσα σχόλια πάνω στις συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Επιπλέον, εικονογραφώντας τις ιστορίες που συνέγραψαν, πέρα από το ότι δημιουργούν και εκφράζονται μέσω της δημιουργικότητας τους, αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα –απαραίτητη στην εικονογράφηση μιας ιστορίας- να διακρίνουν το ουσιαστικό από το επουσιώδες και να εισχωρούν στην καρδιά του θέματος.

Η δραστηριότητα που προτείνεται παραπάνω έχει, επιπρόσθετα, ως στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά πάνω στο θέμα των μακροπρόθεσμων συνεπειών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τη ζωή στον πλανήτη. Με τον τρόπο αυτό, αναπτύσσουν στάσεις υπεύθυνων οικολογικά πολιτών, που αναγνωρίζουν την ανάγκη της άμεσης παρέμβασης ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά μια περιβαλλοντική καταστροφή.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Λογοτεχνία
Γλώσσα (κατανόηση πολυτροπικού λόγου, παραγωγή γραπτού κειμένου)
Εικαστικές τέχνες (εικονογράφηση)
Φυσικές Επιστήμες- Μελέτη Περιβάλλοντοςχάρτης εννοιών

συγγραφή ιστορίας με αφορμή την ανάγνωση ενός κόμικ για την ατμοσφαιρική ρύπανση - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από τις Καραβοκύρη Αγγελική και Καρατσιόρα Βασιλική

More pages