συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ

συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

αρχικά χωρίζετε τους μαθητές της τάξης σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και στη συνέχεια προβάλλετε σε PowerPoint διάφορες φωτογραφίες από τους ογκόλιθους του χωριού Βώλαξ της Τήνου. Έπειτα καλείτε τα παιδιά να συζητήσουν για το περί τίνος πρόκειται , αν έχουν ξαναδεί τέτοιο τοπίο , πού μπορεί να βρίσκεται και πού μπορεί να οφείλονται οι συγκεκριμένοι σχηματισμοί. Στο σημείο αυτό ζητάτε από τα παιδιά να μην πουν φωναχτά τις απόψεις τους αλλά να τις συζητήσουν με τις ομάδες τους και να γράψουν έναν μύθο σχετικά με την προέλευση των τεράστιων ογκόλιθων. Τέλος γίνεται η ανάγνωση του μύθου κάθε ομάδας ξεχωριστά και ακολούθως ο/η εκπαιδευτικός της τάξης δίνει την επιστημονική ερμηνεία του συγκεκριμένου φαινομένου.

διδακτικό υλικό
συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki συγγραφή μύθων για τους ογκόλιθους της Βωλάξ - atlaswiki
χρονική διάρκεια
περίπου 2 διδακτικές ώρες

θεματικές που εμπλέκονται
γλώσσα, ιστορία και γεωγραφία

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
μέσα από τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές παρακινούνται να παρατηρήσουν ένα φαινόμενο και να κάνουν υποθέσεις για τους λόγους εμφάνισής του. Επιπλέον καλούνται να επιχειρηματολογήσουν για τις υποθέσεις τους αφού, μέσα από τους μύθους που θα γράψουν, θα πρέπει να αιτιολογούν και τις απόψεις τους. Τέλος εξασκούνται στο κειμενικό είδος της αφήγησης ενώ παράλληλα μαθαίνουν και τον τρόπο που δημιουργούνταν παλιά οι μύθοι και πώς μεταδίδονταν από στόμα σε στόμα ανά τους αιώνες.

μια διδακτική πρόταση από την Κυπριτίδου Μαρία, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages