συζήτηση για την αντιμετώπιση των γυναικών στην επιστήμη


συζήτηση για την αντιμετώπιση των γυναικών στην επιστήμη - atlaswikiσυζήτηση για την αντιμετώπιση των γυναικών στην επιστήμη - atlaswiki[Untitled]


δραστηριότητα

Χωρίζουμε την τάξη που αποτελείται από 20 μαθητές-τριες σε 4 ομάδες των 5 ατόμων η καθεμία.
  • Οι δύο από αυτές τις ομάδες, αναλαμβάνουν να αναζητήσουν υλικό για τη ζωή και το έργο δύο ανδρών επιστημόνων (ένας για κάθε ομάδα).
  • Οι άλλες δύο ομάδες αναλαμβάνουν να βρουν υλικό για τη ζωή και το έργο δύο γυναικών επιστημόνων αντίστοιχα.

Στη συνέχεια κάθε ομάδα, θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κολάζ με θέμα τον επιστήμονα που ανέλαβε, το οποίο θα περιέχει συνοπτικά εικόνες, πληροφορίες ακόμη και μικρά κείμενα που θα αφορούν τον-την επιστήμονα και το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσουν κατόπιν στην τάξη.


διδακτικό υλικό

Χρήσιμες πληροφορίες για τη ζωή και το επιστημονικό έργο γυναικών επιστημόνων υπάρχουν στο δικτυακό τόπο:
μαθαίνω για επιστήμονες και επιστημόνισσες.


συζήτηση για την αντιμετώπιση των γυναικών στην επιστήμη

Έπειτα από τη δραστηριότητα, θα ακολουθήσει στην τάξη συζήτηση σχετικά με τις βιογραφίες των επιστημόνων στην οποία θα τίθενται ερωτήματα όπως:
  • Αναγνωρίστηκε ομοίως το έργο των αντρών και γυναικών επιστημόνων;
  • Κατά τη διάρκεια του έργου τους αντιμετώπισαν προβλήματα που να αφορούν το φύλο τους;
  • Κατά πόσο στις μέρες μας έχει αλλάξει η θέση της γυναίκας στον κλάδο της επιστήμης;
  • Γιατί πρέπει άντρες και γυναίκες να συμμετέχουν εξίσου στις θετικές επιστήμες;μια διδακτική πρόταση από
τη Ρεμπατσιού Τάνια, τη Ρουκούδη Χριστίνα
και τη Σωτηροπούλου Χριστίνα

More pages