συζήτηση για τη μεριά όπου εμφανίζεται η σκιά

οδηγίες για την διδασκαλία

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά της Ε' δημοτικού. Αρχικά δίνουμε στα παιδιά τις παρακάτω εικόνες.
φως και σκιά - atlaswiki
φως και σκιά - atlaswiki


Συζητάμε με τα παιδιά παρατηρώντας τις εικόνες όπου υπάρχει ο ήλιος. Στόχος είναι να κατανοήσουν ότι η σκιά δημιουργείται πάντα ''πίσω''απότο αντικείμενο, αντίθετα από τη θέση της φωτεινής πηγής. Παρατηρούμε τις παρακάτω εικόνες και ζητάμε από τα παιδιά να μαντέψουν -με βάση την κατεύθυνση της σκιάς- το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο ήλιος.

φως και σκιά - atlaswikiφως και σκιά - atlaswikiφως και σκιά - atlaswiki


χ
ρονική διάρκεια

Για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο χρόνος που απαιτείται είναι 15' με 20'.

μια διδακτική πρόταση από
την Χρυσούλα Καραγιάννη


More pages