συζήτηση για τη Marie - Sophie Germain


συζήτηση για τη Marie - Sophie Germain - atlaswikiσυζήτηση για τη Marie - Sophie Germain - atlaswikiσυζήτηση για τη Marie - Sophie Germain - atlaswiki


Αρχικά, παρουσιάζουμε στην τάξη τη βιογραφία της θαυμαστής μαθηματικού Marie - Sophie Germain μέσα από διαφάνειες, για να καταδείξουμε το πάθος, την επιμονή, το ταλέντο, αλλά και τις υψηλές μαθηματικές γνώσεις που μπορεί να αποκτήσει και να αξιοποιήσει μια γυναίκα.


συζήτηση για τη Marie - Sophie Germain - atlaswiki

συζήτηση για τη Marie - Sophie Germain - atlaswiki

συζήτηση για τη Marie - Sophie Germain - atlaswiki


Μετά από αυτή τη σύντομη παρουσίαση, μοιράζουμε στους μαθητές και τις μαθήτριες χρωματιστά φυλλάδια με πέντε ερωτήσεις, τις οποίες καλούνται να απαντήσουν στα πλαίσια της συζήτησης μέσα στην ομάδα. Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν την εργασία τους, ξεκινά ένας ανοιχτός διάλογος μέσα στην τάξη, όπου συζητιούνται οι απαντήσεις, αλλά και οι απόψεις των παιδιών για τη Marie - Sophie Germain, τη ζωή, το έργο της και την εποχή που έζησε. Το φυλλάδιο μπορεί να έχει την εξής μορφή:


συζήτηση για τη Marie - Sophie Germain - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από τη Βασιλική Μανιάκα

More pages