συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία


συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswikiσυζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

περιγραφή

Δίνουμε στα παιδιά να μελετήσουν το παρακάτω υλικό. Στο υλικό αυτό συμπεριλαμβάνονται μύθοι από την ελληνική, ρωμαϊκή και ιαπωνική μυθολογία και κείμενα που αναφέρονται σε ερμηνείες αρχαίων φιλοσόφων και μελετητών του 16ου αιώνα μ. Χ. Τα κείμενα διαβάζονται αρχικά στην τάξη και στη συνέχεια οι διδασκόμενοι/ες σε ομάδες τα μελετούν και συζητούν πάνω στα σημεία που θέτει το φύλλο εργασίας που θα έχουν μπροστά τους. Την ομαδική δουλειά ακολουθεί συζήτηση στην τάξη, όπου η κάθε ομάδα εκθέτει τις απόψεις της. Στη συζήτηση αυτή, μεταξύ άλλων, αναδεικνύονται θέματα όπως:

  • Το πώς τα φυσικά φαινόμενα δημιουργούσαν φόβο στους ανθρώπους και θεοποιούνταν.
  • Την παγκοσμιότητα του θέματος.
  • Την αλλαγή από την μυθολογική πλευρά στην πιο επιστημονική με το πέρασμα του χρόνου.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα υπολογίζεται να διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες (90 λεπτά).

διδακτικό υλικό

  • κείμενα

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

  • Να συνειδητοποιήσουν το πέρασμα από τις θεοκρατικές ερμηνείες των φαινομένων του σεισμού και του ηφαιστείου, στις πιο ορθολογικές - επιστημονικές.
  • Να ψάχνουν αλήθειες πίσω από τους μύθους.

χάρτης εννοιών

συζήτηση για τους σεισμούς και τα ηφαίστεια στην ελληνική και ξένη μυθολογία - atlaswiki
μια διδακτική πρόταση από την Ελένη
Αμαργιανιτάκη και την Κυριακή Γκρεκίδου

More pages