συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό


συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswikiσυζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswikiσυζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswiki

περιγραφή

Μοιράζουμε έγχρωμες φωτοτυπημένες σελίδες από το βιβλίο «Σεισμοί» του Ν. Θαλάσση που αφορούν διάφορους μύθους από την Ελλάδα και το εξωτερικό σχετικά με το τι προκαλεί τους σεισμούς. Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες, τους μοιράζουμε φύλλα εργασίας και τους αφήνουμε να περιεργαστούν τους μύθους που δόθηκαν. Τους παροτρύνουμε να επιλέξουν ως ομάδα έναν συγκεκριμένο μύθο που τους έκανε εντύπωση και τους αναθέτουμε να βρουν περισσότερες πληροφορίες για αυτόν, καθώς και να απαντήσουν στις σχετικές ερωτήσεις του φύλλου εργασίας. Μέσα στην τάξη μετά γίνεται συζήτηση γύρω από τους μύθους, ενώ συγκρίνονται και με την πραγματική αιτία του σεισμού.

χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα υπολογίζεται να διαρκέσει 2-3 διδακτικές ώρες.

διδακτικό υλικό

  • φωτοτυπίες με φωτογραφίες από το βιβλίο «Σεισμοί»

συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswiki

συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswiki

συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswiki

συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswiki

συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

ομάδα συνεργασίας:

1. Μελετήστε τις φωτοτυπίες που σας δόθηκαν σχετικά με τους μύθους των σεισμών και επιλέξτε αυτόν που σας άρεσε περισσότερο.

2. Αναφέρετε τους λόγους που σας έκανε εντύπωση ο συγκεκριμένος μύθος.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................................................

3. Συλλέξτε επιπλέον πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή θεωρείται κατάλληλη για το συγκεκριμένο μύθο.

4. Συγκρίνετε μύθο και επιστημονική εξήγηση (ομοιότητες- διαφορές)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...............................................................................................................................................

5. Παρουσιάστε στους συμμαθητές σας τις νέες πληροφορίες και απαντήστε στις πιθανές ερωτήσεις τους.χάρτης εννοιών

συζήτηση γύρω από τους μύθους διαφόρων λαών για το σεισμό - atlaswikiμια διδακτική πρόταση από την Ειρήνη Αλεξοπούλου,
την Κατερίνα Βενιοπούλου και τη Μάρθα Σιανοπούλου

More pages