συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα


συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

περιγραφή

Ξεκινάμε προσπαθώντας να ορίσουμε το κλίμα [1]. Με τη βοήθεια παγκόσμιου κλιματικού χάρτη τα παιδιά ανακαλύπτουν μέσα από τη συζήτηση (κάνω κατάλληλες ερωτήσεις) την ύπαρξη πολλών διαφορετικών κλιματικών ζωνών και τα χαρακτηριστικά της κάθε μιας, καθώς και πώς αυτά συνδέονται με τις δραστηριότητες των ανθρώπων. Μοιράζω τις φωτοτυπίες του κλιματικού χάρτη της Ελλάδας, την οποία θα πρέπει να έχουμε εντάξει στη ζώνη μεσογειακού κλίματος, για να διακρίνουν οι μαθητές τα διαφορετικά κλίματα που παρουσιάζονται στις περιοχές της χώρας μας. Προσπαθούμε μέσα από τη συζήτηση να εντοπίσουμε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής [2]. Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές ότι το κλίμα μπορεί να αλλάξει από φυσικά αίτια, οπότε προβάλλω τις κατάλληλες εικόνες με τη βοήθεια Η/Υ. Στη συνέχεια μοιράζω φωτοτυπίες του φύλλου εργασίας στους/στις μαθητές/τριες και τους/τις αφήνω να εργαστούν σε ομάδες για περίπου 20΄. Εκπρόσωποι των ομάδων παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους. Εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των συμπερασμάτων. Μετά από συζήτηση, καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα.


[1] Ο ορισμός που χρησιμοποιώ: «Κλίμα = οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε ένα τόπο σε κάθε εποχή κι επαναλαμβάνονται σχεδόν ίδιες για πολλά χρόνια.»

[2] Το κλίμα μιας περιοχής εξαρτάται από: την απόσταση από τον ισημερινό, την απόσταση από τη θάλασσα, το υψόμετρό της και τις ειδικές τοπικές συνθήκες.

χρονική διάρκεια


Μία διδακτική ώρα περίπου (45' - 50΄).

διδακτικό υλικό

  • παγκόσμιος κλιματικός χάρτης

Χρειάζεται για να γίνει τοποθέτηση της Ελλάδας στη ζώνη του μεσογειακού κλίματος. Επίσης επιτρέπει τη σύγκριση των κλιματικών περιοχών του κόσμου και τη σύνδεση του κλίματος με τις δραστηριότητες των ανθρώπων σε άλλες χώρες. Τα πιεστικά κλίματα (πολική ζώνη, παρθένα δάση, έρημος) περιορίζουν τον άνθρωπο σε έναν λίγο-πολύ ημιπαθητικό ρόλο. Οι λαοί αυτών των περιοχών αναδεικνύονται συχνά πρωταθλητές της επιβίωσης αλλά ποτέ δεν επιβάλλονται στο περιβάλλον τους και προσπαθούν μόνο να ανεχθούν την επίδρασή του. Αντίθετα τα κλίματα με πιο ήπια χαρακτηριστικά ενεργοποιούν τη δραστηριότητα του ανθρώπου και προωθούν την πολιτιστική του ανάπτυξη. Παραδείγματα τέτοιων χαρτών παρατίθενται παρακάτω.

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

  • κλιματικός χάρτης Ελλάδας

Φωτοτυπίες του κλιματικού χάρτη της Ελλάδας για όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες.

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

  • φύλλο εργασίας

1) Παρακάτω δίνονται τα γραφήματα σχετικά με το ύψος των βροχοπτώσεων σε δύο πόλεις της Ελλάδας (Ιωάννινα και Κοζάνη). Ας απαντήσουμε στις παρακάτω ερωτήσεις με τη βοήθεια των γραφημάτων αυτών.

α. Οι δύο πόλεις έχουν τις ίδιες κλιματικές συνθήκες; Δώστε μια εξήγηση.
(Συμβουλή: Θυμηθείτε τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται το κλίμα μιας περιοχής.)

β. Υπολογίστε τη συνολική βροχόπτωση σε κάθε πόλη ανά έτος.
Ιωάννινα: _________ Κοζάνη: _________

γ. Πόσο βρέχει κατά μέσο όρο το χρόνο σε κάθε πόλη;
Ιωάννινα: _________ Κοζάνη: _________

δ. Πώς επηρεάζει το κλίμα της κάθε πόλης τη ζωή των κατοίκων; Συγκρίνετε τις διαφορές ως προς την ένδυση των κατοίκων της Κοζάνης και των Ιωαννίνων.

2) Με τη βοήθεια του κλιματικού χάρτη της Ελλάδας, εντοπίστε πού βρίσκεται ο τόπος διαμονής σας. Τι κλίμα έχει;

3) Ας φανταστούμε ότι είναι καλοκαίρι και μένουμε σε έναν τόπο που κάνει πολλή ζέστη. Θέλουμε να πάμε όλοι μαζί διακοπές σ’ ένα δροσερό μέρος της Ελλάδας. Σε ποιες από τις παρακάτω περιοχές θα μπορούσαμε να πάμε; Κυκλώστε αυτές που θα επιλέγατε και εξηγήστε το γιατί.

Αθήνα, Σπάρτη, Κέρκυρα, Λάρισα, Λευκάδα, Χανιά,
Καλαμάτα, Βόλος, Χαλκιδική, Ρόδος, Ιωάννινα, Φλώρινα,
Ιεράπετρα, Κύθηρα, Κιλκίς, Ερμούπολη

(Συμβουλευτείτε τον κλιματικό χάρτη της Ελλάδας.)

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

Σημείωση: φωτοτυπίες του φύλλου εργασίας να δωθούν σε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες.

  • γεωγραφικός χάρτης της Ελλάδας

  • προσομοίωση

Προσομοίωση "Η επίδραση της οροσειράς της Πίνδου στο κλίμα της Ελλάδας": http://geogr.eduportal.gr/maps/pindos.htm. Οι ειδικές τοπικές συνθήκες επηρεάζουν το κλίμα μιας περιοχής. Η οροσειρά της Πίνδου είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το υγρό κλίμα της Δυτικής Ελλάδας ερμηνεύεται με βάση τον κύκλο του νερού (υγροί άνεμοι από Ιόνιο πέλαγος >> μεγάλες ποσότητες υδρατμών που προσκρούουν στην Πίνδο >> ανεβαίνουν ψηλά και ψύχονται >> μετατροπή σε σταγόνες βροχής).


συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

  • εικόνες κλιματικής αλλαγής από φυσικά αίτια

Το κλίμα στον πλανήτη μας δεν ήταν ποτέ σταθερό. Οι εικόνες θα βοηθήσουν τα παιδιά να καταλάβουν τα φυσικά αίτια της κλιματικής αλλαγής, τα οποία είναι:

1. Εκρήξεις ηφαιστείων: η ηφαιστειακή δράση μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στη δημιουργία παγετώνων. Η εμφάνιση παγετώνων συμβαίνει σε περιόδους με αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Τα ηφαίστεια έχουν παίξει μακροχρόνιο και δημιουργικό ρόλο στην ιστορία της γης.

2. Απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα. Φαινόμενα όπως το Ελ Νίνιο, που προκύπτουν από την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών, μπορεί να επηρεάσουν το κλίμα ολόκληρου του πλανήτη.


συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswikiσυζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki

Τέλος, θα μας χρειαστούν Η/Υ και προβολέας.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

  • Ικανότητα παρατήρησης, σύγκρισης και σχολιασμού των διαφόρων καταστάσεων.
  • Ικανότητα εύρεσης πόλεων στο χάρτη.

χάρτης εννοιών

συζήτηση και προσομοίωση για το κλίμα - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από τον Πέτρο Ανεστάκη

More pages