συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ


συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswikiσυζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswikiσυζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki

δραστηριότητα

Σε αυτή τη δραστηριότητα δίνουμε στους μαθητές κείμενα και άρθρα από την επικαιρότητα. Αφού τα παιδιά τα μελετήσουν, καλούνται να διαπραγματευτούν το ζήτημα της κυριαρχίας των φαστ-φουντ στην κοινωνία μας με κύριους αποδέκτες τα παιδιά και τους εφήβους.
- Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην κυριαρχία των φαστ-φουντ;
- Ποιος είναι ο βαθμός αξιοπιστίας τους.
- Ποια η ποιότητα του γρήγορου φαγητού;
- Ποιες οι συνέπειές του στην υγεία του ανθρώπου;
- Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις υγιεινού φαγητού;
είναι μερικές από τις ερωτήσεις που καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν μέσα από την ανάλυση και τη συζήτηση των κειμένων.
Αφού η συζήτηση έχει ολοκληρωθεί, καλούνται να συντάξουν τις αντίστοιχες παραγράφους. Στο τέλος γίνεται μια αξιολόγηση κατά πόσο η δραστηριότητα ήταν ενδιαφέρουσα και χρήσιμη.


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα θα διαρκέσει δύο διαδακτικές ώρες, μια ώρα για μελέτη των άρθρων και μία ώρα για συζήτηση και σύνταξη παραγράφων


διδακτικό υλικό

Φύλλο Εργασίας
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
2) Διαβάστε το άρθρο της Τασούλας Καραϊσκάκη με τίτλο το φαστ
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
[Untitled]

Υλικό για τους μαθητές
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
[Untitled]
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
[Untitled]
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki
συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Εκτός των φυσικών επιστημών, εμπλέκεται το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, καθώς ασκείται τόσο ο προφορικός, όσο και ο γραπτός λόγος.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

Στο γνωστικό επίπεδο, οι μαθητές συνειδητοποιούν αλήθειες σχετικά με τις εταιρίες φαστ φουντ, τα κίνητρά τους, το βαθμό αξιοπιστίας τους, την ποιότητα των προϊόντων τους. Σε συναισθηματικό επίπεδο, τα παιδιά μετά τη συζήτηση πάνω σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης, διαμορφώνουν συγκεκριμένη στάση υπέρ ή κατά των φαστ φουντ. Τέλος στο μεταγνωστικό επίπεδο, τα παιδιά αξιοποιούν τη γνώση που απέκτησαν μέσα στην κοινωνία. Επιπλέον, ασκούνται μέσω της δραστηριότητας στο διάλογο και τις προϋποθέσεις του: σεβασμός του άλλου, προσοχή στον συνομιλητή, υπομονή και ανεκτικότητα.


χάρτης εννοιών

συζήτηση με αφορμή άρθρα από την επικαιρότητα για τα φαστ-φουντ - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από
την Παρασκευή - Αλίκη Παπανδρεοπούλου

More pages