συζήτηση με αφορμή βίντεο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

συζήτηση με αφορμή βίντεο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiσυζήτηση με αφορμή βίντεο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiσυζήτηση με αφορμή βίντεο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswikiσυζήτηση με αφορμή βίντεο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki


οδηγίες για τη διδασκαλία

Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει αρχικά την προβολή ενός video το οποίο αναφέρεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μετά το τέλος της προβολής, στην τάξη λαμβάνει χώρα μία συζήτηση η οποία αφορά το περιεχόμενο του video, τον τρόπο δηλαδή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου να παραχθεί ενέργεια. Η συζήτηση αυτή αποτελεί και την αφορμή για τη διδασκαλία των διαφόρων πηγών ενέργειας.
Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην τάξη τους εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής ενέργειας και εξηγεί τον τρόπο αξιοποίησης των πηγών αυτών.

Κατόπιν, εάν το σχολείο διαθέτει αίθουσα με Η/Υ και συνεχή πρόσβαση στο internet , ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν τους Η/Υ και να μπουν στο internet στο www.cres.gr κάνοντας κλικ στο συζήτηση με αφορμή βίντεο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki. Στο δικτυακό αυτό τόπο οι μαθητές μπορούν να παίξουν παιχνίδια γνώσης, τα οποία σχετίζονται με όσα διδάχθηκαν για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Εναλλακτικά, εάν το σχολείο δεν διαθέτει αίθουσα με Η/Υ και συνεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να γράψουν ένα κείμενο (ο καθένας το δικό του) στο οποίο:
α) θα περιγράφουν συνοπτικά τις πηγές ενέργειας που μόλις διδάχθηκαν και
β) θα απαντούν στο εξής: «Υπέθεσε ότι είσαι εσύ αυτός που αποφασίζει τα πάντα πάνω στον πλανήτη και θέλεις να παράξεις ενέργεια Τι θα χρησιμοποιούσες ως πηγή παραγωγής ενέργειας, το πετρέλαιο ή άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εάν ήθελες να προστατέψεις τον πλανήτη σου και να του δώσεις επιπλέον χρόνια ζωής;
Στους μαθητές μοιράζεται φωτοτυπημένο το άρθρο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας» στο οποίο μπορούν να ανατρέξουν για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστούν.διδακτικό υλικό

βίντεο 1


βίντεο 2http://www.ioannispadiotis.com/tech/%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85/%CE%B2%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF-%CE%B1-%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B7%CF%82/%CF%80%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7-%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1


Άρθρο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι σύγχρονες κοινωνίες καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ενέργειας για τη θέρμανση χώρων (κατοικιών και γραφείων), τα μέσα μεταφοράς, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων. Με την πρόοδο της οικονομίας και την αύξηση του βιοτικού επιπέδου, η ενεργειακή ζήτηση αυξάνεται ολοένα. Στις μέρες μας, το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τις συμβατικές πηγές ενέργειας που είναι το πετρέλαιο η βενζίνη και ο άνθρακας. Πρόκειται για μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που αργά η γρήγορα θα εξαντληθούν. Η παραγωγή και χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές δημιουργούν μια σειρά από περιβαλλοντικά προβλήματα με αιχμή τους, το γνωστό σε όλους μας, φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Από την άλλη πλευρά, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ανανεώνονται μέσω του κύκλου της φύσης και θεωρούνται πρακτικά ανεξάντλητες. Ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια , οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και ακόμη τα απορρίμματα οικιακής και γεωργικής προέλευσης, είναι πηγές ενέργειας που προσφορά τους δεν εξαντλείται ποτέ. Υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον και είναι οι πρώτες μορφές ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος, σχεδόν αποκλειστικά, μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, οπότε και στράφηκε στην εντατική χρήση του άνθρακα και των υδρογονανθράκων.

Το ενδιαφέρον για την ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ, καθώς και για την ανάπτυξη αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών τεχνολογιών που δεσμεύουν το δυναμικό τους παρουσιάσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή χρήση του 1979 και παγιώθηκε την επόμενη δεκαετία, μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μία σημαντική εγχώρια πηγή ενέργειας, με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Συνεισφέρουν σημαντικά στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της εξάρτησης από το ακριβό και εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συντελούν και στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς η αξιοποίησή τους δεν το επιβαρύνει, αφού δεν συνοδεύεται από παραγωγή ρύπων ή αερίων που ενισχύουν τον κίνδυνο για κλιματικές αλλαγές. Έχει πλέον διαπιστωθεί ότι ο ενεργειακός τομέας είναι ο πρωταρχικός υπεύθυνος για τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς σχεδόν το 95% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στην παραγωγή, το μετασχηματισμό και τη χρήση των συμβατικών καυσίμων.

Η Ελλάδα διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ΑΠΕ, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών.


ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕ

Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια ή / και σε ηλεκτρική ενέργεια.

Υδροηλεκτρική Ενέργεια: Τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα (μέχρι 10 MW ισχύος) αξιοποιούν τις υδατοπτώσεις, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε απολήψιμη μηχανική ενέργεια.

Βιομάζα: είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας, που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης.

Ηλιακή Ενέργεια, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Ενεργητικά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός και παθητικά ηλιακά συστήματα:
αφορούν αρχιτεκτονικές λύσεις και χρήση κατάλληλων δομικών υλικών για τη μεγιστοποίηση της απ' ευθείας εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό ή φωτισμό.


Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια.

Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα.

Υδρογόνο: Το υδρογόνο αποτελεί το 90% του σύμπαντος και θα αποτελέσει ένα νέο καύσιμο που θα χρησιμοποιούμε στο μέλλον.


ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΕ
Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, είναι τα εξής:

Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από συμβατικούς ενεργειακούς πόρους.

Απαντούν στο ενεργειακό πρόβλημα για τη σταθεροποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, υποκαθιστώντας τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας από συμβατικές πηγές οδηγούν σε ελάττωση εκπομπών από άλλους ρυπαντές π.χ. οξείδια θείου και αζώτου που προκαλούν την όξινη βροχή.

Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο.

Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας.

Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερμότητα χαμηλών θερμοκρασιών, αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή).

Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων.

Οι επενδύσεις των ΑΠΕ δημιουργούν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο.

Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη, με την προώθηση ανάλογων επενδύσεων (π.χ. καλλιέργειες θερμοκηπίου με τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας).


χρονική διάρκεια

Για τη δραστηριότητα αυτή απαιτούνται 3 διδακτικές ώρες που κατανέμονται ως εξής:
1η διδακτική ώρα: προβολή του video
2η διδακτική ώρα: συζήτηση πάνω στο video και διδασκαλία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
3η διδακτική ώρα: παιχνίδια γνώσης ή συγγραφή έκθεσηςδεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσα από τη δραστηριότητα αυτή καλλιεργείται στα παιδιά μία στάση ανοιχτή στην καινοτομία και την αλλαγή, τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι η μόνη διέξοδος που διαφαίνεται για τη σωτηρία του πλανήτη είναι η χρήση μη ρυπογόνων πηγών ενέργειας (όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας) για παραγωγή ενέργειας. Οι μαθητές λοιπόν μαθαίνουν να βλέπουν κριτικά ό,τι διαβάζουν ή ακούν, επιλέγοντας έτσι αυτό που τους ωφελεί περισσότερο. Συνεπώς, αποκτούν μία πιο ενεργό στάση απέναντι σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον.


διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται

Οι θεματικές που εμπλέκονται στη συγκεκριμένη δραστηριότητα με τις φυσικές επιστήμες είναι το μάθημα της Γλώσσας (Ορθογραφία), η Ιστορία και ένα μικρό μέρος από το χώρο της πολιτικής.


χάρτης εννοιών
συζήτηση με αφορμή βίντεο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - atlaswiki

μια διδακτική πρόταση από την Αβραμίδου Σεβαστή και τον Κούτη ΔημήτρηMore pages