σχολιασμός εικόνων και παιχνίδι ρόλων για την Emilie du Chastellet


[Untitled]σχολιασμός εικόνων και παιχνίδι ρόλων για την Emilie du Chastellet - atlaswikiσχολιασμός εικόνων και παιχνίδι ρόλων για την Emilie du Chastellet - atlaswiki

δραστηριότητα

Στη δραστηριότητα αυτή θα δείξουμε εικόνες διαφόρων επιστημόνων και επιστημονισσών. Οι μαθητές καλούνται να σχολιάσουν τις εικόνες, καθώς και να γίνει μια συζήτηση για το πώς φαντάζονται έναν επιστήμονα.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουμε στην τάξη ένα παιχνίδι ρόλων. Το παιχνίδι ρόλων θα μπορούσε να γίνει αποτελεσματικότερα χωρίζοντας τα παιδιά σε ομάδες. Για την συγκεκριμένη επιστημόνισσα, επιλέξαμε τα ακόλουθα θέματα για αναπαράσταση:

  1. Η επιστημόνισσα και τρεις δημοσιογράφοι να της παίρνουν συνέντευξη.
  2. Η επιστημόνισσα με τον πατέρα, τη μητέρα και τον αδερφό της να συζητούν για την εκπαίδευσή της.
  3. Η επιστημόνισσα με το Βολταίρο. Γύρω τους μπορεί να υπάρχουν κάποιες κυρίες του Παρισιού να τους σχολιάζουν.


μια διδακτική πρόταση από
Ζυγούρη Ευμορφία και
Ανταλή Σοφία

More pages