σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων


σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswikiσχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswikiσχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

περιγραφή

Σ’ αυτήν τη δραστηριότητα παρουσιάζουμε στα παιδιά το ακόλουθο απόσπασμα από το πράσινο τεύχος του περιοδικού Ταχυδρόμος (14/3/2009).

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

Με οδηγό το κεντρικό παράθεμα στην κορυφή της σελίδας Μια εμπορική διαφήμιση πρέπει να σε διασκεδάζει. Μια οικολογική ή κοινωνική διαφήμιση οφείλει να σε τρομάζει σχολιάζουμε τις εικόνες (στην αριστερή στήλη είναι οι οικολογικές διαφημίσεις, ενώ στην δεξιά οι εμπορικές). Μετά την συζήτηση χωρίζουμε τους μαθητές σε 5 ομάδες και μοιράζουμε σε όλες τις ομάδες τους εξής 5 θεματικούς φακέλους. Ακολουθούν εν συντομία τα θέματα του κάθε φακέλου και στο τέλος της δραστηριότητας το υλικό με τις πηγές, τα βίντεο και τις αφίσες:

1. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ:
Ο φάκελος περιλαμβάνει αφίσες που διαφημίζουν τις κλιματικές αλλαγές.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Ο φάκελος περιλαμβάνει αφίσες οικολογικών οργανώσεων που διαφημίζουν θέματα σχετικά με την προστασία των ζώων αλλά και εμπορικές διαφημίσεις προϊόντων φιλικών προς τα ζώα.

3. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο φάκελος περιλαμβάνει αφίσες που προωθούν ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας και διαφημίσεις προϊόντων που εξοικονομούν ενέργεια.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ο φάκελος περιλαμβάνει αφίσες που αφορούν στην μόλυνση των υδάτων και διαφημίσεις προϊόντων που είναι φιλικά προς το νερό.

5. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ο φάκελος περιλαμβάνει αφίσες της Diesel με οικολογικό περιεχόμενο.

Κάθε φορά που εξετάζουμε έναν φάκελο παρακολουθούμε και τα αντίστοιχα βίντεο. Ακολουθεί συζήτηση, σχολιασμός των βίντεο και οι ομάδες απαντούν στο φύλλο εργασίας που παρατίθεται παρακάτω.


χρονική διάρκεια

Η δραστηριότητα υπολογίζεται να διαρκέσει 4 διδακτικές ώρες.

διδακτικό υλικό

  • φύλλο εργασίας

1. Κάθε αφίσα ενός φακέλου επικεντρώνεται σε μια διαφορετική πτυχή του προβλήματος. Μπορείτε να την ονομάσετε;

2. Οι αφίσες έχουν κάποια βασικά κοινά χαρακτηριστικά. Ποια είναι αυτά;

3. Παρατηρήστε το φόντο και τα χρώματα της κάθε αφίσας. Τι συμβολίζουν; Τι ρόλο εξυπηρετούν;

4. Οι περιβαλλοντικές διαφημίσεις σε αντίθεση με αυτές των προϊόντων έχουν ελάχιστο ή καθόλου κείμενο. Γιατί;

5. Ο φάκελος των κλιματικών αλλαγών είναι ο μοναδικός που δεν περικλείει διαφημίσεις προϊόντων. Γιατί;

6. Σε σχέση με τα βίντεο, διακρίνετε ομοιότητες - διαφορές;

7. Μια εμπορική διαφήμιση πρέπει να σε διασκεδάζει. Μια οικολογική ή κοινωνική διαφήμιση οφείλει να σε τρομάζει. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και γιατί; Πιστεύετε ότι οι αφίσες και οι διαφημίσεις που έχετε μπροστά σας επιβεβαιώνουν την παραπάνω ρήση;

8. Ποιες διαφημίσεις σας προσέλκυσαν περισσότερο το ενδιαφέρον; Οι τηλεοπτικές ή οι έντυπες και γιατί;

9. Ποια σας διασκέδασε περισσότερο και γιατί;

10. Ποια σας σόκαρε περισσότερο και γιατί;

11. Ποια διαφήμιση, τηλεοπτική ή έντυπη, σας έκανε να ξανασκεφτείτε την στάση σας απέναντι στο περιβάλλον; Πώς το πέτυχε;

12. Ο πέμπτος φάκελος περιέχει αφίσες που διαφημίζουν ρούχα ή προωθούν οικολογικά ζητήματα; Ποιος πιστεύετε πως είναι ο στόχος;

13. Αντλώντας έμπνευση και ιδέες από τις διαφημίσεις, έντυπες και τηλεοπτικές, που εξετάσαμε και υλικό από εφημερίδες κα περιοδικά δημιουργήστε και εσείς μια αφίσα είτε εμπορική (διαφήμιση οικολογικού προϊόντος) είτε οικολογική (προώθηση περιβαλλοντικού προβλήματος) και παρουσιάστε τη στην τάξη.

  • βίντεο

α) για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές


β) για την προστασία των ζώων

γ) για την εξοικονόμηση ενέργειας

δ) για την προστασία των υδάτινων πόρωνε) με προϊόντα με περιβαλλοντικό μήνυμα

  • αφίσες

α) για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις κλιματικές αλλαγές

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

β) για την προστασία των ζώων και με προϊόντα φιλικά προς τα ζώα

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

γ) για την εξοικονόμηση ενέργειας και με προϊόντα για την εξοικονόμηση ενέργειας

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

δ) για την προστασία των υδάτινων πόρων και με προϊόντα φιλικά στο νερό

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

ε) με προϊόντα με περιβαλλοντικό μήνυμα

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki

Εκτός από όλα τα προαναφερθέντα θα χρειαστούμε και εφημερίδες, περιοδικά, ψαλίδια, χαρτόνια, μαρκαδόρους, σελοτέιπ.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη

  • Να γνωρίσουν τους σκοπούς της διαφήμισης και να τους αναγνωρίζουν.
  • Να επεξεργάζονται πολυτροπικά κείμενα (οπτικός γραμματισμός) και να εξοικειωθούν με τις συμβάσεις τους (αφίσες, βίντεο, σχέση εικόνας-ήχου-γλώσσας).
  • Να επεξεργάζονται το συγκεκριμένο κειμενικό είδος της διαφήμισης και να παράγουν τέτοια κείμενα.
  • Να γνωρίσουν και να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς λόγους, οι οποίοι παράγονται στις εν λόγω διαφημίσεις.
  • Να ευαισθητοποιηθούν και να αλλάξουν στάση σε θέματα οικολογικής καταστροφής και οικολογικής συνείδησης.
  • Να καλλιεργούν όχι μόνο τη γλωσσική τους ευφυΐα, αλλά και άλλες, όπως η κινητική, συναισθηματική, αισθητική.
  • Να συγκρίνουν διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του ίδιους θέματος και να αντιλαμβάνονται θέματα αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας.

χάρτης εννοιών

σχολιασμός και δημιουργία διαφημίσεων - atlaswiki


μια διδακτική πρόταση από την Αγγελική Γερούση,
τη Μαρία - Ιωάννα Καλιδάκη και την Αθηνά Σεραφειμίδου

More pages