σύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας

σύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswikiσύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswikiσύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswiki σύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswiki

οδηγίες για τη διδασκαλία

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν ατομικά ένα ερωτηματολόγιο έρευνας γύρω από το θέμα της σπατάλης και της εξοικονόμησης ενέργειας. Το ερωτηματολόγιο αυτό θα το μοιράσουν στα τμήματα της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού του σχολείου τους, σε συγγενείς, φίλους κλπ. Η διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων θα κρατήσει περίπου μια βδομάδα. Στο τέλος της εβδομάδας, κάθε μαθητής έχοντας συλλέξει τα ερωτηματολόγιά του θα τα μελετήσει, ώστε να εξαγάγει κάποια γενικά συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα αυτά θα τα παρουσιάσει στην τάξη στην αρχή της επόμενης βδομάδας, οπότε και θα ακολουθήσει συζήτηση μέσα στην τάξη. Το διδακτικό υλικό το οποίο θα δοθεί από εμάς είναι ένα πρότυπο ερωτηματολόγιο στο οποίο θα βασιστούν τα παιδιά, προσθέτοντας κάποια δικά τους ερωτήματα.
Μετά την ανάλυση και συζήτηση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων, οι μαθητές θα χωριστούν σε 3 ομάδες. Κάθε μια ομάδα θα πάρει μία συνέντευξη από το διευθυντή του σχολείου. Η συνέντευξη αυτή θα αφορά την κατανάλωση ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του σχολικού κτιρίου. Η συνέντευξη αυτή θα σχολιαστεί στη συνέχεια μέσα στην τάξη. Για τη συνέντευξη τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν από ένα πρότυπο συνέντευξης που θα δοθεί από εμάς.


διδακτικό υλικό

-Συνέντευξη με τον διευθυντή του σχολείου

1.Πόσα τ.μ. είναι το σχολικό κτίριο;(ισόγειο-1ος όροφος-2ος όροφος)
Απάντηση:………………………………………………………………………………

2.Πόσα τ.μ. θερμαίνονται;
Απάντηση:……………………………………………………………………………………………………………

3.Οι αποθηκευτικοί και οι βοηθητικοί χώροι θερμαίνονται;
Απάντηση:……………………………………………………………………………………………………………………………

4.Πόσα λίτρα πετρελαίου χρειάζονται το χρόνο και πόσα χρήματα δαπανώνται;
Απάντηση:………………………………………………………………………………………………………………………

5.Πόσα χρήματα δαπανώνται για ηλεκτρικό ρεύμα το χρόνο;
Απάντηση:…………………………………………………………………………………………………………………………..

6.Τί ποσοστό του σχολικού προϋπολογισμού καλύπτουν οι ενεργειακές ανάγκες;
Απάντηση:……………………………………………………………………………………………………………………………………

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!


-Ερωτηματολόγιο
σύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswiki
σύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswiki
σύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswiki
σύνθεση ερωτηματολογίου έρευνας και συνέντευξη για την εξοικονόμηση ενέργειας - atlaswiki


χρονική διάρκεια

Για τη συλλογή των ερωτηματολογίων δίνεται στους μαθητές μία εβδομάδα διάρκεια. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων και η συζήτηση πάνω σε αυτά διαρκεί 2 διδακτικές ώρες. Για την ολοκλήρωση της συνέντευξης θα χρειαστούν περίπου 20 λεπτά για την κάθε ομάδα ενώ για τη συζήτηση που θα ακολουθήσει απαιτούνται περίπου 30 λεπτά.


δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται

Μέσω αυτής της δραστηριότητας, συνδυάζεται η διδασκαλία της Φυσικής με εμπειρίες των παιδιών από την καθημερινή τους πραγματικότητα. Πρόκειται για μία ιδιαίτερη δραστηριότητα καθώς μπαίνοντας τα παιδιά στο ρόλο των «μικρών δημοσιογράφων και αναλυτών» βελτιώνουν σε μεγάλο βαθμό τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο θέματα Φυσικής, όπως η κατανάλωση ενέργειας, εμπλέκονται με την καθημερινή μας ζωή. Μέσα από την ανάλυση των ερωτηματολογίων και της συνέντευξης, θα διαπιστώσουν τον υπερκαταναλωτισμό της κοινωνίας στην οποία ζούμε, θα προσπαθήσουν να αναδείξουν τα λάθη στα οποία επιδιδόμαστε καθημερινά ως πολίτες και έτσι θα κατακτήσουν την δική τους ευσυνειδησία.


μια διδακτική πρόταση από τις Γκορτζίλα Αναστασία και Φράγκου Κυριακή

More pages