ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα

ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα - atlaswiki ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα - atlaswiki ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα - atlaswiki
οδηγίες δραστηριότητας

Στο μάθημα της Φυσικής για τον ηλεκτρισμό παρουσιάζεται στα παιδιά χάρτης με τις περιοχές που υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα. Ζητείται να αιτιολογήσουν την ύπαρξη των εργοστασίων στις συγκεκριμένες περιοχές.
διδακτικό υλικό
Χάρτης των περιοχών που βρίσκονται τα εργοστάσια, γεωμορφολογικός χάρτης της Ελλάδας και φύλλο εργασίας


πρότυπο φύλλο εργασίας
ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα - atlaswiki
Χάρτης 1: Περιοχές που υπάρχουν εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ταξιδεύοντας στην Ελλάδα με το ηλεκτρικό ρεύμα - atlaswiki
Χάρτης 2: Γεωμορφολογικός χάρτης της Ελλάδας.

Ερώτηση 1: Σε ποίες περιοχές υπάρχουν θερμοηλεκτρικά εργοστάσια; ...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ερώτηση 2: Ποιά τα ιδιαίτερα μορφολογικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους που αιτιολογούν την ύπαρξη αυτών των εργοστασίων;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ερώτηση 3: Τί γνωρίζεται για τον λιγνίτη;

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ερώτηση 4: Σε ποιές περιοχές υπάρχουν υδροηλεκτρικά εργοστάσια;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

Ερώτηση 5: Ποιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής που αιτιολογούν την ύπαρξη αυτών των εργοστασίων;

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

χρονική διάρκεια
1 διδακτική ώρα
δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το μάθημα της γεωγραφίας. Μαθαίνει για το ανάγλυφο της Ελλάδας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Τέλος, μπαίνει στη διαδικασία να ξεχωρίσει τους διάφορους τρόπους παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και με την δική του κριτική γνώση να τους διαχωρίσει σε φιλικούς και επιβλαβείς για το περιβάλλον.

μια διδακτική πρόταση από τον Καπανδέλη Γεώργιο, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages