τηλεπαιχνίδι για τη στοματική υγεία

τηλεπαιχνίδι για τη στοματική υγεία - atlaswikiτηλεπαιχνίδι για τη στοματική υγεία - atlaswikiτηλεπαιχνίδι για τη στοματική υγεία - atlaswiki

περιγραφή δραστηριότητας
Αφού διδαχθεί στους μαθητές η ενότητα για τη δομή των δοντιών μπορείτε να οργανώσετε στην τάξη ένα τηλεπαιχνίδι το οποίο θα περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα σχετίζονται με αυτό το θέμα. Ο δάσκαλος είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των ερωτήσεων και αυτός είναι ο συντονιστής του τηλεπαιχνιδιού. Χωρίζετε τα παιδιά σε 4 ομάδες 5 ατόμων ανάλογα με την θέση στην οποία κάθονται. Ο δάσκαλος θα απευθύνει σε κάθε ομάδα από μια ερώτηση και κάθε σωστή απάντηση θα παίρνει από έναν πόντο, ο οποίος θα σημειώνεται από το δάσκαλο στον πίνακα στην αντίστοιχη ομάδα. Τα μέλη κάθε ομάδας θα πρέπει να πουν από κοινού ποια είναι η σωστή απάντηση. Κερδίζει η ομάδα που έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους.

διδακτικό υλικό
Ερωτήσεις που θα προετοιμάσει ο δάσκαλος.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1. Ποια είναι τα όργανα που διοχετεύουν σάλιο στο στόμα;
2. Ποια είναι η σκληρότερη ουσία του ανθρώπινου σώματος και βρίσκεται στην επιφάνεια της μύλης των δοντιών;
3. Από πού τρέφεται και ζει το δόντι;
4. Πώς ονομάζεται το τμήμα του οστού των γνάθων που υποδέχεται τα δόντια;
5. Πώς λέγονται τα δόντια που υπάρχουν πριν βγουν τα μόνιμα;
6. Από πόσα δόντια αποτελείται η μόνιμη οδοντοφυία;
7. Πώς λέγονται τα δόντια που βρίσκονται μπροστά- μπροστά και κόβουν την τροφή
8. Ποια δόντια σχίζουν την τροφή;

χρονική διάρκεια
30 λεπτά

θεματικές που εμπλέκονται
Πρόκειται για ένα τηλεπαιχνίδι ερωτήσεων που μοιάζει με τα παιχνίδια που προβάλλονται στην τηλεόραση και είναι οικεία στα παιδιά. Έτσι το μάθημα αυτό των φυσικών επιστημών εμπλέκεται με τα media.

δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται
δεξιότητες διαχείρισης της πληροφορίας και λήψης αποφάσεων, στάσεις συνεργασίας και αποδοχής της διαφορετικότητας. Οι μαθητές συνεργάζονται δουλεύοντας σε ομάδες ενώ ο ρόλος του δασκάλου είναι συντονιστικός δίνοντας έτσι περισσότερες πρωτοβουλίες στους μαθητές. Καταργούνται τα όρια ανάμεσα στο σχολείο και την κοινωνία καθώς το σχολείο λαμβάνει υπόψιν τα media τα οποία είναι μέρος της καθημερινότητας των παιδιών. Τέλος οξύνεται η κριτική, η αφαιρετική σκέψη των μαθητών και μαθαίνουν να συγκρατούν πιο εύκολα τις πληροφορίες που τους είναι απαραίτητες.

μια διδακτική πρόταση από τις Καραλή Αικατερίνη και Δραγάτη Παναγιώτα, εμπλουτισμένη από τις Ρέντη Αναστασία και Σέλκου Μαρία

More pages