φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση


φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην εκπαίδευση - atlaswiki

Το μάθημα στοχεύει να παρουσιάσει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα σημεία επαφής και αλληλεπίδρασης των φυσικών επιστημών με τον πολιτισμό, καλλιεργώντας μια κουλτούρα ενοποιημένης θεώρησης των φυσικών επιστημών και του πολιτισμού, αντίθετη στην τάση που για πολλά χρόνια έχει επικρατήσει όπου οι «θετικές σπουδές» (οι φυσικές επιστήμες στην εκπαίδευση) εμφανίζονταν ξεκομμένες από τις «κλασσικές σπουδές» (ο πολιτισμός στην εκπαίδευση). Το μάθημα αποτελεί μία πρόταση για να παρουσιαστεί η «συνολική εικόνα» των φυσικών επιστημών και του πολιτισμού στην εκπαίδευση.

Το μάθημα αποτελείται από τρεις θεματικές ενότητες.
Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται σταθμοί των φυσικών επιστημών που επηρέασαν τον ανθρώπινο πολιτισμό και πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται τα ακόλουθα θέματα:
α) Από το μηχανικό ρολόι στην βιομηχανική επανάσταση.
β) Η ατομική βόμβα και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
γ) Η εξερεύνηση του διαστήματος την εποχή του ψυχρού πολέμου.
δ) Από τη μελέτη του DNA στην βιοηθική.

Στην δεύτερη ενότητα του μαθήματος πραγματοποιείται μια συγκριτική παρουσίαση των φυσικών επιστημών του δυτικού πολιτισμού απέναντι στις ερμηνείες για τον κόσμο των άλλων πολιτισμών όπως του κινέζικου, του ινδικού και του περσικού πολιτισμού αλλά και των διάφορων πολιτισμών των αυτοχθόνων (ινδιάνοι, εσκιμώοι, αυτόχθονες της Αυστραλίας).

Στην τρίτη ενότητα του μαθήματος παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα από τον τρόπο που οι φυσικές επιστήμες έχουν επηρεάσει την τέχνη αλλά και έχουν εκφραστεί μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, ο κινηματογράφος, οι εικαστικές τέχνες και η μουσική.

Για κάθε ένα από τα παραπάνω θέματα παρουσιάζονται παραδείγματα για το σχεδιασμό διδασκαλιών και διδακτικού υλικού για το δημοτικό σχολείο στο πλαίσιο της καλλιέργειας της «συνολικής εικόνας» των φυσικών επιστημών και του πολιτισμού στην εκπαίδευση.