φυσικές επιστήμες & τέχνη

επιστήμη και τέχνη - atlaswiki


Οι φυσικές επιστήμες έχουν συχνά επηρεάσει τις διάφορες μορφές τέχνης και έχουν εκφραστεί μέσα από αυτές. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός έργων τέχνης (ποιημάτων, λογοτεχνικών κειμένων, πινάκων ζωγραφικής, γλυπτών, μουσικών κομματιών, κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικών έργων κ.ά.) που είτε αφορούν τις φυσικές επιστήμες είτε είναι εμπνευσμένα από το χώρο των φυσικών επιστημών.

Στο πλαίσιο αυτού του ερευνητικού προγράμματος του Διδασκαλείου "Δημήτρης Γληνός" αρχικά πραγματοποιείται μια συλλογή, καταγραφή και μελέτη έργων τέχνης που αφορούν ή είναι εμπνευσμένα από τις φυσικές επιστήμες και επιχειρείται για κάθε ένα από αυτά τα έργα να παρουσιασθεί: το ίδιο το έργο τέχνης, ο δημιουργός του, οι έννοιες και τα φαινόμενα των φυσικών επιστημών που εκφράζονται μέσα από αυτό, η ματιά και ερμηνεία του δημιουργού του έργου απέναντι στις φυσικές επιστήμες καθώς και ο τρόπος που φυσικές επιστήμες και τέχνη έχουν συναντηθεί στο συγκεκριμένο έργο τέχνης.

Με αφετηρία την παραπάνω συλλογή, καταγραφή και μελέτη έργων τέχνης που αφορούν ή και είναι εμπνευσμένα από τις φυσικές επιστήμες στη συνέχεια σχεδιάζεται διδακτικό υλικό για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο, το οποίο εκφράζει την συνάντηση τόσο των φυσικών επιστημών με την τέχνη αλλά και με τον πολιτισμό γενικότερα. Το διδακτικό αυτό υλικό αξιολογείται στη συνέχεια μέσα από πραγματικές διδασκαλίες σε δημοτικά σχολεία (οι διδασκαλίες μαγνητοσκοπούνται και αναλύονται).

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται και είναι διαθέσιμα σε όλους και σε όλες τόσο η συλλογή των έργων τέχνης που αφορούν τις φυσικές επιστήμες όσο και το διδακτικό υλικό που σχεδιάζεται.