φύλλο εργασίας για την Rosalyn Sussman Yalow


φύλλο εργασίας για την Rosalyn Sussman Yalow - atlaswikiφύλλο εργασίας για την Rosalyn Sussman Yalow - atlaswiki


(Η παρακάτω δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά της Έκτης τάξης του Δημοτικού.)


Η εικονιζόμενη κυρία είναι μία επιστημόνισσα που ασχολήθηκε με τις θετικές επιστήμες και συγκεκριμένα με την πυρηνική ιατρική. Ονομάζεται Rosalyn Sussman Yalow.Έζησε τον προηγούμενο αιώνα. Είναι Εβραία στην καταγωγή. Οι γονείς της δεν είχαν λάβει κάποια ιδιαίτερη μόρφωση. Δεν είχαν πάει ούτε στο γυμνάσιο.
Το 1977 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Είναι η δεύτερη γυναίκα που πήρε βραβείο Νόμπελ. Η πρώτη ήταν η Μαντάμ Κιουρί,η οποία αποτελούσε και πρότυπο της R.S.Yallow.


Με βάση τα στοιχεία που σας δίνονται συζητείστε στην τάξη για τα προβλήματα που πιστεύετε ότι αντιμετώπισε η εν λόγω επιστημόνισσα και στη συνέχεια γράψτε σε μια παράγραφο την άποψή σας σχετικά με το αν υπάρχουν <<αντρικοί>> και <<γυναικείοι>> κλάδοι, <<αντρικά>> και <<γυναικεία>> επαγγέλματα.μια διδακτική πρόταση από την Καραμήτρου Ελένη

More pages