Debate για τα μολυσμένα ποτάμια

μολυσμέναποτάμιαμολυσμένα ποτάμια

debate
Στην παρούσα δραστηριότητα τα παιδιά θα έχουν την δυνατότητα να κρίνον, να σκεφτούν, να προβληματιστούν και να απαντήσουν σε καίρια ερωτήματα σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης μας. Αφού τους δώσουμε σχετικά κείμενα, τους χωρίζουμε σε 3 ομάδες, η μία εκπροσωπεί τους ‘’ υπεύθυνους’’ επιχειρηματίες , οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δεν τίθεται θέμα μόλυνσης και ότι εφαρμόζονται συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, η άλλη εκπροσωπεί τους κατοίκους που ελπίζουν στον καθαρισμό του ποταμού και η Τρίτη αποτελείται από τους δημοσιογράφους που κατευθύνουν τη συζήτηση. Ακούγονται απόψεις και από τις δύο πλευρές και τα παιδιά προσπαθούν μέσα από την αντιπαράθεση να τεκμηριώσουν τις απόψεις τους βασισμένες σε κείμενα που τους έχουμε δώσει αλλά και από τις γνώσεις που τους παρείχαν οι προηγούμενες δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε.

1. περιγραφή
Στην παρούσα δραστηριότητα θα δοθούν στα παιδιά άρθρα και κείμενα που θα αφορούν τη μόλυνση του Ασωπού. Έπειτα θα χωριστούν σε δύο ομάδες αντιπαράθεσης, στους επιχειρηματίες και στους κατοίκους και μια τρίτη ομάδα που θα αποτελεί τους δημοσιογράφους, οι οποίοι θα θέτουν τις ερωτήσεις στις δύο αντικρουόμενες ομάδες. Φυσικά θα υπάρχει και ο/η δάσκαλος/α που θα συντονίζει τη συζήτηση. Στη συνέχεια, θα τους δοθεί υλικό (ίδιο σε όλους ), το οποίο θα διαβαστεί από την κάθε ομάδα και από το οποίο θα αντλήσουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται για να διαμορφώσουν τις θέσεις τους και να υπερασπιστούν τις απόψεις τους. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα των κατοίκων θα αναφέρει τα παράπονα τους για τη μόλυνση του νερού, ενώ οι ‘υπεύθυνοι’ – επιχειρηματίες θα υποτιμούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και οι δημοσιογράφοι με τη σειρά τους θα θέσουν τις ερωτήσεις που έχουν ετοιμάσει. Τέλος, ο/η δάσκαλος/α θα συντονίζει τη συζήτηση χωρίς να παρεμποδίζει τον ενεργητικό ρόλο των μαθητών.


2. χρονική διάρκεια
Η δραστηριότητα αυτή θα διαρκέσει 2 διδακτικές ώρες, όπου στην πρώτη θα διαβαστούν τα άρθρα και τα κείμενα, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα οι ομάδες και τη δεύτερη διδακτική ώρα θα πραγματοποιηθεί η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων.

3. διδακτικό υλικό


Το διδακτικό υλικό αποτελείται από άρθρα και κείμενα που σχετίζονται με το θέμα μας, καθώς και από ένα φύλλο εργασίας στο οποίο δίνονται οδηγίες για να πραγματοποιηθεί το debate.


άρθρα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητα
ΑΡΘΡΟ 1
Μόλυνση Ασωπού

elet@enet.gr

*Με εξώδικη διαμαρτυρία της, η εταιρεία «KERAKOLL ΕΛΛΑΣ-Χημικά Δομικά Υλικά» διαμαρτύρεται για δημοσίευμά μας της 23ης Φεβρουαρίου, με τίτλο «Διαχρονική ασυδοσία-Ασωπός-Τα πρόστιμα του ΥΠΕΧΩΔΕ "δείχνουν" τους υπαίτιους της ρύπανσης». Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το δημοσίευμα, «με τρόπο απαράδεκτο, μη ανταποκρινόμενο στην αλήθεια και συκοφαντικό, εμπλέκει την εταιρεία μας στο οικολογικό έγκλημα της μόλυνσης του Ασωπού ποταμού και μάλιστα διαχρονικά» και επισημαίνει ότι:

- «Οι παραβάσεις που διαπίστωσαν στην εταιρεία μας οι επιθεωρητές της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ), κατά τον έλεγχο που διενήργησαν την 06/08/2007, είναι καθαρά διοικητικού χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε ρύπανση του περιβάλλοντος εξ αυτών.

- Εναντίον τής από 5/12/2007 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης της ΕΥΕΠ δυνάμει της οποίας επεβλήθησαν πρόστιμα, η εταιρεία μας προσέφυγε νομίμως και εμπροθέσμως ενώπιον του αρμόδιου Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου.

- Η εταιρεία μας δεν διαθέτει υγρά λύματα, πλην των αστικών λυμάτων (προερχόμενα από τουαλέτες, κουζίνες και πλύσιμο δαπέδων), τα οποία, σύμφωνα με την Α.Π. 95274/26.11.2002 "απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εγκατάσταση της βιομηχανίας μας, διατίθενται σε σύστημα σηπτικών δεξαμενών και ακολούθως σε σύστημα απορροφητικών βόθρων, με την έγκριση της αρμόδιας νομαρχιακής αρχής".

- Από την Εκθεση Αυτοψίας (6/8/2007) που συνετάγη από τους επιθεωρητές της ΕΥΕΠ, κατά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι, αφού εξέτασαν όλες τις πιθανές πηγές παραγωγής αποβλήτων (υγρά, αέριες εκπομπές, στερεά επικίνδυνα και μη, κ.λπ.), δεν διαπίστωσαν την παραμικρή ρύπανση ή υποβάθμιση του περιβάλλοντος».

Η εταιρεία διαμαρτύρεται για το περιεχόμενο του δημοσιεύματος και δηλώνει ότι:

- «Δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στο πολύ σοβαρό περιστατικό της μόλυνσης του περιβάλλοντος στην περιοχή του Ασωπού ποταμού, εφόσον δεν παράγει/διαθέτει κατά την παραγωγική διαδικασία κανενός τύπου υγρά βιομηχανικά απόβλητα, ικανά να απειλήσουν το περιβάλλον.

- Διαχειρίζεται και διαθέτει τα στερεά απόβλητα μέσω επαγγελματιών χειριστών και αδειοδοτημένων συνεργατών της περιοχής, με πλήρη σεβασμό των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Εχει πλήρη πίστη στην ελεγκτική δραστηριότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ και των λοιπών ελεγκτικών μηχανισμών, έτσι ώστε να βρεθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι της σοβαρότατης μόλυνσης του Ασωπού ποταμού.

- Συμμερίζεται τη θέση όλων των κατοίκων που διεκδικούν μέτρα πιο αποτελεσματικά για τον σεβασμό των κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να προληφθούν μόνιμες βλάβες του περιβάλλοντος αλλά και της ανθρώπινης υγείας, όπως αυτές που καταγγέλθηκαν πρόσφατα από τα ΜΜΕ».

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το δημοσίευμά μας ήταν αποτέλεσμα των ανακοινώσεων που έκανε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γ. Σουφλιάς την προηγούμενη ημέρα. Για κάθε ενδιαφερόμενο, η σχετική ανακοίνωση Τύπου διατηρείται στην ιστοσελίδα του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ (www.minenv.gr). Τη στιγμή που ακόμα και η εταιρεία δηλώνει «πλήρη πίστη» στο ΥΠΕΧΩΔΕ, θα περίμενε από μια εφημερίδα να αποσιωπήσει τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα πρόστιμα;

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ έλαβε υπ' όψιν τον Κατάλογο Παραβάσεων που δίνει το ΥΠΕΧΩΔΕ και αναφέρει συγκεκριμένα για την KERAKOLL μεταξύ άλλων ότι: «Η εταιρεία δεν διέθετε άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων, κατά παράβαση της Υγειονομικής Διάταξης Ε1β221/01-22 και τα προβλεπόμενα της σχετικής ΑΕΠΟ».

Η εταιρεία επικαλείται Εκθεση Αυτοψίας με ημερομηνία 6/8/2007. Ομως, το ΥΠΕΧΩΔΕ ουδέποτε μας κοινοποίησε παρόμοια έκθεση. Σημειωτέον, μάλιστα, ότι ο υπουργός ανακοίνωσε πρόστιμα βάσει ελέγχων «που πραγματοποιήθηκαν τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2007».

Αρης Χατζηγεωργίου


ΑΡΘΡΟ 2
Τραγικές οι συνέπειες από τη ρύπανσή τουΕΡΩΤΗΣΗ προς τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, με θέμα τη μόλυνση του Ασωπού ποταμού, κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιώργος Μαρίνος, Γιάννης Γκιόκας, Διαμάντω Μανωλάκου Γιώργος Μαυρίκος και Εύα Μελά. Στην Ερώτησή τους, πιο συγκεκριμένα, οι κομμουνιστές βουλευτές σημειώνουν:
«Επανερχόμαστε και θέτουμε για μια ακόμη φορά το πρόβλημα της μόλυνσης του Ασωπού ποταμού και των τραγικών συνεπειών που έχει προκαλέσει και προκαλεί σε βάρος της υγείας και της ζωής χιλιάδων εργατικών - λαϊκών οικογενειών, σε βάρος του περιβάλλοντος. Παρά το γεγονός ότι τεκμηριωμένα έχει αποδειχθεί η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου και άλλων επικίνδυνων καρκινογόνων ουσιών στο νερό της περιοχής.
Παρά το γεγονός ότι δηλητηριάζονται οι αγροτικές καλλιέργειες. Παρά το γεγονός ότι εντείνεται η ανησυχία των κατοίκων μιας μεγάλης περιοχής. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για να σταματήσει η ρίψη βιομη­χα­νικών αποβλήτων, αρνείται να πάρει τα κατάλληλα μέτρα αποκατάστασης της ζημιάς που έχει προκληθεί, αρνείται να εξασφαλίσει την παροχή καθαρού νερού και καταφεύγει σε διάφορους ισχυρισμούς, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.
Επί της ουσίας, τα πρόστιμα που διαφημίζει η κυβέρνηση και η λογική της Ευρωπαϊκής Ενωσης που λέει: "ο ρυπαίνων πληρώνει", συνιστούν τρόπο διαιώνισης της ίδιας απαράδεκτης, επικίνδυνης κατάστασης που επικρατεί τόσα χρόνια επί κυβερ­νήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ καταντώντας τον Ασωπό κανάλι λυμάτων, αποβλήτων.
Μιλάμε για την υγεία και τη ζωή περίπου 250.000 κατοίκων από τη Θήβα έως τα Οινόφυτα, τον Ωρωπό έως την Αυλίδα και την ευρύτερη περιοχή της Αττικο-Βοιωτίας. Μιλάμε για ένα περιβαλλοντικό έγκλημα.
Το ΚΚΕ παρεμβαίνει συνεχώς μέσα και έξω από τη βουλή, αναπτύσσει ή συμμετέχει σε πολύμορφες δραστηριότητες και θα εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση:
1. Για να εξασφαλίσει άμεσα την ύδρευση των οικισμών με νερό καθαρό, με κρατική ευθύνη, χωρίς χαράτσια σε βάρος των κατοίκων.
2. Για να σταματήσει η μόλυνση του Ασωπού και να αποκατασταθεί η ζημιά του υδροφόρου ορίζοντα.
3. Για να πραγματοποιηθούν οι σχετικοί προληπτικοί έλεγχοι για την υγεία των παιδιών και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής.
4. Για να πραγματοποιηθεί συστηματικός έλεγχος για τα αγροτικά και λοιπά διατροφικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή και να εξασφαλιστούν αποζημιώσεις για τους αγρότες που έχουν υποστεί ζημιές.
5. Για να ελεγχθούν όλες οι γεωτρήσεις και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά τους».
ΑΡΘΡΟ 3
Παρεμβάσεις Αγάτσα για Ασωπό και εκπαίδευση
20.11.09
Το σοβαρό ζήτημα της εξυγίανσης της ευρύτερης περιοχής του ποταμού Ασωπού, ως θέμα άμεσης προτεραιότητας έθεσε στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της ελληνικής Βουλής, η βουλευτής του Νομού Βοιωτίας κυρία Αριάδνη Αγάτσα, με την ιδιότητα του μέλους της Επιτροπής. Η κυρία Αγάτσα, επισήμανε ειδικότερα το πρόβλημα του Ασωπού ποταμού και τους κινδύνους που περικλείει η μόλυνση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες προτάσεις και πρωτοβουλίες αντιμετώπισης από την πολιτεία. Ακόμη τόνισε τις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η επιβάρυνση της περιοχής στον υδροφόρο ορίζοντα, καθώς και στην αγροτική οικονομία, αφού έχει παρατηρηθεί μείωση εμπορικής διακίνησης αγροτικών προϊόντων από την συγκεκριμένη περιοχή.
Παράλληλα πρότεινε και την επιτόπια επίσκεψη της Επιτροπής στη Βοιωτία, τόσο για την κατανόηση των γενικότερων περιβαλλοντικών προβλημάτων, ειδικότερα στον Ασωπό αλλά και στο βοιωτικό ορεινό όγκο της Πάρνηθας, ώστε να έχουν ιδία αντίληψη όλοι οι βουλευτές μέλη της Επιτροπής. Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής συμπεριλαμβάνουν τα ζητήματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος, προστασία Βιοποικιλότητας, τη Ρύπανση, τους Υδάτινους Πόρους, την περιβαλλοντική Προστασία Αρχαιολογικών περιοχών, τον Ανασχεδιασμό Πόλεων κ.α.π.

ΑΡΘΡΟ 4
Ανδρέας Τσάκωνας: «Όλοι μαζί πρέπει να παλέψουμε για την αναβάθμιση της Βόρειας Αττικής»
04.01.2008 20:37
Τι είναι αυτό που γεμίζει έναν Νομαρχιακό σύμβουλο;
- Είναι ότι βλέπει προβλήματα της ευρύτερης περιοχής και μπορεί να συνδυάσει λύσεις που έχουν εφαρμοστεί σε μιά άλλη περιοχή με το ίδιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, στην οποία έχει σήμερα το πρόβλημα. π.χ. με το θέμα της μόλυνσης στον Ασωπό ποταμό, έχουμε παραδείγματα αντιμετώπισης της Νομαρχίας μας στην μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα στο Κορωπί. Που μετά τους ελέγχους των οργάνων και υπηρεσιών της Νομαρχίας επέβαλε στις εταιρίες που μόλυναν να κλείσουν ή να μην προχωρήσουν σε επεκτάσεις των εγκαταστάσεών τους και των εξοπλισμών τους. Αυτό θα ήταν καλό να συμβεί στον Ασωπό, να σταματήσουν δηλαδή κάποιοι να λειτουργούν αν δεν εφαρμόσουν τους περιβαλλοντικούς όρους για τους οποίους έχουν δεσμευτεί απ’ το νόμο να εφαρμόσουν.
Όμως αυτές οι βιομηχανίες που ρυπαίνουν δεν βρίσκονται στο κομμάτι της Ανατολικής Αττικής αλλά της Βοιωτίας.

Που σημαίνει ότι η Νομαρχία Αν. Αττικής δεν μπορεί να επέμβει;
- Άμεσα όχι, έμμεσα ναι και να σας εξηγήσω. Είμαι στην διαπαραταξιακή επιτροπή αντιμετώπισης του προβλήματος της ρύπανσης Ασωπού της Νομαρχίας, όπου μαζί με την κα Ιωάννα Στεργίου τον κ. Θανάση Μπαλή και τον κ. Κοκκινόπουλο συμμετέχουμε στις συναντήσεις που κάνουμε με το αντίστοιχο όργανο της Βοιωτίας. Εκεί ο Νομάρχης της Βοιωτίας στην τελευταία συνάντηση στη Λειβαδιά, παρουσία του Νομάρχη μας κ. Λεωνίδα Κουρή, εξέφρασε την άποψή του για το ΒΙΠΕ Τανάγρας ότι είναι ομόφωνη η απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου στην επέκταση. Στη συζήτηση που ακουλούθησε εμείς, του τονίσαμε ότι έχουμε προσβάλει την απόφαση αυτή, της επέκτασης, στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν κι αυτός να συμφωνήσει ότι οι έλεγχοι από μέρος της Νομαρχίας του ήταν ελλειπείς ως σήμερα και θα έπρεπε να ενταθούν. Προσωπικά δε η στάση του Νομάρχη Βοιωτίας μου δημιούργησε την απορία, πώς η Νομαρχία παίρνει θετική ομόφωνη απόφαση, όταν οι θάνατοι από καρκινοπάθειες θερίζουν τα Οινόφυτα και σε μιά προβληματική περιοχή, επιβαρύνεις κι άλλο τον ίδιο χώρο με περισσότερες βιομηχανίες ρίχνοντας ταυτόχρονα, περισσότερα απόβλητα στον Ασωπό ποταμό.

Πιστεύεται ότι οι βιομηχανίες μπορούν να συμμορφωθούν και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους;
- Οι βιομηχανίες αργά ή γρήγορα όσο ο Υπουργός κ. Σουφλιάς θα ρίχνει πρόστιμα και οι υπηρεσίες θα εντατικοποιούν τους ελέγχους είναι προς το συμφέρον τους να συμμορφωθούν και εννοώ το οικονομικό συμφέρον. Να σας θυμίσω εδώ ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει χρηματοδοτήσει τους βιολογικούς τους καθαρισμούς και έχουν υπογράψει να τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους στις επιχειρήσεις τους. Σε αυτή λοιπόν την πλευρά πιέζουμε μαζί με το Νομάρχη κ. Λεωνίδα Κουρή.

Σε ένα από τα τελευταία Νομαρχιακά Συμβούλια νομίζω ότι θέσατε και μιια δέσμη προτάσεων για τον Ασωπό Ποταμό, μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια.
- Πράγματι κ. Μπούκη, ζήτησα να υπάρχει μια απόλυτη συνεργασία όλων των φορέων, ώστε να φαίνεται πιο δυναμικά η αντίδρασή και ο αγώνας μας προς τα έξω. Γιατί εάν ο κάθε φορέας ή μεμονωμένα άτομα ασκούν δική τους πολιτική, που μπορεί να είναι και σωστή, στην πορεία αυτή η αντίδραση και η δυναμική που θέλουμε να δείξουμε όλοι μας χάνεται. Άρα θα πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε σαν μία γροθιά και να δείξουμε αυτή τη δυναμική στα κυβερνητικά κλιμάκια που παίρνουν τις αποφάσεις. Άλλη μία πρόταση - και σε αυτό συμφώνησε ένθερμα και η κα Στεργίου - είναι να προβάλλουμε τη θέση μας και την εναντίωσή μας εκτός από τα κυβερνητικά κλιμάκια και στα Ευρωπαϊκά Όργανα και στον αρμόδιο Επίτροπο Περιβάλλοντος που αυτή την περίοδο όπως όλοι γνωρίζουμε είναι Έλληνας, ο κ. Σταύρος Δήμας. Μάλιστα σε μιά πρόσφατη ημερίδα που έκανε η ΟΝΝΕΔ για το Περιβάλλον αναφέρθηκε το πρόβλημα της Βόρειας Αττικής. Βρέθηκα και μίλησα με τον Πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ τον κ. Παπανικολάου και με συνεργάτες του κ. Δήμα στην Ελλάδα και μου είπαν ότι είναι πρόθυμοι να θέσουμε αυτές τις θέσεις μας στον κ. Δήμα, ώστε να συνεισφέρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζοντας οικονομικά την επίλυση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Βέβαια δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και την παρέμβαση του Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σουφλιά ο οποίος είναι ο πρώτος υπουργός μετά το 1969 που δήλωσε ότι είναι πρόβλημα Εθνικό, η ρύπανση του Ασωπού ποταμού και όχι μόνο τοπικό ή Διανομαρχιακό.

Νομίζετε ότι η ρύπανση του Ασωπού ποταμού πλήτει μόνο τον Δήμο Ωρωπού;
- Η ρύπανση του Ασωπού δεν πλήτει μόνο το Δήμο Ωρωπού. Ενδιαφέρει τους Δήμους και τις Κοινότητες της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Αττικής, διότι εάν μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας θα δημιουργήσει πρόβλημα και σε αυτούς τους Δήμους. Το θέμα της ρύπανσης του Ασωπού, πιστεύω, ότι χτυπάει την εμπορικότητα και τον τουρισμό της Βόρειας Αττικής. Είμαστε μια περιοχή που απέχει σχεδόν μια ώρα απ’ το κέντρο της Αθήνας και 20 λεπτά από την Κηφισιά και θα μπορούσαμε να δώσουμε μία διέξοδο σε ανθρώπους του κέντρου προς τη θάλασσα τη φύση, προς μια άλλη ποιότητα αναβαθμισμένης ζωής που την έχουν ανάγκη. Με όλα αυτά που συμβαίνουν σίγουρα πολλοί το σκέφτονται.

Μπορεί να είμαστε τόσο κοντά στην Αθήνα αλλά πιστεύω ότι υστερούμε σε υποδομές. Πως θα πείσουμε τον επισκέπτη ή τον παραθεριστή να μας επισκεφθεί;
- Θα σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν από την Αγ. Παρασκευή ή από την Νέα Φιλαδέλφεια και αναζητούν σπίτια στην Χαλκίδα δηλαδή άλλη μισή ώρα πιο μακριά από εμάς. Θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έργα υποδομής και να δεχτούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους π.χ. γιατί η Βόρεια Αττική να μην έχει μια μεγάλη μαρίνα ελλιμενισμού σκαφών που θα μπορούσε να υποκαταστήσει τις μεγάλες μαρίνες του Λαυρίου, της Βουλιαγμένης ή της Βούλας. Φεύγει ένα σκάφος από τη Χαλκίδα και για να εφοδιαστεί φτάνει στη Ραφήνα. Θα μπορούσε να γίνει μια μεγάλη μαρίνα είτε στον Κάλαμο, είτε στο Μαρκόπουλο είτε στον Ωρωπό.
Δεν σας κρύβω ότι είναι μία ιδέα που την έχω συζητήσει με τον Νομάρχη μας και το έχει δει πολύ θετικά.

κείμενα που θα χρησιμοποιηθούν για τη δραστηριότητα


ΚΕΙΜΕΝΟ 1
Μαφία διακινεί τοξικάαπόβλητα
16 12 2009
Πηγή: ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ
Κοντά στην ανακάλυψη μαφιόζικου κυκλώματος που διακινεί επικίνδυνα τοξικά απόβλητα βιομηχανιών της Βοιωτίας και τα εναποθέτει ανεξέλεγκτα σε άλλες περιοχές, βρίσκεται το υπουργείο Περιβάλλοντος που διεξάγει έρευνες σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.
Διαστάσεις μαφιόζικου εγκλήματος παίρνει η υπόθεση του Aσωπού. Όπως αποκαλύπτει, στην «H», η ειδική γραμματέας Eπιθεωρητών Περιβάλλοντος κ. Mαργαρίτα Kαραβασίλη, το υπουργείο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την αστυνομία βρίσκονται στα ίχνη κυκλώματος παράνομης διακίνησης και διάθεσης τοξικών αποβλήτων που δρα στην Eλλάδα.
Σύμφωνα με πηγές της EΛ.AΣ., η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο στο κύκλωμα να παίρνουν μέρος και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Aσωπού και οι οποίες έχουν εντοπιστεί από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος να παραβαίνουν τη νομοθεσία για τη διαχείριση των τοξικών αποβλήτων και να έχουν τιμωρηθεί με χρηματικά πρόστιμα.
Eπιπλέον, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις για τη συμμετοχή στο κύκλωμα και της ιταλικής μαφίας. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η διακίνηση γίνεται με φορτηγά που παραλαμβάνουν τοξικά απόβλητα από διάφορες βιομηχανικές μονάδες και έπειτα τα εναποθέτουν ανεξέλεγκτα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Mια από αυτές τις περιοχές φαίνεται να είναι και ο δήμος Mεσσαπίας της Eύβοιας, όπου -όπως έχει γράψει παλιότερα η «H»- εντοπίστηκαν λάκκοι με τοξικά απόβλητα (συγκεκριμένα στην περιοχή του χωριού Kοντοδεσπότη).
Σύμφωνα, μάλιστα, με μετρήσεις του Γενικού Xημείου του Kράτος, που έγιναν για λογαριασμό της νομαρχίας Eυβοίας, εντοπίστηκαν υψηλές συγκεντρώσεις μαγγανίου, μολύβδου, νικελίου, σιδήρου, χαλκού, χρωμίου, ψευδαργύρου, χρωμίου, κυανιούχων κ.α. Mέταλλα που δεν έχουν καμία σχέση με τα ελαιοτριβεία που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, άλλα είναι φανερό ό,τι αφορούν σε βιομηχανικά απόβλητα τα οποία έχουν μεταφερθεί εκεί. ΚΕΙΜΕΝΟ 2 Ασωπός ποταμός: έγκλημα χωρίς τέλος 20 Φεβρουαρίου, 2009
Ειδήσεις Περιβάλλον:
Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζεται η ρύπανση του Ασωπού ποταμού και η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί ακόμα περισσότερο καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης επιπλέον βιομηχανικών μονάδων στη Βοιωτία αλλά και η δημιουργία ενεργειακών κέντρων.
Στο μεταξύ, ανεξάρτητες έρευνες από πανεπιστημιακά ιδρύματα αποδεικνύουν ότι η ρύπανση του Ασωπού ξεπερνά τα όρια της Αττικής και της Βοιωτίας και επεκτείνεται σε όλο τον Ευβοϊκό κόλπο.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα, τα υπόγεια ύδατα στην περιοχή του Ασωπού είναι εξαιρετικά τοξικά καθώς καταγράφονται συγκεντρώσεις που ξεπερνούν τα 100 μικρογραμμάρια εξασθενούς χρωμίου ανά λίτρο νερού.
Επιπλέον, μετά από δειγματοληψία, εντοπίστηκαν στα ύδατα του Ασωπού υψηλές συγκεντρώσεις νικελίου, νιτρικών, φωσφορικών αλλά και ολικού χρωμίου.
Η μεγαλύτερη καταστροφή εντοπίζεται στη βιομηχανική περιοχή των Οινοφύτων, όπου οι συγκεντρώσεις ολικού σιδήρου στα υπόγεια ύδατα ξεπερνούν τα 1.000, ακόμα και τα 2.000 μικρογραμμάρια ανά λίτρο.
Έρευνα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στα Οινόφυτα έφερε στην επιφάνεια τρομακτικά στοιχεία για τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στην ευρύτερη βιομηχανική ζώνη.
Πιο συγκεκριμένα, αποδείχτηκε ότι κάποιες από τις επιχειρήσεις διαθέτουν βιολογικό καθαρισμό για την πρωτοβάθμια επεξεργασία των αποβλήτων, αποφεύγουν όμως να τον χρησιμοποιούν δεδομένου ότι αυξάνει το κόστος παραγωγής των προϊόντων. Το αποτέλεσμα είναι ότι επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα ξεχύνονται ανεξέλεγκτα στους χωματόδρομους.
Υπενθυμίζεται ότι τα κρούσματα καρκίνου στους κατοίκους της περιοχής των Οινοφύτων αυξάνονται συνεχώς, ενώ την τελευταία 15ετία οι θάνατοι από τη συγκεκριμένη ασθένεια τετραπλασιάστηκαν.
Παρά τις διαστάσεις που έχει λάβει το θέμα, οι βιομηχανίες παραμένουν ατιμώρητες και το περιβαλλοντικό έγκλημα συνεχίζεται. Απ’ ότι φαίνεται τα τσουχτερά πρόστιμα δεν αποτελούν δραστικό μέτρο, με αποτέλεσμα οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ασωπού να μολύνουν το περιβάλλον όλο και περισσότερο.

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Έρευνα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) για τη ρύπανση στον Ασωπό ποταμό, που έμεινε στα συρτάρια για περισσότερο από ένα χρόνο, αποκαλύπτει ότι η ευρύτερη περιοχή του Ασωπού (Βορειοανατολική Αττική και Βοιωτία) έχει επιβαρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από επικίνδυνα τοξικά, όπως εξασθενές χρώμιο και άλλες καρκινογόνες ουσίες, από τις δραστηριότητες παρακείμενων βιομηχανιών. Παράλληλα, η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα έχει επηρεάσει και τις καλλιέργειες.

Παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μελέτη ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008 και κοινοποιήθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, δεν προωθήθηκε στη Νομαρχία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι πρόσφατα, καθώς θεωρήθηκε ότι τα συμπεράσματά της δεν τεκμηριώνονται επαρκώς.

Η μελέτη εντοπίζει συγκεντρώσεις που ξεπερνούν τα 100 μικρογραμμάρια εξασθενούς χρωμίου ανά λίτρο νερού στην Παραλία Αυλίδος, δυτικά των Οινοφύτων και συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωμίου 50 μικρογραμμάρια/λίτρο νότια των Οινοφύτων πέριξ της κοίτης του Ασωπού, ενώ μικρότερες είναι οι συγκεντρώσεις στα υπόγεια ύδατα. Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία το όριο ποσιμότητας είναι τα 50 μικρογραμμάρια ολικού χρωμίου ανά λίτρο. Παράλληλα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επισημαίνει ότι τέτοιου είδους καρκινογόνες ουσίες δεν θα πρέπει καν να εντοπίζονται στα ύδατα.

Εκτός του εξασθενούς χρωμίου, στη μελέτη γίνεται αναφορά και στις συγκεντρώσεις ολικού σιδήρου που ανέρχονταν σε 1.000 με 2.000 μικρογραμμάρια ανά λίτρο, ενώ το όριο είναι τα 200. Το πρόβλημα εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στα υπόγεια ύδατα ανατολικά της Παραλίας Αυλίδας, στον κάμπο του Ασωπού νότια των Οινοφύτων, βόρεια του Χαλκουτσίου, ανατολικά της Συκαμίνου, βορειοδυτικά του Αγίου Θωμά και νότια του Ασπροκάμπου. Εντοπίστηκαν επίσης σε υψηλές συγκεντρώσεις, νικελίου, ολικού χρωμίου και άλλων ουσιών.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας, η εκτεταμένη ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής έχει ήδη γίνει εμφανής και στις καλλιέργειες, καθώς εντοπίστηκε χρώμιο σε αγροτικά προϊόντα της περιοχής Οινοφύτων – Ασωπού. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες ποσότητες βρέθηκαν στη ρίζα της ρόκας (1,36 mg/kg) στο κοτσάνι (0,58 mg/kg) και στα φύλλα (0,40 mg/kg). Υψηλή συγκέντρωση χρωμίου εντοπίστηκε επίσης σε καρότα, μαρούλια, πατάτες και κολοκυθάκια.

Για τις πιθανές επιδράσεις της κατανάλωσης τέτοιου είδους ουσιών μέσω των οπωροκηπευτικών μίλησε στην εφημερίδα η καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Παθολογικής Ανατομίας, Πολυξένη Νικολοπούλου – Σταμάτη: «Όριο ασφάλειας για την υγεία δεν υπάρχει όταν μιλάμε για ουσίες αποδεδειγμένα καρκινογενείς. Δεν θα νοσήσουν όλοι όσοι εκτεθούν σε αυτές, όμως, αν υπάρχει καταγεγραμμένη γονιδιακή προδιάθεση, θα υποβοηθηθεί και η πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου θα πολλαπλασιαστεί».
ΚΕΙΜΕΝΟ 4
Ακούγεται (π.χ., χθεσινοβραδινό δελτίο Sky) ότι το θέμα του Ασωπού έρχεται πάλι στην επικαιρότητα. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Μέχρι τότε, ίσως θα ήταν χρήσιμο ένα thread για το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα ποτάμια και το χρώμιο. Αργότερα, θα ακολουθήσει ένα σχόλιο για τις επιπτώσεις του χρωμίου.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για το χρώμιο μιλούν και άλλες διατάξεις -π.χ., για τα ηλεκτρονικά απόβλητα, ή την γεωργική λάσπη. Το χρώμιο έχει βιομηχανικές χρήσεις, και υπάρχει και στα αστικά λύματα.

Φυσικά, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση είναι έκνομη. Πρέπει όμως να ξέρουμε γιατί συμβαίνει αυτό, και ποιος έχει την ευθύνη.

Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα - που αναδημοσιεύθηκε στην λίστα- όλες οι επιχειρήσεις του Ασωπού λειτουργούν νόμιμα από το 1979. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το όριο του συνολικού χρωμίου είχε οριστεί τότε στα 2200 μικρογραμμάρια ανά λίτρο. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας.

1. Αρχίζουμε με την ΚΥΑ (κοινή υπουργική απόφαση) 46399/4352/1986 (ΦΕΚ Β' 438), που αφορά τα παράκτια νερά για κολύμβηση και οστρακοκαλλιέργεια. Η απόφαση καλύπτει και το χρώμιο, για το οποίο δεν ορίζει όρια. Την αναφέρω απλώς γιατί ο Ασωπός εκβάλλει στην θάλασσα, σε μία περιοχή που κολυμπούν πολλοί άνθρωποι. Η απόφαση αυτή προβλέπει συχνές δειγματοληψίες με ειδικές μεθόδους. Συνεπώς, οι αρμόδιες αρχές έχουν υποχρέωση από το 1986 να καταγράφουν το χρώμιο στα παράκτια νερά, και σίγουρα θα είχαν καταγράψει την αύξησή του. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 8,

"το ΥΠΕΧΩΔΕ, από κοινού με τα καθ' υλην αρμόδια υπουργεία....αποστέλλει αιτιολογημένη εισήγηση προς κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, από τις δραστηριότητες του οποίου υπάρχει κίνδυνος να επηρρεασθούν...οι προβλεπόμενες χρήσεις..."

Έχει συμβεί αυτό;

2. Συνεχίζουμε με την ΚΥΑ 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196 Β'), για τα υπόγεια νερά. Το χρώμιο αναφέρεται ρητά στον κατάλογο ΙΙ - δηλαδή, τις "ουσίες, οι οποίες λόγω τοξικότητας, ανθεκτικότητας και βιοσυσσωρεύσεως" βλάπτουν τα νερά. Ωστόσο, η υπουργική απόφαση απαιτεί προκαταρκτική έρευνα για να μην μπει το χρώμιο στα υπόγεια νερά. Επιπλέον, χρειάζεται μελέτη περιβαλλοντικών όρων πριν δοθεί η άδεια απόρριψης χρωμίου. Για να δοθεί η έγκριση, πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα εποπτείας του δημοσίου, και η τήρηση τεχνικών προφυλάξεων.

Υπέυθυνος είναι ο Νομάρχης. Το ΥΠΕΧΩΔΕ διατηρεί αρχείο, και ενημερώνει τις ευρωπαϊκές αρχές. Η απόφαση δηλώνει ότι το αρχείο προστατεύει το επαγγελματικό απόρρητο. Να ναι καλά οι άνθρωποι που το σκέφτηκαν.

Δυστυχώς, η απόφαση αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί μετά το 1988. Για τις παλαιότερες επιχειρήσεις, η απόφαση ορίζει τα εξής (άρθρο 7§1): "όσοι μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας...διενεργούν απορρίψεις στα υπόγεια νερά επικίνδυνων ουσιών....οφείλουν να τηρούν τους όρους που προβλέπονται από την ...χορηγηθείσα σε αυτούς άδεια...".

Συνεπώς, οι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν το 1988 συνεχίζουν ανενόχλητες τις απορρίψεις χρωμίου με το παλιό όριο. Ανοίγει έτσι ένα τεράστιο παραθυράκι, που προστατεύει τις πιο απηρχαιωμένες και ρυπογόνες επιχειρήσεις - ακριβώς αυτές που θα έπρεπε να απασχολούν κυρίως το ελληνικό κράτος.

Υπογράφουν, μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαντωνίου (ως υφυπουργός Εθν. Οικονομίας) και ο κ. Τσοχατζόπουλος (ως Υπ. Εσωτερικών).

3. Το 2001 εκδίδεται η ΚΥΑ 4859/726/2001 (ΦΕΚ Β' 253), για τα υγρά απόβλητα. Η απόφαση ορίζει ημερήσια και μηνιαία όρια για το χρώμιο στα απόβλητα. Εφεξής, το ΥΠΕΧΩΔΕ εξασφαλίζει την επιτήρηση του υδατικού περιβάλλοντος, και ο νομάρχης πρέπει να υποβάλλει ετήσιες εκθέσεις για τις απορρίψεις στο ΥΠΕΧΩΔΕ: συμβαίνουν αυτά;

4. Λίγο νωρίτερα, είχε εκδοθεί η ΠΥΣ (Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου) 2/2001 (ΦΕΚ Α'15) για την απόρριψη ορισμένων επικίνδυνων στα επιφανειακά ύδατα - μεταξύ των άλλων, ποτάμια. Για κάθε απόρριψη, απαιτείται έγκριση ΜΠΕ (μελετών περιβαλλοντικών όρων) (άρθρο 4§2γ). Υπάρχει;

Το ελληνικό κράτος χρειάστηκε 13 χρόνια για να ορίσει όρια στο χρώμιο (1988-2001). Η σχετική οδηγία (76/464/ΕΟΚ) εκδόθηκε στις 4 Μαίου 1976. Το πολυάσχολο ΥΠΕΧΩΔΕ χρειάστηκε 21 χρόνια από την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ και 15 χρόνια από τον νόμο-πλαίσιο για το περιβάλλον για να την ..μεταφράσει. Πάντως, ο ποιοτικός στόχος για το χρώμιο ορίζεται, για πρώτη φορά, στα 50 μικρογραμμάρια το λίτρο. Οι ποιοτικοί στόχοι διαφέρουν από τα όρια - με την έννοια ότι η πολιτεία πρέπει να καταρτίσει κάποιο πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα για την επίτευξή τους. Συνεπώς, τα 2200 μικρογραμμάρια παραμένουν, αλλά το ελληνικό κράτος πρέπει να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για να γίνουν 50.

Η κατάρτιση του προγράμματος γίνεται από κοινού από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπ. Γεωργίας και το Υπ. Υγείας. Μάλιστα, το ΥΠΕΧΩΔΕ υποβάλλει σχετική έκθεση στην ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι άγνωστο αν έχουν συμβεί όλα αυτά: θυμάμαι αμυδρά ότι, από πλευράς μελετών, κάτι έχει γίνει.

Η ΠΥΣ, επίσης καταργεί κάθε διάταξη που αντίκειται σε αυτή. Έτσι, το παλιόχαρτο του 1979 ολοκλήρωσε τότε (αν όχι νωρίτερα) την καριέρα του.

5 Η παραπάνω ΠΥΣ εξειδικεύθηκε από την ΚΥΑ 50388/2003 (ΦΕΚ Β' 186). Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει το πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης. Ο Ασωπός και το χρώμιο αναφέρονται ρητά. Φορέας υλοποίησης είναι το ΥΠΕΧΩΔΕ. Προβλέπονται δειγματοληψίες 4 φορές το χρόνο - συνολικά 1900 ετησίως (από όλη την χώρα). Είναι άγνωστο πως, με 4 δειγματοληψίες το χρόνο (2003-2007), τα μικρογραμμάρια σήμερα έφθασαν τα 2200 μgr/l. Ο ποιοτικός στόχος για το χρώμιο παραμένει το 2003 στα 50 μικρογραμμάρια ετησίως (μέσος όρος των 4 μετρήσεων). Επίσης, ορίζονται εθνικά όρια εκπομπών για το χρώμιο - 1 μιλιγραμμάριο μηνιαίως.

Ρητά ορίζεται ότι η αδειοδότηση των βιομηχανιών πρέπει να είναι σύμφωνη με τα παραπάνω. Το παραθυράκι για τις παλιές επιχειρήσεις κλείνει οριστικά, γιατί επιβάλλεται η χρήση των καλύτερων δυνατών τεχνικών, και η αλλαγή των ορίων προς το αυστηρότερο. Οι στόχοι έπρεπε να είχαν επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 2003.

Για την εφαρμογή του προγράμματος, υπάρχει - υποτίθεται- διυπουργική επιτροπή (η " Επιτροπή Παρακολούθησης του Εθνικού Προγράμματος Μείωσης της Ρύπανσης"), με εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους υπουργείων και ΜΚΟ. Οι αρμόδιοι πρέπει να ενημερώνουν τις ευρωπαικές αρχές για την πορεία του προγράμματος: συμβαίνει αυτό;

Όσον αφορά το πρόγραμμα, σημειώνονται τα εξής:

"Καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουν εντοπισθεί στα επιφανειακά νερά ...υψηλές συγκεντρώσεις των ουσιών αυτών, ....έμφαση δίνεται στην διατήρηση της κατάστασης αυτής..."

Περιέργως, λίγες σελίδες πιο κάτω, επισυνάπτουν ένα πίνακα, που δείχνει ότι το 2000 οι συνολικές απορρίψεις χρωμίου σε όλη την χώρα ήταν εν μέρει πάνω από τα όρια. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου....

6.Ακολουθεί η ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β' 892), για το πόσιμο νερό. Όρια στο χρώμιο-50 μgr/l (μικρογραμμάρια το λίτρο). Χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης: μέχρι τις 25.12.2003. Σε λίγο, κλείνουμε 4 χρόνια λοιπόν. Μία άμορφη μάζα από συναρμόδιες αρχές (νομαρχίες, περιφέρειες, ΕΦΕΤ, Υπ. Υγείας) αναλαμβάνουν υποχρεώσεις για την παρακολούθηση και τις επανορθωτικές ενέργειες: μόνο ένας πρωθυπουργός (με ελικόπτερο) τους λείπει για τον συντονισμό. Προβλέπεται η δυνατότητα παρεκκλίσεων-με ενημέρωση των ευρωπαϊκών αρχών. Το άρθρο 8§4 ορίζει τα εξής:

"Σε περίπτωση μη τήρησης των παραμετρικών τιμών ή των προδιαγραφών...οι συναρμόδιες αρχές εξετάζουν πόσο αυτή...δημιουργεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία. Οι συναρμόδιες αρχές αναλαμβάνουν επανορθωτικές ενέργειες για την αποκατάσταση της ποιότητας του νερού...Οι συναρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι...οι καταναλωτές ενημερώνονται..."

Σημειώνεται ότι όλες οι αποφάσεις που ακολουθούν παραμένουν σε ισχύ. Αρκετές από αυτές προβλέπουν ποινικές ευθύνες και διοικητικές κυρώσεις. Κάθε μία από αυτές είναι μία υπόσχεση που δεν τηρήθηκε, ένα ράπισμα στο κοινωνικό συμβόλαιο.


φύλλο εργασίας
1)Σήμερα θα συμμετάσχετε σε μια συζήτηση που λέγεται Debate. Το θέμα του θα είναι η μόλυνση των υδάτων.
2)Όλα τα παιδιά της τάξης θα χωριστείτε σε τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα θα είναι αυτή των δημοσιογράφων, οι οποίοι διαβάζοντας τα άρθρα που θα τους μοιραστούν θα βγάλουν κάποιες ερωτήσεις τις οποίες θα παραθέσουν στις άλλες δύο ομάδες.
3)Η μία ομάδα θα αναπαραστήσει τους κατοίκους, οι οποίοι θα υποστηρίζουν τις θετικές συνέπειες και εφαρμογές από την χρήση του καθαρού νερού των ποταμών και θα τονίζει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν από την μόλυνση του Ασωπού.
4)Η άλλη ομάδα θα αναπαραστήσει τους ‘υπεύθυνους’ - επιχειρηματίες που θα υποτιμούν τη σοβαρότητα της κατάστασης και θα προσπαθούν να δείξουν πως δεν ευθύνονται αυτοί.
5)Έχετε στη διάθεσή σας μισή ώρα για να διαβάσετε τα άρθρα προσεκτικά και να είστε προετοιμασμένοι να απαντήσετε σε κάθε ερώτηση που θα σας θέσουν οι “ δημοσιογράφοι “ .
6)Στη συνέχεια θα μας παρουσιάσετε ένα ολοκληρωμένο Debate με οργάνωση και συνοχή.
7)Προσπαθήστε να είστε περιεκτικοί στις απαντήσεις σας και να επικρατεί ένα ήπιο κλίμα.
4. χάρτης εννοιών με τις παρακάτω προτάσεις
Ο εκπαιδευτικός δίνει άρθρα και κείμενα σχετικά με απόψεις επιχειρημάτων, γίνεται από τις ομάδες των κατοίκων, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων που συμμετέχουν στο debate και βγαίνουν συμπεράσματα
Ο εκπαιδευτικός δίνει άρθρα και κείμενα σχετικά με συνέπειες από μόλυνση των νερών, γίνεται από τις ομάδες των κατοίκων, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων που συμμετέχουν στο debate και βγαίνουν συμπεράσματα
Ο εκπαιδευτικός δίνει άρθρα και κείμενα σχετικά με αναφορές κατοίκων, γίνεται από τις ομάδες των κατοίκων, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων που
συμμετέχουν στο debate και βγαίνουν συμπεράσματα
5. διαφορετικές θεματικές περιοχές που εμπλέκονται


- Γλώσσα (κατανόηση κειμένου, κριτική ικανότητα και εξαγωγή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για κάθε ομάδα, όπως προκύπτουν μέσα από τα κείμενα).
- Μελέτη περιβάλλοντος
- Γεωγραφία

6. δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη
Η δραστηριότητα του debate συμβάλλει με ποικίλους τρόπους στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους μαθητές. Τα παιδιά μαθαίνουν να επιχειρηματολογούν, να ακούν και να σέβονται τις απόψεις των συνομιλητών τους, να στηρίζουν τις δικές τους και γενικά να κάνουν δημοκρατικό διάλογο. Τέλος, οι μαθητές μέσω αυτής της δραστηριότητας θα μάθουν να χρησιμοποιούν πηγές και να αντλούν από εκεί τα σημαντικά στοιχεία.


μια διδακτική πρόταση από την Γιαγμουρίδου Μαρία, τη Θεολόγου Κωνσταντίνα,την Καρασακαλίδου Δήμητρα και την Αϊβαλιώτη Ευαγγελία

More pages