R.I.P. : Λίμνη Κάρλα


Ένας υγρότοπος που πέθανε……


«Η λίμνη Κάρλα αποτελούσε το μεγαλύτερο και σημαντικότερο ελληνικό
υγρότοπο.
Η πεδιάδα γύρω της παρουσίαζε μεγάλη παραγωγικότητα.
Η ιχθυοπαραγωγή ήταν επίσης πολύ υψηλή.
Το 1962 η λίμνη Κάρλα αποξηράθηκε από τη δημιουργία αποστραγγιστικής
σήραγγας προς τον Παγασητικό Κόλπο.
Σήμερα θεωρείται ότι η αποξήρανση της λίμνης ήταν μεγάλο λάθος…….»


Η λίμνη Κάρλα1η Δραστηριότητα στο μάθημα της Γλώσσας.
(καταγραφή γλωσσικών στοιχείων, με τα οποία θα περιγράφουν τον υγρότοπο- επιθετικούς προσδιορισμούς, ρήματα, ουσιαστικά κτλ.)

Περιγραφή
Αφού ολοκληρωθεί η επίσκεψη μας στον υγρότοπο της περιοχής μας, και ήδη οι μαθητές και οι μαθήτριες μας είναι
ευαισθητοποιημένοι, καλούνται να εργαστούν στις ήδη δομημένες ομάδες τους, παρουσιάζοντας η κάθε μια ένα κείμενο που
μπορεί να είναι ένα ποίημα ή πεζό, περιγράφοντας όσα είδαν στον υγρότοπο.

Χρονική διάρκεια
Δίνεται ένας εύλογος χρόνος των 20 λεπτών για να μπορέσουν οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες να καταθέσουν το κείμενό τους.

Διδακτικό υλικό
Όσα διάβασαν από τις ιστοσελίδες και τα κείμενα που τους δόθηκαν, βιβλίο Γραμματικής και το Ορθογραφικό τους Λεξικό.

Χάρτης εννοιών
ΘΕΜΑ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ

Κείμενα:
 • Ποίημα
 • Πεζά
Τι κάνουμε με το λόγο:
Αναφερόμαστε σε πραγματικότητα
Αναφορικός λόγος
· Περιγραφή.

· Παρατήρηση- διαπίστωση κειμενικής και σημασιο-λογικής δομής.


· Περιεχόμενο.
Γραμματικά μέσα περιγραφής:
· Απλή πρόταση
· Συνδετικά ρήματα
· Επιθετικοί προσδιορισμοί
· Οριστική γ’ πρόσωπο
· Εξακολουθητικός τρόπος ενέργειας.
· Λεξιλόγιο:
θεματικό
Μεταγλωσσικό
· Ορθογραφία

Δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη.

· Η δεξιότητα της επικοινωνίας (ομιλία, ακρόαση, ανάγνωση, γραφή, επιχειρηματολογία, διάλογος κτλ.)

· Η δεξιότητα – ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας με στόχο την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών.

· Η ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες, μέσα από το σεβασμό, την αναγνώριση και τη βέλτιστη κοινωνική αλληλεπίδραση.

· Η ικανότητα βελτίωσης της ατομικής επίδοσης μέσα από τον αναστοχασμό, την εξεύρεση λύσεων και την κριτική αξιολόγηση της εργασίας τους.

· Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η λίμνη Κάρλα2η Δραστηριότητα στο μάθημα των Μαθηματικών
(εκτάσεις, χρήση κλίμακας κτλ.)

Περιγραφή
Ήδη οι μαθητές και οι μαθήτριες μας είναι ευαισθητοποιημένοι, καλούνται να εργαστούν στις ήδη δομημένες
ομάδες τους, παρουσιάζοντας η κάθε το φύλο εργασίας που τους δίνεται.

Χρονική διάρκεια
Δίνεται ο χρόνος των 15 λεπτών για να μπορέσουν οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες να τελειώσουν την εργασία τους.

Διδακτικό υλικό
Φύλο εργασίας, χάρτης, κλίμακα, χάρακες, υπολογιστής.

Χάρτης εννοιών

ΘΕΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ

· εκτάσεις
· χρήση κλίμακα
· εμβαδόν
· μετατροπές μονάδων εμβαδού.

· Προωθείται η λύση προβλήματος
· Αξιοποιούνται παραστάσεις και εμπειρίες των μαθητών.
· Γίνεται σύνδεση των μαθηματικών με την καθημερινότητα.
· Αναπτύσσεται η ικανότητα νοερών υπολογισμών.
· Αξιοποίηση του παιχνιδιού για την ανάπτυξη ικανοτήτων για δημιουργία αλυσιδωτών ορθολογικών αντιδράσεων.
· Αξιοποίηση της Πρακτικής Αριθμητικής.
· Να υπολογίζει το εμβαδόν οποιουδήποτε παραλληλογράμμου.
· Να λύνει προβλήματα υπολογισμού εμβαδού.
· Να μπορεί να κάνει χρήση της κλίμακας του χάρτη.
· Να μπορεί να κάνει μετατροπή μονάδων εμβαδού.

Δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη.

· Η δεξιότητα της αποτελεσματικής χρήσης των αριθμών και των μαθηματικών εννοιών στην καθημερινή ζωή.

· Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσα από την καλλιέργεια των απαραίτητων δεξιοτήτων και στρατηγικών σχεδιασμού, ελέγχου, ανατροφοδότησης και διορθωτικής παρέμβασης.

· Η ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες, μέσα από το σεβασμό, την αναγνώριση και τη βέλτιστη κοινωνική αλληλεπίδραση.

· Η ικανότητα βελτίωσης της ατομικής επίδοσης μέσα από τον αναστοχασμό, την εξεύρεση λύσεων και την κριτική αξιολόγηση της εργασίας τους.

· Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η λίμνη Κάρλα

ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:_____________________ Ημερ/ νια:________

1. Να υπολογίσετε πόση έκταση έχει περίπου ο υγρότοπος του Δέλτα του Αξιού. Να χρησιμοποιήσετε την κλίμακα του χάρτη.

2. Πόσο απέχουν οι υγρότοποι του Νέστου και Αξιού από την Αθήνα;


3. Κατατάξτε σε αύξουσα σειρά ανάλογα με την έκτασή τους τους υγρότοπους της Ελλάδας στον παρακάτω πίνακα.
Όνομα υγρότοπου Επιφάνεια σε τ.μ4. Ποια είναι η μονάδα μέτρησης της επιφάνειας των υγροτόπων στον ελλαδικό χώρο;

3η Δραστηριότητα στο μάθημα της Γεωγραφίας.
(Γεωγραφικοί τόποι κτλ.)

Περιγραφή
Αρχικά μέσα από φωτογραφίες και από εκπ/κο λογισμικό δείχνει στους μαθητές τα στοιχεία από τα οποία αποτελείται ένας υγρότοπος

Χρονική διάρκεια
Δίνεται ο χρόνος των 10 λεπτών για να μπορέσουν οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες να καταθέσουν τις απόψεις τους.

Διδακτικό υλικό
Χρήση χαρτών Ελλάδας και υφηλίου, φωτογραφικό υλικό με εντυπωσιακά ελληνικά οικοσυστήματα, φύλο εργασίας

Χάρτης εννοιών
ΘΕΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΧΩΝ
 • Γεωγραφικοί τόποι
 • Υγρότοποι
 • Οικοσυστήματα τοπια
 • Οικότοποι πολιτιστικής και ευρύτερης κοινωνικής σημασίας.
 • Μελέτη των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου- χώρου (Οικολογική ανάλυση)
 • Μελέτη περιοχών στη σύστασή τους – σύνθεση ιδιοτήτων μιας περιοχής(περιφερειακή ανάλυση)
 • Γεωγραφικός αλφαβητισμός
Αναγνώριση στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και όχι μόνο. (Διάσταση)
Μεταβολή στο χώρο και στο χρόνο από την επίδραση φυσικών δυνάμεων και ανθρώπου.( Μεταβολή)
Το σύστημα του φυσικού περ/ντος στο χώρο της Ελλάδας (Σύστημα)
Τόποι και περιφέρειες με διαφοροποιήσεις, αλληλεξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις μεταξύ χώρου και ανθρώπου. (Αλληλεξάρτηση και Αλληλεπίδραση)

Δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη.

· Η δεξιότητα της χρήσης γεωγραφικού λεξιλογίου.
· Διαμόρφωση θετικών στάσεων.
· Η δεξιότητα – ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας με στόχο την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών.
· Η ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες, μέσα από το σεβασμό, την αναγνώριση και τη βέλτιστη κοινωνική αλληλεπίδραση.
· Η ικανότητα βελτίωσης της ατομικής επίδοσης μέσα από τον αναστοχασμό, την εξεύρεση λύσεων και την κριτική αξιολόγηση της εργασίας τους.
· Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ονοματεπώνυμο:_____________________ Ημερ/ νια:________


1) Ο υγρότοπος είναι :
ποταμός
Λίμνη
Δέλτα
λιμνοθάλασσα

2) Γράψτε πέντε τρόπους προστασίας ενός υγρότοπου.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3) Ονομάστε πέντε πιο σημαντικά οικοσυστήματα ανά ήπειρο που είναι προστατευμένα από συνθήκες.
Ευρώπη …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Ασία…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Αφρική…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Αμερική …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
Αυστραλία…………………………………………………………….
…………………………………………………………………………


4η Δραστηριότητα στο μάθημα της Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.
(προστασία- επεμβάσεις του ανθρώπου κτλ.)

Περιγραφή
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μας διαβάζουν σιωπηλά σε ομάδες το άρθρο «Ένας υγρότοπος που πέθανε……..» και καλούνται να εργαστούν συζητώντας για την παρέμβαση
του ανθρώπου στο οικοσύστημα και τις επιπτώσεις που έχει- οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές και μετά παίζουν το παιχνίδι «Ποιος τρώει ποιόν…….», όπου
δίδονται οι εικόνες του Γερακιού, σπουργιτιού, φιδιού, ερωδιού, βατράχου, εντόμου, ψαριού, σαλιγκαριού, χορτάρι στους μαθητές που κάθε παιδί κρατάει την εικόνα
του ζώου που αναπαριστά και συνδέεται με ένα σχοινί με άλλο ζώο που έχει σχέση στην τροφική αλυσίδα.

Π.χ. γεράκι σπουργίτι
Φίδι

Ερωδιός βάτραχος
Ψάρι
Οι άλλοι μαθητές που παρατηρούν θ’απαντήσουν τι θα γίνει στο οικοσύστημα, αν εξαφανιστεί ο βάτραχος; Τα ψάρια; Κ.τ.λ

Χρονική διάρκεια
Δίνεται ο χρόνος των 20 λεπτών για να μπορέσουν οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες να παίξουν το παιχνίδι και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Διδακτικό υλικό
Όσα διάβασαν από τις ιστοσελίδες και τα κείμενα που τους δόθηκαν, εικόνες πουλιών που ζουν σ’ ένα υγρότοπο, σχοινί,
Τετράδιο σημειώσεων, μολύβι

Χάρτης εννοιών
ΘΕΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
Σχέσεις ανθρώπου περιβάλλοντος.
Επίδραση φυσικού περιβάλλοντος στο χώρο
προστασία- επεμβάσεις του ανθρώπου
Μελέτη των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου- χώρου

Παρεμβάσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον
Οικολογική συνείδηση
Εννοιοκεντρική προσέγγιση
Δεξιότητες -γραμματισμός


Δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη.

· Η ικανότητα διαχείρισης πόρων (φυσικών, οικονομικών, κοινωνικών κτλ.)

· Η δεξιότητα – ικανότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνίας με στόχο την εξεύρεση, ανάλυση, αξιολόγηση και παρουσίαση πληροφοριών.

· Η ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες, μέσα από το σεβασμό, την αναγνώριση και τη βέλτιστη κοινωνική αλληλεπίδραση.

· Η αξιοποίηση γνώσεων και υιοθέτηση κατάλληλων αξιών για τη διαμόρφωση προσωπικής άποψης.

· Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων και κριτικής στάσης για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η λίμνη Κάρλα

5η Δραστηριότητα στο μάθημα των Εικαστικών.
( χρώματα, ήχοι Συναισθήματα Αισθητικές δεξιότητες κτλ.)

Περιγραφή
Στο τέλος αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της διαθεματικής προσέγγισης με τα άλλα μαθήματα για τον υγρότοπο της περιοχής μας, οι μαθητές
και οι μαθήτριες μας είναι ευαισθητοποιημένοι, καλούνται να εργαστούν στις ομάδες τους, παρουσιάζοντας η κάθε μια χρησιμοποιώντας την γλώσσα
του σώματος και τις αισθήσεις τους περιγράφοντας με ήχους όσα άκουσαν στον υγρότοπο, και ζωγραφίζοντας τα συναισθήματα τους για όσα είδαν.


Χρονική διάρκεια
Δίνεται ο χρόνος των 15 λεπτών για να μπορέσουν οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες να καταθέσουν τις ζωγραφιές τους.

Διδακτικό υλικό
Μπλοκ ζωγραφικής, μπογιές , χρώματα, παλέτες, μαρκαδόρους, τέμπερες, χαρτί του μέτρου και ότι άλλο υλικό χρησιμοποιούν.

Χάρτης εννοιών
ΘΕΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΟΧΟΙ
 • χρώματα, ήχοι
 • Συναισθήματα

· Αισθητικές δεξιότητες
 • Παρατήρηση
 • Προβληματισμός
 • Δημιουργία με ευχάριστο τρόπο
 • Να αντιληφθούν το ρόλο των πραγμάτων στη φύση.
 • Ερευνούν τον μικρόκοσμο του υγρότοπου.

Δεξιότητες και στάσεις που καλλιεργούνται και συμβάλλουν στην εκπαίδευση του πολίτη.

· Η ικανότητα της δημιουργικής επινόησης.

· Η ικανότητα ευαίσθητης αντίληψης της τέχνης, η θετική αποδοχή και η δημιουργία τέχνης.

· Η ικανότητα συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες, μέσα από το σεβασμό, την αναγνώριση και τη βέλτιστη κοινωνική αλληλεπίδραση.

· Η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων.

Η λίμνη Κάρλα στο facebook!
μια διδακτική πρόταση από την Ραγκάτση Δήμητρα, την Σέρδα Άντρεα
και τον Δομουχτσή Νικόλαο

More pages